Honorowy Obywatel Łowicza

Z Nowy Łowiczanin

(Różnice między wersjami)
(eycLcgVrfBJqrG)
 
(Nie pokazano 38 wersji pomiędzy niniejszymi.)
Linia 1: Linia 1:
-
http://www.2humanity.org/ get online propecia prescription 3398 http://www.canaveraldistrict.org/nexium.html online nexium prescriptions 146367 http://www.neoselvazoologicalconservancy.com/cialis.html order cialis online bev
+
[[Kategoria:Mieszkańcy]]
 +
'''Honorowy Obywatel Łowicza''' - tytuł nadawany od 1997 r. decyzją [[Rada Miejska w Łowiczu|Rady Miejskiej]] w [http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81owicz Łowiczu].
 +
 
 +
== Lista Honorowych Obywateli Łowicza ==
 +
 
 +
=== [[Leon Gołębiowski]] ===
 +
Pierwszy Honorowy Obywatel Miasta Łowicza (1927 r.). Prezydent Łowicza w latach 1908 - 1911, dwukrotny burmistrz w latach 1918-1919 i 1923-1927. Wieloletni prezes Zarządu [[Ochotnicza Straż Pożarna w Łowiczu|OSP]]. Społecznik, działacz.
 +
===[http://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Gumi%C5%84ski Tadeusz Gumiński]===
 +
Prawnik, historyk, absolwent [[Państwowe Gimnazjum im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Łowiczu|gimnazjum łowickiego im. Ks. Poniatowskiego]]. Walczył w [http://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Krajowa Armii Krajowej], po zakończeniu okupacji aresztowany przez NKWD. Po zwolnieniu pracował w [http://pl.wikipedia.org/wiki/Legnica Legnicy]. Autor licznych publikacji historycznych o [http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81owicz Łowiczu] i regionie w prasie lokalnej, wydawnictwach Mazowieckiego Ośrodka Badań Naukowych.
 +
 
 +
===[[Jan Wegner]]===
 +
Historyk, absolwent łowickiego [[Państwowe Gimnazjum im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Łowiczu|gimnazjum im. Ks. Poniatowskiego]]. W czasie okupacji
 +
uczestniczył w tajnym nauczaniu w Łowiczu. Działał w Polskiej Organizacji Zbrojnej, następnie [http://pl.wikipedia.org/wiki/ZWZ Związku Walki Zbrojnej] - Armii Krajowej. Po zakończeniu okupacji kustosz, następnie kurator [[Muzeum w Nieborowie i Arkadii]] (1945-1970). Autor licznych prac dotyczących dziejów Warszawy, [http://pl.wikipedia.org/wiki/Niebor%C3%B3w Nieborowa], Arkadii i [http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81owicz Łowicza].
 +
 
 +
===[[Kołaczyński Jan|Jan Kołaczyński]]===
 +
Dziennikarz, absolwent łowickiego [[Państwowe Gimnazjum im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Łowiczu|gimnazjum im. Ks. Poniatowskiego]]. Uczestnik tajnego nauczania w łowickim, związany z PSL Mikołajczyka, redaktor, zastępca red. Naczelnego "Gospodyni". Twórca Spółdzielni Mieszkaniowej Ursus. Publikował w prasie lokalnej, był prezesem [[Koło Wychowanków Szkół Średnich Ogólnokształcących w Łowiczu|Koła Wychowanków i Wychowanek Szkół Średnich Ogólnokształcących w Łowiczu]].
 +
 
 +
===[http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Zawitkowski Józef Zawitkowski]===
 +
Kapłan, sufragan łowicki (1990-1992), biskup pomocniczy łowicki od 1992 r. Wcześniej proboszcz w [[Bazylika katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja w Łowiczu|Kolegiacie Łowickiej]] (1984-1990). Autor licznych homilii wygłaszanych w kościele św. Krzyża w Warszawie transmitowanych za pośrednictwem PR 1, swoje utwory publikował jako ks. Tymoteusz. Odznaczony medalem "Gloria Artis".
 +
 
 +
===[http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II Jan Paweł II]===
 +
Papież 16.X.1978 - 2.IV.2005
 +
 
