Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej

Z Nowy Łowiczanin

Kamienica, w której znajduje się siedziba CKTiPZŁ. (fot. ze zbiorów NŁ)

Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej – instytucja zajmująca się promocją kultury łowickiej, powołana do życia w 2007 r.

Spis treści

Powstanie

Uroczystość otwarcia Centrum. (fot. ze zbiorów NŁ)

Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej zostało powołane Uchwałą nr VIII/60/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 6 czerwca 2007 r. Z dniem 1 października 2007 r. utworzono powiatową jednostkę organizacyjną działającą w formie samorządowej instytucji kultury.

Cele i zadania

Podstawowym celem statutowym Centrum jest promocja kultury łowickiej, tworzenie, ochrona, udostępnianie różnorodnych wartości i dóbr kultury w celach promocyjnych.

Do zadań Centrum należy:

 • prowadzenie wielokierunkowej działalności z uwzględnieniem indywidualnych i zbiorowych form uczestnictwa w kulturze;
 • organizacja imprez kulturalnych, promocyjnych i rekreacyjnych;
 • podejmowanie przedsięwzięć lokalnych, krajowych i międzynarodowych w procesie integracji europejskiej w zakresie działalności statutowej.
 • promocja produktu turystycznego, regionalnego i kulturowego powiatu łowickiego;
 • współdziałanie z samorządami, szkołami i placówkami oświatowymi, instytucjami oraz stowarzyszeniami w celu włączenia ich ofert w system promocji walorów kulturowych i turystycznych powiatu łowickiego.

Władze

Jeden z pokoi w domu wycieczkowym. (fot. ze zbiorów NŁ)

Jednostką zarządza Dyrektor CKTiPZŁ. Do tej pory stanowisko to zajmowali:

 • Jarosław Urbański 2007-2009;
 • Jacek Chołuj 10.11.2009 – nadal.

Organizowane imprezy

 • Biesiada Łowicka
 • Rajdy rowerowe szlakami: „Książęcym”, „Szable i bagnety”, „Dwory i kościoły”;
 • Spotkania z tradycją: prezentacja obrzędów i tradycji Ziemi Łowickiej;
 • Regionalne Forum Turystyczne, Forum Gospodarcze.
Od lipca 2012 r. w Centrum funkcjonuje wypożyczalnia rowerów. (fot. ze zbiorów NŁ)

Pracownicy Centrum promują region łowicki, uczestnicząc w wielu imprezach na terenie kraju, m.in. na XVIII Międzynarodowych Targach Turystycznych „Na Styku Kultur 2012” w Łodzi, Targach Turystyki i Wypoczynku „Lato 2012” w Warszawie, Tatrzańskich Wici w Zakopanem, Biesiadzie Kaszubskiej w Kartuzach czy Festiwalu Folkloru w Strzegomiu.

Siedziba

12 maja 2011 r. uroczyście otwarto stałą siedzibę Centrum, w kamienicy na Starym Rynku 17. Wcześniej zmieniało ono lokalizację, która znajdowała się m.in. przy ul. 3 Maja czy ul. Stanisławskiego. W Centrum znajdują się biura administracji oraz biuro informacji turystycznej. 1 czerwca 2011 w siedzibie Centrum zaczął funkcjonować dom wycieczkowy, który ma do dyspozycji 30 pokoi noclegowych oraz salę konferencyjną. 11 lipca 2012 r. otwarto tam również wypożyczalnię rowerów.

Dom wycieczkowy w ciągu roku odwiedziło ponad 1500 turystów, z informacji turystycznej skorzystało blisko 4200 osób.

Varia

Stoisko powiatu łowickiego podczas IX edycji Jarmarku Wojewódzkiego w Łodzi. (fot. udostępnione przez CKTiPZŁ)
 • CKTiPZŁ na terenie powiatu łowickiego utworzyło 3 rowerowe szlaki turystyczne o łącznej długości 256 km, tj. Szlak Książęcy, Szable i Bagnety oraz Dwory i Kościoły. W planach jest utworzenie trasy Szlakiem Kultury Księżackiej.
 • Centrum wspólnie z sąsiednimi powiatami łęczyckim i sochaczewskim opracowało projekt kajakowego szlaku turystycznego. Szlak wzdłuż Bzury ma zostać oznakowany z uwzględnieniem ciekawszych miejsc, znajdujących się na lądzie w pobliżu rzeki.
 • Na ścianie siedziby budynku CKTiPZŁ wkrótce zostanie zamontowany kiosk witrynowy, tzw. infokiosk. Urządzenie cyfrowe, działające na zasadzie tabletu będzie zawierało blok informacji na temat województwa łódzkiego.

Nagrody

 • III miejsce w VIII edycji Jarmarku Wojewódzkiego za „Najlepsze Stoisko Wystawiennicze”
 • II miejsce w IX edycji Jarmarku Wojewódzkiego pod hasłem „Mixer Regionalny Łódzkie 2012”, za „Najlepsze Stoisko Wystawiennicze";

Stoisko powiatu łowickiego reprezentowali łowiccy twórcy ludowi, Alicja Kołodziejczyk oraz Wiesława Wojda, łowiccy pszczelarze, Gmina Nieborów, Bielawy, Kiernozia i Chąśno oraz Zespół Pieśni i Tańca „Blichowiacy”. Nagrodą jest kampania promocyjna na antenie TVP Łódź;

 • Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej – trzy gwiazdki.
 • Dyrektor CKTiPZŁ Jacek Chołuj, podczas Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystki (wrzesień 2012), został wyróżniony przez Marszałka Woj. Łódzkiego Witolda Stępnia za pracę na rzecz rozwoju turystyki w regionie łowickim.

Źródła informacji

 • Łowickie pnie się na podium,[w:] [1]
 • Informacje bezpośrednie od dyrektora placówki Jacka Chołuja
Osobiste