Wysocki Stefan

Z Nowy Łowiczanin

ks. Stefan Wysocki

Stefan Wyscocki, ps. Ignac – (ur. 5 marca 1928 r. w Łowiczu) ksiądz prałat, harcmistrz, żołnierz Szarych Szeregów hufca „Łoza”, uczestnik „Łowickiej Akcji pod Arsenałem”. Honorowy Obywatel Łowicza.

Spis treści

Pochodzenie

Urodził się w rodzinie Bolesława i Stanisławy z domu Mazurek. Miał dwóch braci Wojciecha (nie żyje) i Witolda. Mieszkał na ulicy Mostowej w Łowiczu, gdzie jego rodzice prowadzili sklep. Większość czasu spędzał jednak u wuja Mazurka, który mieszkał przy ul. Dworcowej przy przejeździe kolejowym.

Podczas uroczystości wręczenia tytułu Honorowego Obywatela Łowicza. Sala barokowa w łowickim muzeum - 3 maja 2006 roku.

Wykształcenie

Lata II wojny światowej

Już w 1937 r. złożył przyrzeczenie harcerskie na ręce harcmistrza druha Henryka Girtlera - Nałęckiego i służył w 49 kolejowej drużynie harcerskiej w Łowiczu.

W 1939 r. został członkiem Pogotowia Harcerskiego. W 1943 r. rozpoczął służbę w Szarych Szeregach hufca „Łoza” w Łowiczu i został uczestnikiem ruchu oporu w grupie „Zawiszaków”. W kwietniu 1944 r. został drużynowym „Bojowych Szkół”. Odbył przeszkolenie pojedynczego strzelca, doskonaląc umiejętności zwiadu wojskowego. Prowadził również gry terenowe ze swoją drużyną, aby doskonalić spostrzegawczość. Brał udział w obserwacji konfidenta gestapo Franciszka Kobiereckiego i licznych transportów wojskowych na liniach kolejowych. Uczestniczył w przygotowaniu akcji „Burza”, a w czasie powstania warszawskiego kolportował w Łowiczu „Biuletyn Informacyjny” i inne ulotki o treści powstańczej. Po upadku powstania działając w ramach Powiatowej Rady Opiekuńczej organizował pomoc wysiedlonym mieszkańcom Warszawy, którzy znaleźli schronienie w Łowiczu.

Brał czynny udział w akcji na więzienie NKWD w Łowiczu 8 marca 1945 r. Zadaniem „Ignaca” było przechowywanie dokumentów uczestników akcji oraz zorganizowanie nowych dokumentów uwolnionym więźniom.

Już w 2004 r. ks. Wysocki obchodził jubileusz 50-lecia kapłaństwa.

Po wojnie

Po wojnie włączył się aktywnie w pracę odradzającego się ZHP. Był przybocznym i później drużynowym drużyny przy szkole na Korabce oraz na Bratkowicach. Z powodu ciągłego zainteresowania jego osobą ze strony UB edukację szkoły średniej musiał przenieść z Łowicza do Łodzi. W 1949 r., będąc już w seminarium, został usunięty z organizacji harcerskiej, w której posiadał stopień instruktora podharcmistrza, jako osoba obca ideologicznie.

Kapłaństwo

W swoich planach na przyszłość przewidywał jedną z dwóch opcji: zostać lekarzem lub księdzem. Celem jego życia była chęć niesienia pomocy innym.

W 1949 wstąpił do Wyższego Seminarium Metropolitalnego w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1954 r. z rąk biskupa Wacława Majewskiego. Mszę prymicyjną odprawił 15 sierpnia 1954 r. w kolegiacie łowickiej.

Początkowo ks. Wysocki zajmował się pracą duszpasterską z młodzieżą szkolną i akademicką w warszawskich parafiach św. Katarzyny, św. Judy Tadeusza, św. Augustyna, św. Jakuba i Nawrócenia św. Pawła. W pracy z młodzieżą oprócz rozmów i dyskusji ważnym spoiwem były wycieczki górskie, spływy kajakowe czy ogniska.