 +
===[http://pl.wikipedia.org/wiki/Wies%C5%82aw_Balcerak Wiesław Balcerak]===
 +
Historyk, współzałożyciel i rektor [[Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno - Pedagogiczna w Łowiczu|Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu]]. Prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Łowickiej. Autor licznych publikacji z historii Europy środkowo-wschodniej, historii powszechnej i Polski XX w., historii najnowszej.
 +
 
 +
===[[Stanisław Fabijański]]===
 +
Prawnik, absolwent [[Państwowe Gimnazjum im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Łowiczu|gimnazjum łowickiego im. Ks. Poniatowskiego]], działał w "Wici", [http://pl.wikipedia.org/wiki/Bataliony_Ch%C5%82opskie Batalionach Chłopskich], działacz ruchu ludowego w Łowiczu, działacz PSL Mikołajczyka. Współorganizator [[Koło Wychowanków Szkół Średnich Ogólnokształcących w Łowiczu|Koła Wychowanków i Wychowanek Szkół Średnich Ogólnokształcących w Łowiczu]], jego prezes (1968-1973), prezes [[Łowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa|Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej]].
 +
 
 +
===[[Julian Walendziak]]===
 +
"Krzeptowski", działacz tajnych organizacji i partyzantki w czasie II wojny światowej. Był wykonawcą wyroków na konfidentach Kobiereckim i Puchalskim. Ich działalność doprowadziła do aresztowania ok. 100 żołnierzy Armii Krajowej. Po wyzwoleniu aresztowany przez UB.
 +
 
 +
===[[Kaźmierczak Jan|Jan Kaźmierczak]]===
 +
"Sęp", żołnierz Związku Walki Zbrojnej, następnie Armii Krajowej. Uczestnik zrzutów na ziemi łowickiej. Wykonawca wyroku na bezwzględnym i brutalnym kierowniku Arbeisamtu w Łowiczu, Bucholtzu.
 +
 
 +
===[[Jan Zbudniewek]]===
 +
Absolwent [[Państwowe Gimnazjum im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Łowiczu|łowickiego gimnazjum]], nauczyciel łowickich szkół. Uczestnik wojny bolszewickiej w 1920 r. W okresie okupacji organizował tajne nauczanie. Po wojnie dyrektor gimnazjum i liceum w Łowiczu. Był organizatorem i wieloletnim dyrektorem [[II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu|Liceum Medycznego w Łowiczu]].
 +
 
 +
===[[Orszulik Alojzy|Alojzy Orszulik]]===
 +
Kapłan, biskup pomocniczy siedlecki (1989 -1992), pierwszy biskup łowicki (1992-2004). Autor wielu publikacji i artykułów. Założyciel [[Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu|Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu]], Kolegium Katechetycznego, powołał Caritas Diecezji Łowickiej, Radio "Victoria", Archiwum Diecezjalne. Organizator pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Łowicza.
 +
 
 +
===[[Karpiński Janusz|Janusz Karpiński]]===
 +
"Michorowski", "Okrzeja", absolwent łowickiego gimnazjum, harcerz, w czasie II wojny światowej uczestnik tajnego nauczania oraz konspiracyjnych akcji [http://pl.wikipedia.org/wiki/Szare_Szeregi Szarych Szeregów]. Komendant Polskiej Organizacji Skautowej i [http://pl.wikipedia.org/wiki/Szare_Szeregi Szarych Szeregów] w Łowiczu. Więziony w Gross-Rosen, Landeshut, więziony przez UB. Nauczyciel w Zgorzelcu i Lubaniu.
 +
 
 +
===[http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Glemp Józef Glemp]===
 +
Teolog, prawnik kanonista. Sekretarz kardynała Wyszyńskiego (1967-1979), biskup warmiński, arcybiskup, metropolita warszawsko-gnieźnieński (1981-1992) i warszawski (1992-2007). Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski (1981-2004), prymas Polski. Wielokrotnie gościł w [http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81owicz Łowiczu] w czasie ważnych uroczystości.
 +
 
 +
===[[Zbigniew Skiełczyński]]===
 +
Lovicianista, doktor historii, autor licznych publikacji, artykułów o Łowiczu i regionie.
 +
Proboszcz w Górkach, [http://pl.wikipedia.org/wiki/Kocierzew_Po%C5%82udniowy Kocierzewie]. Kanonik honorowy Kapituły Łowickiej. Wykładowca w [[Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu|Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu]] i Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu, członek [[Łowickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk|Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk]]. Zmarł w 2004 roku.
 +
 
