Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu

Z Nowy Łowiczanin

Spis treści

Historia

W 1700 rozpoczęto budowę pierwszego Seminarium Duchownego w Łowiczu wg projektu Tylmana z Gameren. Seminarium powstało dzięki Prymasowi Polski - kard. Michałowi Radziejowskiemu. Seminarium otworzono w 1715 roku i mogło się w nim kształcić 30 alumnów. Prowadzeniem działalności zajęli się Misjonarze św. Wojciecha a Paolo. W 1820 roku seminarium zostało przeniesione do Warszawy, gdzie kształciło się 12 alumnów. W 1865 władze carskie zajęły podupadły gmach. Przez ponad sto lat aż do roku 1992 Seminarium Duchowne w Łowiczu nie istniało. W tym roku po zmianie organizacji diecezji dzięki staraniom łowickiego biskupa Alojzego Orszulika otworzono nowe Seminarium Duchowne w Łowiczu. Zajęto budynek, w którym wcześniej stacjonowały wojska sowieckie, dobudowano kaplicę i aulę. Pierwszy rok akademicki 1994/1995 rozpoczęło 88 kleryków.

Moderatorzy

Przełożeni

  • ks. dr Sławomir Wasilewski - rektor, doktor literatury chrześcijańskiej i klasycznej, rok święceń 1996, w Seminarium od 2005 r., funkcję rektora pełni od czerwca 2010 r.
  • ks. dr Piotr Kaczmarek - v-ce rektor, doktor filozofii, rok święceń 2005, w Seminarium od 2011 r., funkcję wicerektora pełni od od czerwca 2011 r.
  • ks. dr Grzegorz Cieślak- prefekt wychowawczy i dyrektor ds. administracyjnych, doktor teologii dogmatycznej, rok święceń 2001, w Seminarium od 2010 r., funkcję prefekta i dyrektora administracyjnego pełni od czerwca 2012 r.

Ojcowie Duchowni

  • ks. dr Adam Domański

Rok święceń 1993, dr Pisma Świętego, w seminarium od 2000 r.

Dane adresowe

Wyższe Seminarium Duchowne

Ul. Seminaryjna 6

99-400 Łowicz

Nr telefonu: 46 8376016

Nr faksu: 46 8376016

E-mail: wsd@diecezja.lowicz.pl

Osobiste