3 maja 2006 r. - Stary Rynek w Łowiczu

W Wesołej

W 1972 r. z polecenia księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego został przeniesiony do parafii Opatrzności Bożej w Wesołej. Włożył dużo pracy i zaangażowania w życie tej parafii. Rozbudował m.in. neoromański kościół, którego wnętrze ozdobił polichromią prof. Jerzy Nowosielski. Kolejnym przedsięwzięciem w tej parafii było wybudowanie domu rekolekcyjnego na 150 osób z kaplicą – także ozdobiona freskami J. Nowosielskiego. Następnie zbudował Dom Opieki Społecznej „Gniazdo Rodzinne”, posiadający 30 pokoi z zapleczem socjalnym i rehabilitacyjnym oraz Ośrodek Edukacji Informatyczej. W 1998 r. doprowadził do przekazania prowadzenia domu rekolekcyjnego pracującej na rzecz jedności chrześcijan wspólnocie Chemin Neuf.

Zasługą księdza było również stworzenie biblioteki w Wesołej, liczącej 16 tys. woluminów. W lipcu 2004 r. rozdzielił swój księgozbiór na Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łowiczu (ok. 6 tys. książek), Szkołę Społeczną w Wesołej (ok. 5 tys. sztuk) oraz na Seminarium Diecezji Warszawsko – Praskiej.

Obecnie ks. Wysocki jest emerytowanym proboszczem, który prowadzi bardzo aktywne życie, zajmując się m.in. prowadzeniem Domu Opieki Społecznej w Wesołej.

Pozostałe funkcje i tytuły

Tytuły i Odznaczenia

Honorowy Obywatel Łowicza

Kandydaturę księdza Stefana Wysockiego do tytułu Honorowego Obywatela Łowicza przedstawiło łowickim radnym Koło Wychowanków i Wychowanek Szkół Średnich Ogólnokształcących w Łowiczu. Uroczystość wręczenia tytułu odbyła się 3 maja 2006 r. w muzeum w Łowiczu.

Ciekawostki

  • ks. prałat Stefan Wysocki od 1969 r. był posiadaczem dokumentów Biura Informacyjnego PCK z lat 1943-44 związanych z przeprowadzoną w Katyniu przez Niemców ekshumacją zamordowanych przez NKWD polskich oficerów. Materiały te otrzymał od Jadwigi Majchrzyckiej, absolwentki historii Uniwersytetu Warszawskiego. Weszła w ich posiadanie, pracując w Biurze Informacyjnym PCK, w którym zajmowała się losami jeńców wojennych i przechowywała przez cały okres stalinowski. Ks. Wysocki przekazał je Archiwum Akt Nowych w lipcu 2011 r.
  • Służba Bezpieczeństwa długo traktowała ks. Wysockiego jako kandydata na TW. W latach 1973 – 1981 przeprowadziła z nim 13 spotkań „podczas których materiałów o znaczeniu operacyjnym nie uzyskano”. Jak raportował inspektor Kaniewski, który zajmował się tą sprawą „zamierzonego celu nie osiągnięto ze względu na trudny charakter kandydata. Wykazywany fanatyzm oraz służalczość wobec Kurii i Episkopatu. Na spotkaniach starał się wykazać sprzeczności zachodzące w teizmie i ateizmie oraz rolę kapłana w tym kontekście.”
  • W 2011 r. abp warszawsko praski Henryk Hoser, powierzył całą parafię w Wesołej wspólnocie Chemin Neuf.

Źródła

  • Herbaczewski Edward, Notki biograficzne uczestników, [w:] Uwolnić „Cyfrę”. Uwolnienie więźniów więzienia w Łowiczu, wyd. przez Wydawnictwo Szarych Szeregów „Łoza”, s. 73.
  • Kucharczak Przemysław, Strażnik pamięci, [w:] Gość Niedzielny, nr 31/2011, s. 30 – 31.
  • Kucharski Marcin, Życie oparł o harcerskie przyrzeczenie, [w:] Nowy Łowiczanin, nr 19/2006, s. 8 – 9.
  • Przybylska Marta, Złoty jubileusz Łowiczanina prała Stefana Wysockiego, [w:] Nowy Łowiczanin, nr 33/2004, s. 9.
  • Żołnierze Polski Podziemnej w Powiecie Łowickim – praca zbiorowa uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chełmońskiego w Łowiczu., Łowicz 2003.
  • Informacje bezpośrednie od ks. Stefana Wysockiego.
Osobiste