Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej

Z Nowy Łowiczanin

Kamienica, w której znajduje się siedziba CKTiPZŁ. (fot. ze zbiorów NŁ)

Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej – instytucja zajmująca się promocją kultury łowickiej, powołana do życia w 2007 r.

Spis treści

Powstanie

Uroczystość otwarcia Centrum - 12 maja 2011 r. (fot. ze zbiorów NŁ)

Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej zostało powołane Uchwałą nr VIII/60/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 6 czerwca 2007 r. Z dniem 1 października 2007 r. utworzono powiatową jednostkę organizacyjną działającą w formie samorządowej instytucji kultury.

Cele i zadania

Podstawowym celem statutowym Centrum jest promocja kultury łowickiej, tworzenie, ochrona, udostępnianie różnorodnych wartości i dóbr kultury w celach promocyjnych.

Do zadań Centrum należy:

 • prowadzenie wielokierunkowej działalności z uwzględnieniem indywidualnych i zbiorowych form uczestnictwa w kulturze;
 • organizacja imprez kulturalnych, promocyjnych i rekreacyjnych;
 • podejmowanie przedsięwzięć lokalnych, krajowych i międzynarodowych w procesie integracji europejskiej w zakresie działalności statutowej.
 • promocja produktu turystycznego, regionalnego i kulturowego powiatu łowickiego;
 • współdziałanie z samorządami, szkołami i placówkami oświatowymi, instytucjami oraz stowarzyszeniami w celu włączenia ich ofert w system promocji walorów kulturowych i turystycznych powiatu łowickiego.

Władze

Jeden z pokoi w domu wycieczkowym. (fot. ze zbiorów NŁ)

Jednostką zarządza Dyrektor CKTiPZŁ. Do tej pory stanowisko to zajmowali:

 • Jarosław Urbański 2007-2009;
 • Jacek Chołuj 10.11.2009 – nadal.

Organizowane imprezy

 • Biesiada Łowicka
 • Rajdy rowerowe szlakami: „Książęcym”, „Szable i bagnety”, „Dwory i kościoły”;
 • Spotkania z tradycją: prezentacja obrzędów i tradycji Ziemi Łowickiej;
 • Regionalne Forum Turystyczne, Forum Gospodarcze.
Od lipca 2012 r. w Centrum funkcjonuje wypożyczalnia rowerów. (fot. ze zbiorów NŁ)

Pracownicy Centrum promują region łowicki, uczestnicząc w wielu imprezach na terenie kraju, m.in. na XVIII Międzynarodowych Targach Turystycznych „Na Styku Kultur 2012” w Łodzi, Targach Turystyki i Wypoczynku „Lato 2012” w Warszawie, Tatrzańskich Wici w Zakopanem, Biesiadzie Kaszubskiej w Kartuzach czy Festiwalu Folkloru w Strzegomiu.

Siedziba

12 maja 2011 r. uroczyście otwarto stałą siedzibę Centrum, w kamienicy na Starym Rynku 17. Wcześniej zmieniało ono lokalizację, która znajdowała się m.in. przy ul. 3 Maja czy ul. Stanisławskiego. W Centrum znajdują się biura administracji oraz biuro informacji turystycznej. 1 czerwca 2011 w siedzibie Centrum zaczął funkcjonować dom wycieczkowy, który ma do dyspozycji 30 pokoi noclegowych oraz salę konferencyjną. 11 lipca 2012 r. otwarto tam również wypożyczalnię rowerów.

Dom wycieczkowy w ciągu roku odwiedziło ponad 1500 turystów, z informacji turystycznej skorzystało blisko 4200 osób.

Varia

Stoisko powiatu łowickiego podczas IX edycji Jarmarku Wojewódzkiego w Łodzi. (fot. udostępnione przez CKTiPZŁ)
 • CKTiPZŁ na terenie powiatu łowickiego utworzyło 3 rowerowe szlaki turystyczne o łącznej długości 256 km, tj. Szlak Książęcy, Szable i Bagnety oraz Dwory i Kościoły. W planach jest utworzenie trasy Szlakiem Kultury Księżackiej.
 • Centrum wspólnie z sąsiednimi powiatami łęczyckim i sochaczewskim opracowało projekt kajakowego szlaku turystycznego. Szlak wzdłuż Bzury ma zostać oznakowany z uwzględnieniem ciekawszych miejsc, znajdujących się na lądzie w pobliżu rzeki.
 • Na ścianie siedziby budynku CKTiPZŁ wkrótce zostanie zamontowany kiosk witrynowy, tzw. infokiosk. Urządzenie cyfrowe, działające na zasadzie tabletu będzie zawierało blok informacji na temat województwa łódzkiego.

Nagrody

 • III miejsce w VIII edycji Jarmarku Wojewódzkiego za „Najlepsze Stoisko Wystawiennicze”
 • II miejsce w IX edycji Jarmarku Wojewódzkiego pod hasłem „Mixer Regionalny Łódzkie 2012”, za „Najlepsze Stoisko Wystawiennicze". Stoisko powiatu łowickiego reprezentowali łowiccy twórcy ludowi, Alicja Kołodziejczyk oraz Wiesława Wojda, łowiccy pszczelarze, Gmina Nieborów, Bielawy, Kiernozia i Chąśno oraz Zespół Pieśni i Tańca „Blichowiacy”. Nagrodą jest kampania promocyjna na antenie TVP Łódź;
 • Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej – trzy gwiazdki.
 • Dyrektor CKTiPZŁ Jacek Chołuj, podczas Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystki (wrzesień 2012), został wyróżniony przez Marszałka Woj. Łódzkiego Witolda Stępnia za pracę na rzecz rozwoju turystyki w regionie łowickim.

Źródła informacji

 • Łowickie pnie się na podium,[w:] [1]
 • Informacje bezpośrednie od dyrektora placówki Jacka Chołuja
Osobiste