Życie Gromadzkie

Z Nowy Łowiczanin

Strona tytułowa Życia Gromadzkiego.

Życie Gromadzkie – lokalny Tygodnik Społeczno – Gospodarczy. Ukazywał się w latach 1933 – 1936. Był to organ prasowy BBWR. Stanowił kontynuację innego czasopisma łowickiego – Życie Łowickie. Pod nowym tytułem ukazywał się od numeru 36 z 1933 r.

Spis treści

Redakcja

Pismo redagował zespół (Komitet). Redaktorem odpowiedzialnym był mgr Stanisław Olesiak, następnie Jan Wegner (od numeru 3/1933 r.), Daniel Puchalski (od numeru 9/1934 r.) i Stanisław Olesiak. Wydawcą pisma był Powiatowy Komitet Regionalny w Łowiczu, na czele z dyrektorem elektrowni inż. Janem Czarnowskim, który przewodził Powiatowemu i Miejskiemu Komitetowi BBWR.

Pismo

Dodatek nadzwyczajny wydany z okazji śmierci Józefa Piłsudskiego.

Życie Gromadzkie wychodziło w formacie 25x35 cm. Początkowo drukowane było w Kutnie, a następnie (od numeru 5/1934) w łowickiej oficynie Karola Rybackiego. Cena egzemplarza wynosiła 15 gr.

Z powodu śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego wydany został 13 maja 1935 r. dodatek nadzwyczajny Życia Gromadzkiego.

Z tygodnikiem współpracował Zarząd Oddziału Powiatowego ZNP, wydający własny dodatek: Głos Nauczycielstwa Powiatu Łowickiego.

Od 1934 r. łowicki tygodnik poszerzył swój zasięg na powiat kutnowski i sochaczewski.

Od numeru 45/1936 pismo wróciło do tytułu: Życie Łowickie.

Współpracownicy

Z pismem współpracowali: Aleksander Bluhm – Kwiatkowski, Franciszek Kęcicki, Teodor Goździkiewicz, Tomasz Kazimierowicz.

Stali korespondenci z podłowickich wsi: J. Łapczyński z Bąkowa, M. Łuczyński z Bielaw, B. Klusko – Sobykowski z Domaniewic, W. Rembowski z Jeziorka, L. Stępniak z Kiernozi, A. Grzywacz z Kompiny, S. Woźniak z Łyszkowic, J. Wołowicz z Nieborowa oraz J. Rosiński z Gdyni.

Opracowania

  • Gumiński Tadeusz, Łowicz w okresie II Rzeczypospolitej, [w:] Łowicz. Dzieje miasta, pod red. R. Kołodziejczyka, Warszawa 1986, s. 371, 399.
  • Wysocki Wiesław Jan, Leksykon Prasy Łowickiej, Łowicz 1997, s. 115 – 116.
Osobiste