Łowiczanin

Z Nowy Łowiczanin

Pierwszy egzemplarz zapowiadający czasopismo

Łowiczanin. Tygodnik społeczno – ekonomiczny i polityczny poświęcony sprawom Łowicza i jego okolic. Wychodzi w każdy piątek. – czasopismo pod takim tytułem wychodziło w latach 1911 – 1914 oraz 1918 – 1932. Pierwszy numer Łowiczanina wyszedł 2 czerwca 1911 r. i tym samym zapoczątkował historię czasopiśmiennictwa łowickiego. cdn

Osobiste