Zespół Ludowy Koderki

Z Nowy Łowiczanin

Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Ludowy Koderki

Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Ludowy „Koderki” - zespół ludowy z Łowicza, powstały w 1960 roku. Od 1985 r. pod nazwą Koderki.

Informacje ogólne

Nazwa pochodzi od "kodry" - prostokątnej, kolorowej, kwiatowej lub tematycznej wycinanki łowickiej. Od roku 2001 kierownikiem zespołu jest Eugeniusz Strycharski, choreografem do stycznia 2012 r. był Jacek Lewandowski, obecnie jest nim Katarzyna Polak. Kapelę ludową tworzą członkowie zespołu (4-6 muzyków). Zespół prezentuje zwyczaje ludowe: "Gaik", "Chodzenie z kogutkiem" w pięknej i kolorowej oprawie oryginalnych strojów łowickich a także suity łowickie. W programie także suita krakowska (stroje krakowskie) z historycznym lajkonikiem i suita śląska oraz tańce Beskidu Żywieckiego.

Najważniejsze nagrody

  • I miejsce na X Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Tanecznych "Gorzów 2002"
  • I miejsce na Festiwalu Zespołów Dziecięcych Centralnej Polski "Łódź 2003"
  • I miejsce i nagroda główna "Złota Jodła" na XXX Międzynarodowym Festiwalu Dzieci i Młodzieży "Kielce 2003"
  • II miejsce na III Ogólnopolskich Spotkaniach Folklorystycznych "Łowicz 2004"
  • I miejsce na Festiwalu Folklorystycznym "Tradycje 2005" w Łodzi
  • I miejsce na VI Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek - Niepokalanów 2006

Zespół aktywnie koncertuje w całej Polsce, jest corocznie zapraszany do Spały na dożynki, które organizuje Prezydent RP. Zespół koncertował też w Niemczech, Holandii, Francji, Finlandii, Włoszech, Hiszpanii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie na Węgrzech i Ukrainie.

Linki zewnętrzne

Osobiste