Zespół Pieśni Ludowej Kiernozianie

Z Nowy Łowiczanin

Zespół Pieśni Ludowej Kiernozianie

Spis treści

Informacje ogólne

Powstał przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kiernozi w roku 1996. Prezentuje folklor łowicki w śpiewie i muzyce instrumentalnej. W skład zespołu wchodzi grupa śpiewająca i kapela. W swoim repertuarze mają około 150 pieśni ludowych z różnych regionów Polski, najwięcej z regionu łowickiego.

Nagrody i wyróżnienia

"Kiernozianie" są wielokrotnymi laureatami przeglądów i festiwali folklorystycznych m.in. Wojewódzkiego Przeglądu Działalności Artystycznej Zespołów Wiejskich w Płocku, Festiwalu Folklorystycznego "Tradycje" w Łodzi, Międzypowiatowego Przeglądu Dorobku Artystycznego Wsi Polskiej w Żychlinie, Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej, Amatorskiej i Profesjonalnej w Spale.

Kapela Ludowa

Działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kiernozi od 1995 roku. Kapela jest laureatką głównych nagród w Międzywojewódzkim Przeglądzie Kapel Ludowych w Bedlnie.

Źródła

Linki zewnętrzne

Osobiste