Głos Nauczycielstwa Powiatu Łowickiego

Z Nowy Łowiczanin

Głos Nauczycielstwa Powiatu Łowickiego w Życiu Łowickim.

Głos Nauczycielstwa Powiatu Łowickiego – dodatek do Życia Łowickiego i Życia Gromadzkiego. Wychodził w latach 1932 – 1935.

Spis treści

Redakcja

Biuletyn Oddziału Powiatowego ZNP w Łowiczu redagowany przez Zarząd Oddziału Powiatowego związku. Odpowiedzialny za pismo był przewodniczący sekcji Teodor Goździkiewicz, a następnie Franciszek Kręcicki. Współredaktorem pisma był Kazimierz Jędrzejczyk. Od 15 marca 1934 r. redagował biuletyn Daniel Puchalski, a od 15 kwietnia 1934 r. Franciszek Niedzielski.

Zawartość

Głos Nauczycielstwa Łowickiego w Życiu Łowickim z 1933 r.

Gazeta wychodziła jako tygodnik lub dwutygodnik, posiadał dwie autonomiczne szpalty, początkowo w Życiu Łowickim, a od 11 listopada 1933 r., po zmianie tytułu, w Życiu Gromadzkim. Głos Nauczycielstwa zamieszczał artykuły urzędowe ministerstwa i kuratorium, związkowe, metodyczne, dydaktyczne i inne.

Pierwszy numer wyszedł 12 lutego 1932 r. od 4 marca 1932 wprowadzono podtytuł: Organ Oddziału Powiatowego ZNP w Łowiczu.

Zmiany tytułu

11 listopada nastąpiła zmiana tytułu na Głos Nauczycielstwa Obwodu Łowickiego, z podtytułem: Organ Oddziałów Powiatowych ZNP w Kutnie, Łowiczu i Sochaczewie, od 4 marca 1934 r. podtytuł zmieniono na: Organ Oddziałów Powiatowych w Łowiczu i Sochaczewie.

Kolejna zmiana tytułu nastąpiła 8 kwietnia 1934 r. Od tej pory nazywał się Głos Nauczycielstwa Powiatu Łowickiego. Podtytuł biuletynu został zawężony: Organ Oddziałów Powiatu ZNP w Łowiczu.

Ostatni numer Głosu Nauczycielstwa Łowickiego wyszedł 29 grudnia 1935 r.

Opracowania

Osobiste