Wieśniak

Z Nowy Łowiczanin

Strona tytułowa z nr 8/1914.

Wieśniak. Pismo poświęcone sprawom okolicy Łowicza i sąsiednich powiatów - Tygodnik o charakterze społecznym, wychodził w latach 1913 – 1914 w Łowiczu. Pierwszy numer wyszedł 15 listopada 1913 r., ostatni 13 listopada 1914 r. W 1913 ukazały się nr 1-7; W 1914 ukazały się nr 1-36. Wieśniak to drugie po Łowiczaninie pismo wychodzące w Łowiczu.

Spis treści

Wydawca

Tygodnik wydawany był przez Wiktora Pstruszeńskiego urzędnika bankowego i właściciela drukarni łowickiej mieszczącej się przy Rynku Starego Miasta 13. Był on zarówno właścicielem jak i redaktorem pisma.

Stali korespondenci

Strona reklamowo-ogłoszeniowa z nr 10/1914.

Do Wieśniaka pisali m.in. ks. Maksymilian Cichocki, Roman Kluge, Aniela Chmielińska i Władysław Tarczyński.

Aniela Chmielińska publikowała m.in. cykl artykułów pod tytułem: W jaki sposób dolę naszą poprawić możemy. Roman Kluge publikował cykl pt. Istota i potęga ruchu współdzielczego oraz prawdopodobnie dział Dzieje z przeszłości.

Zawartość

Tygodnik zawierał stałe rubryki jak: Dzieje z przeszłości, Z Łowicza, Z okolicy, Wiadomości ogólne, Poradnik gospodarski, Ze świata, Przegląd polityczny, Dział ogłoszeń, Licytacje, Dział handlowy.

W gazecie znajdowały się również stałe kolumny poświęcone okręgom: sochaczewskiemu, brzezińskiemu, kutnowskiemu, błońskiemu czy gostynińskiemu.

Varia

  • Kolportowany był przez księgarnie: K. Kuleszy w Łowiczu, J. Paciorkowskiego w Sochaczewie, P. Kleniewskiego w Skierniewicach i J. Celkowskiego w Kutnie.
  • Od nr 35/1914 czasopismo było cenzurowane przez cenzurę wojenną, z dopiskiem na ostatniej stronie: Lowickij woennyj cenzor.
  • W okresie od 28 lipca 1914 do 17 sierpnia 1914 ukazało się 10 zeszytów tematycznych poświęconych wybuchowi wojny, otrzymały one własną numerację ciągłą od 1-10.
  • Tygodnik formatu 26x35 cm liczył 8 stron i kosztował 4 kopiejki za egzemplarz.

Źródła

Osobiste