WODN w Skierniewicach

Z Nowy Łowiczanin

Informacje ogólne

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach jest publiczną i samodzielną placówką zajmującą się planowaniem i organizowaniem różnorodnych form doskonalenia zawodowego dla kadry kierowniczej oświaty i nauczycieli, a także pracowników administracji i obsługi.

Ponadto jesteśmy organizatorami kursów nadających kwalifikacje w zakresie różnych specjalności oraz współorganizatorami studiów podyplomowych, realizowanych we współpracy z ośrodkiem akademickim.

Organem prowadzącym Ośrodek jest Samorząd Województwa Łódzkiego, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny - Łódzki Kurator Oświaty.

Realizatorami zadań statutowych w Ośrodku są nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni różnych specjalności powołani przez Jednostki Samorządu Terytorialnego (gminy i powiaty) oraz osoby współpracujące z Ośrodkiem; w tym nauczyciele akademiccy.

Ośrodek działa na terenie województwa łódzkiego a w szczególności obejmuje swoim zasięgiem Miasto Skierniewice, powiaty - skierniewicki, łowicki i rawski.

Kontakt

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach

Al. Niepodległości 4

96-100 Skierniewice

tel: 46 8332004, 46 8334047

fax: 46 8325643

e-mail: wodn@skierniewice.com.pl

Osobiste