Zasępa Henryk

Z Nowy Łowiczanin

Henryk Zasępa

Henryk Zasępa - (ur. 4 marca 1952 r. w Piotkowie Trybunalskim) wieloletni nauczyciel i dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu. Obecnie przewodniczący Rady Miejskiej w Łowiczu.

Spis treści

Życiorys

Kształcenie

Pochodzi z rodziny nauczycielskiej. Ukończył Technikum Mechaniczne w Skierniewicach w 1971 roku. Ukończył z wyróżnieniem studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii, uzyskując stopnień magistra matematyki.

Praca nauczyciela

Pracę nauczyciela rozpoczął w I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu. Uczył wtedy matematyki i informatyki. W 1979 roku ukończył studia podyplomowe z informatyki. 16 czerwca 1989 roku został mianowany wicedyrektorem, a 1 września 1992 roku dyrektorem LO w Łowiczu. W 1994 roku uzyskał drugi stopnień kwalifikacji zawodowej z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. W 1998 roku uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy.

Praca radnego

W 2006 roku za namową obecnego burmistrza Krzysztofa Jana Kalińskiego wystartował w konkursie na radnego, w którym odniósł sukces. Jednogłośnie został wybrany przewodniczącym Rady Miejskiej w Łowiczu. Dyrektorem I LO był do końca roku szkolnego 2006/2007. W późniejszym czasie pracował jeszcze w szkole, doprowadzając do matury klasy, które zaczął uczyć zanim został radnym.

Pełnione funkcje

Życie prywatne

Żonaty, ma syna i córkę, a także wnuczka i wnuczkę.

Źródła

  • Informacje od Henryka Zasępy.

Linki zewnętrzne

Osobiste