Skibiński Ziemowit

Z Nowy Łowiczanin

(Przekierowano z Ziemowit Skibiński)
Ziemowit Skibiński (fot. z: Jędrzejczyk Dobiesław, Krajobraz poetycki [w:] Łowiczanin. Kwartalnik historyczny, nr 4/2009, s. 3.)

Ziemowit Skibiński (ur. 6 stycznia 1945 w Poddębicach - zm. 10 lutego 2006 w Zduńskiej Dąbrowie k. Łowicza) - poeta, krytyk literacki, eseista, historyk literatury, doktor nauk humanistycznych, edytor. Autor wielu zbiorów wierszy i prac historyczno - literackich. Honorowy Obywatel Łowicza.

Spis treści

Wykształcenie

 • W 1962 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Poddębicach,
 • W 1967 r. uzyskał dyplom magisterski z historii (specjalizacja - historia średniowiecza powszechnego) na Wydziale Filozoficzno-Historycznym, Uniwersytetu Łódzkiego,
 • W 1979 r. na Wydziale Filologicznym UŁ uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych na podstawie dysertacji "Poezja Mariana Piechala".

Praca zawodowa

 • 1967-1968 pracował jako nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Poddębicach,
 • 1970-1975 był asystentem, następnie starszym asystentem w Międzywydziałowym Studium Nauk Politycznych Uniwersytetu Łódzkiego,
 • 1975 - X 1978 pracował w redakcji Słownika Pracowników Książki Polskiej,
 • od X 1978 r. przez okres ponad roku pozostaje bez pracy, częściowo tylko zatrudniony (na pół etatu) w Mazowieckim Ośrodku Badań Naukowych - Stacja Naukowa w Łowiczu,
 • od I 1980 - ponownie zatrudniony na Uniwersytecie Łódzkim - tym razem na etacie adiunkta w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej,
 • od 1995 r. - wykładowca w Mazowieckiej Wyższej Szkole Humanistyczno - Pedagogicznej w Łowiczu,
 • od 2001-2004 r. - wykładowca w Instytucie Filologiczno-Historycznym w Mławie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie.


Poeta i działacz

Dr Ziemowit Skibiński opowiadający losy rodziny Grabskich na spotkaniu w 2004 r. w dworku w Borowie.
Płyta z nagrobka Ziemowita na cmentarzu w Poddębicach, fot. M. Mikołajczyk - zbiory prywatne Marka Wojtylaka.

W 1958 r., będąc niespełna czternastoletnim uczniem ósmej klasy liceum debiutował sonetem Stawy leśne, który został opublikowany w regionalnym czasopiśmie Ziemia Łęczycka. Od 1960 związany z łódzkim środowiskiem literackim, początkowo w Korespondencyjnym Klubie Młodych Pisarzy działającym przy Zarządzie Wojewódzkim Związku Młodzieży Wiejskiej, a od 1963 w Kole Młodych przy oddziale łódzkim Związku Literatów Polskich, gdzie pełnił dwukrotnie funkcję przewodniczącego Koła. Członkiem Związku Literatów Polskich został w 1977.W latach 1978-1981 wchodził w skład zarządu łódzkiego oddziału ZLP i przez pewien czas pełnił funkcję opiekuna Koła Młodych. Od 1981 (do czasu rozwiązania ZLP w 1983) współtworzył i należał do Klubu Pisarzy Łódzkich Oddziału Warszawskiego ZLP z siedzibą w Łodzi, z inicjatywą powołania którego wystąpiła grupa pisarzy łódzkich krytycznie oceniająca sytuację wewnętrzną panującą w oddziale łódzkim ZLP oraz działalność oddziału podporządkowaną polityce władz. Od 1989 działał w Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich, a w latach 1990-1993 był prezesem zarządu oddziału łódzkiego.

Współzałożyciel i członek grupy literackiej o nazwie Towarzystwo Wolnistów (VII 1976-1978), której naczelną ideą było hasło „3xW”: „Wolność - Wielkość - Wieczność”, będące odwróceniem awangardowego hasła „3xM”: „Miasto - Masa - Maszyna”.

Wieloletni działacz towarzystw regionalnych w Łowiczu i Poddębicach oraz byłym woj. sieradzkim, prowadzący intensywną działalność odczytową i publikacyjną związaną z tematyką regionalną; w tym zakresie opublikował m.in.

- w cyklu Sylwetek Sieradzkich prace:

 • Tekla Łubieńska (1985),
 • Konstanty Tyminiecki (1987),

- antologie poezji:

 • Pejzaż łowicki (1980),
 • Poeci Siódmej Prowincji (1996; współautorzy: R. Orlewski, J. K. Szczęsny),

- rozprawki:

 • Salon oświeceniowy w Poddębicach (1988),
 • Dwór księżnej Sanguszkowej w Poddębicach (1994),

- przewodnik

 • Dotykanie przeszłości (2000; ilustr. P, Duraj) związany z zabytkami powiatu poddębickiego.

