Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie

Z Nowy Łowiczanin

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego im. Jadwigi Dziubińskiej. (fot. ze zbiorów NŁ.)

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego im. Jadwigi Dziubińskiej - powstała w 1930 r. jako Ludowa Żeńska Szkoła Rolnicza.

Spis treści

Historia

Sztandar szkoły, a nad nim tablica upamiętniająca zasłużonych pracowników tej placówki, Leonildę i Kazimierza Wyszomirskich. (fot. ze zbiorów NŁ.)

Historia szkoły sięga 14 stycznia 1930 roku, gdy z inicjatywy działaczy ludowych, przy poparciu prezydenta Ignacego Mościckiego została otwarta w Dąbrowie Ludowa Żeńska Szkoła Rolnicza im. Jadwigi Dziubińskiej. Od 2009 roku organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z dniem 1 września 2009 roku szkoła zmieniła nazwę z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie na Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie.

Struktura szkoły

  • Liczba uczniów w roku szkolnym 2009/2010: 185
  • Ilość klas: 10
  • W szkole uczy: 37 (13 dyplomowanych, 11 mianowanych, 9 kontraktowych, 3 stażystów, 1 bez stopnia)

Dyrektor

mgr biologii Zofia Wawrzyńczak – nauczyciel dyplomowany

Baza dydaktyczna

21 pracowni ogólnokształcących i zawodowych, nowy budynek kształcenia zawodowego z lecznicą weterynaryjną, 3 pracownie komputerowe, sala gimnastyczna, biblioteka ze skomputeryzowanym katalogiem, czytelnią oraz pracownią multimedialną, internat z pokojami 2 lub 3 osobowymi i stołówką, kompleks obiektów sportowych: hala sportowa oraz stadion, gospodarstwo pomocnicze wraz z poligonem do nauki jazdy.

Planowana rozbudowa: modernizacja sieci centralnego ogrzewania i termomodernizacja szkoły.

Adres szkoły

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie

Zduńska Dąbrowa 64

99-440 Zduny

telefon: 46 838-74-95

fax: 46 838-74-95

strona internetowa: http://www.zspzd-technikum.pl/news.php

Sekretariat: 7.45 - 15.45

Osobiste