Łowickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Z Nowy Łowiczanin

Łowickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk - stowarzyszenie naukowe działające w Łowiczu od 1992 r.

Spis treści

Informacje ogólne

Łowickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk powstało w listopadzie 1992 roku, by kontynuować działalność Stacji Naukowej w Łowiczu Mazowieckiego Ośrodka Badań Naukowych przy Mazowieckim Towarzystwie Kultury. Od początku jednym z jego głównych celów było inicjowanie, popieranie i rozwijanie badań oraz gromadzenie i publikowanie materiałów naukowych, dotyczących w szczególności Łowicza i regionu łowickiego.

Działalność ŁTPN

Realizując cele statutowe, w okresie 1992 – 1996 Towarzystwo było organizatorem wielu odczytów oraz wydało kilka opracowań dotyczących historii Łowicza i wybitnych mieszkańców regionu łowickiego, m.in. Starzyńscy w Łowiczu, autorstwa Wiesława Jana Wysockiego, Łowickie gospodarstwa rodzinne, pióra Edwarda Lebiody, oraz zbiór artykułów Władysław Grabski – człowiek i dzieło, pod red. Jana Grzegorza Grabskiego.

Działalność wydawnicza ŁTPN była w pierwszym rzędzie zasługą prezesa Marka Wojtylaka, który większość publikacji przygotowywał samodzielnie do druku. Po jego rezygnacji z funkcji prezesa na Walnym Zgromadzeniu Członków w czerwcu 1996 r. praca Towarzystwa osłabła, a w efekcie zupełnie ustała. Dopiero Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków 11 maja 2002 roku doprowadziło do wyboru nowych władz i do wznowienia działalności ŁTPN.

Struktura wewnętrzna ŁTPN

Zarząd

Komisja Rewizyjna

Wydawnictwa

  • Kosińska J., Biskup Alojzy Orszulik - życie i działalność, Łowicz 2006.
  • Lebioda E., Łowickie gospodarstwa rodzinne, Łowicz 1995.
  • Roczniki Łowickie – pismo wydawane przez Łowickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Porusza tematykę dziejów miasta Łowicza od XIV do XX wieku. Dotychczas ukazały się w latach: 1973, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Wydawcą Roczników jest Łowicki Ośrodek Kultury.
  • Skiełczyński Z., Życie umysłowe w dawnym Łowiczu, Łowicz 2004.
  • Wysocki W. J., Starzyńscy w Łowiczu, Łowicz 1993.
Osobiste