W latach 1980-1981 członek zespołu redakcyjnego łódzkiego kwartalnika Osnowa. Od 1996 stały współpracownik miesięcznika Tygiel Kultury.

Na Łowickiej Ziemi

Od początku swojej obecności w Łowickiem aktywnie współpracował z Miejską Biblioteką Publiczną i MOBN w Łowiczu, wygłaszał odczyty, przygotowywał foldery łowickich poetów i publikował prace.

 • Opracował trzy foldery poświęcone łowickim pisarzom: Zbigniewowi Łapińskiemu, Stanisławowi Boguszewskiemu i Zbigniewowi Kostrzewie, wydane przez Miejską Bibliotekę Publiczną.
 • Był współzałożycielem i członkiem, działającej na przełomie lat 70. – 80. Konfraterni Literackiej w Łowiczu.
 • Od 1993 r. do końca życia zasiadał w komisji konkursu "Pierwsze wzloty", organizowanym przez MBP w Łowiczu. Od 2002 r. zasiadał również w jury konkursu "Książka Roku - Łowicz i Ziemia Łowicka". Z jego też inicjatywy konkurs ten nazwany został im. Jana Wegnera.
 • Jego ostatnim dziełem były powołane w 2002 roku Warsztaty Literackie przy Łowickim Ośrodku Kultury, skupiające łowiczan piszących poezję i prozę.
 • W 2005 r. był jurorem w konkursie wierszy wspominających Ojca Świętego, pt. "Tobie Ojcze". Napisał również wstęp do tomiku wydanych z tej okazji wierszy.

Ziemowit Skibiński zmarł 10 lutego 2006 r. w Zduńskiej Dąbrowie. Pochowany został w rodzinnym grobie na cmentarzu w Poddębicach.

Zainteresowania

Poeta był wrażliwy na piękno przyrody i historii. Cenił sobie zwłaszcza zabytki sztuki starożytnej. Cenił również historię, tradycję i kulturę, zwłaszcza tę umysłową Łowicza. Równie bliski był mu romantyzm. Uwielbiał Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego. Mógł godzinami opowiadać o ich życiu. Do jego częstych zajęć należały podróże o charakterze literackim. Poczynając od 1968 odwiedził Rosję - jeszcze przed rozpadem ZSRR, Krym, Rumunię, parokrotnie Grecję, zachodnie wybrzeże Azji Mniejszej, Włochy oraz Litwę.

Ciekawostki

Wybrane publikacje

Dr Ziemowit Skibiński - ilustracja z ostatniego tomiku poezji "Mieszkałem w wielu", autorstwa Pawła Duraja.

Zbiory wierszy

 • Książę (l965),
 • Maski 1973),
 • Anachoretes (l976),
 • Dalekie źródła (l978),
 • Ten trzeci (l98l),
 • Anthropos anthropon genna (1989; współautor A. Biskupski),
 • Przedwieczerz (1991),
 • Dar (1995),
 • Prześwit. Wybór wierszy (1995),
 • Poczucie piękna (1998),
 • Mieszkałem w wielu... (2005).

Prace historyczno- i krytycznoliterackie

 • Motyw księgi w poezji Mariana Piechala (l980),
 • Nadzieje i zwątpienia. O poezji Mariana Piechala (1982),
 • Motyw księgi w poezji Cypriana Norwida (1983),
 • Ogrodnik w ogrodzie świata. Cztery eseje o pisarstwie Zygmunta Kubiaka (l999),
 • Szabrański Antoni Józef, Do Boga, oprac. Z. Skibiński, grafiki P. Duraj (1999).
 • Zwierciadło Śródziemnomorza. Rozmowy z Zygmuntem Kubiakiem (2002),

Proza eseistyczna

 • Dzwony mojego kościoła (1993; II wyd. 2006)

Źródła:

 • Bartos Tomasz, Tylko on tak potrafił. Ziemowit Skibiński (1945-2006), [w:] Nowy Łowiczanin, nr 7/2006, s. 14-15.
 • Biskupski Andrzej, Ziemowit Skibiński (1945 - 2006), [w:] Roczniki Łowickie, T. IV, Łowicz 2007, s. 11 - 14.
 • Błaszczyk Eliza, Dwaj nowi honorowi obywatele miasta, [w:] Nowy Łowiczanin, nr 13/ 2009, s. 1, 4.
 • Owczarek - Cichowska Alina, Ziemowit w moich wspomnieniach, [w:] Roczniki Łowickie, T. IV, Łowicz 2007, s. 15 - 22.
 • Rybus Jacek, Łowickie Warsztaty Literackie, [w:] Roczniki Łowickie, T. IV, Łowicz 2007, s. 25 - 27.
Osobiste