 +
===[[Wysocki Stefan|Stefan Wysocki]]===
 +
"Ignac", harcerz [http://pl.wikipedia.org/wiki/Szare_Szeregi Szarych Szeregów] hufca "Łoza", uczestnik konspiracyjnych akcji Szarych Szeregów, w tym odbicia więźniów z łowickiego więzienia NKWD 1945 r., Kapłan, prałat, kapelan Stowarzyszenia Szarych Szeregów. Podarował księgozbiór Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu.
 +
 
 +
===[[Mastalska Genowefa|Genowefa Mastalska]]===
 +
"Teresa", nauczycielka łowicka, absolwentka gimnazjum im. Niemcewicza, od 1935 r. komendantka Hufca Łowickich Harcerek. Uczestniczka tajnego nauczania w czasie okupacji, Wojskowej Służby Kobiet. Po wojnie reaktywowała harcerstwo, represjonowana przez UB.
 +
 
 +
===[http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Kopa%C5%82ka Jan Kopałka]===
 +
"Antek", "Hanka", "Żar", "Jasio z Woli", harcerz. Uczestnika konspiracyjnych akcji [http://pl.wikipedia.org/wiki/Szare_Szeregi Szarych Szeregów], komendant hufca "Łoza" w Łowiczu. 8 marca 1945 r. dowodził akcją odbicia więźniów z łowickiego więzienia NKWD. Działacz Stowarzyszenia Szarych Szeregów.
 +
 
 +
===[[Zieliński Lucjan|Lucjan Zieliński]]===
 +
"Łan", "Smuga", "Wojciech", uczestnik kampanii wrześniowej, komendant ZWZ Sochaczew, ZWZ-AK Skierniewice, komendant obwodu "Łyska" w Łowiczu. Na jego rozkaz wykonywano wyroki na zdrajcach, funkcjonariuszach policji i Gestapo.
 +
 
 +
===[[Wiesław Jan Wysocki]]===
 +
Łowiczanin, absolwent [http://pl.wikipedia.org/wiki/Katolicki_Uniwersytet_Lubelski Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego] i [http://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Kardyna%C5%82a_Stefana_Wyszy%C5%84skiego Akademii Teologii Katolickiej].
 +
Działacz niepodległościowy [http://pl.wikipedia.org/wiki/Niezale%C5%BCny_Samorz%C4%85dny_Zwi%C4%85zek_Zawodowy_%22Solidarno%C5%9B%C4%87%22 "Solidarności"], dziennikarz. Przewodniczący Komitetu Obywatelskiego Solidarność w Łowiczu, współzałożyciel "Nowego Łowiczanina". Autor książek m.in. o 10 pułku piechoty, gen. Emilu Fieldorfie, rtm. Witoldzie Pileckim. Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych na [http://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Kardyna%C5%82a_Stefana_Wyszy%C5%84skiego Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego].
 +
 
 +
=== [[Ziemowit Skibiński]] ===
 +
Poeta, krytyk literacki, eseista, historyk literatury, doktor nauk humanistycznych, edytor. Autor wielu zbiorów wierszy i prac historyczno - literackich. Tytuł Honorowego Obywatela Łowicza otrzymał pośmiertnie w 2009 roku.
 +
 
 +
=== [http://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Dziuba_(biskup) Andrzej Franciszek Dziuba] ===
 +
Polski duchowny katolicki, biskup łowicki. Doktor habilitowany i profesor teologii, specjalizujący się w teologii moralnej. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1975. 27 marca 2004 został mianowany biskupem diecezjalnym łowickim. Konsekracja oraz uroczysty ingres odbyły się w katedrze łowickiej 22 maja 2004. 26 marca 2009 został honorowym obywatelem Łowicza.
 +
 
 +
=== [[Zbigniew Bródka]] ===
 +
Sportowiec, panczenista, pierwszy Polak, który zdobył Puchar Świata w łyżwiarstwie szybkim na 1500 m. Pierwszy mieszkaniec Ziemi Łowickiej, który zdobył złoty medal Zimowych Igrzysk Olimpijskich (Soczi 2014 r.). Pierwszy Polak, który dokonał tego w dyscyplinie łyżwiarstwo szybkie. Zdobywca brązowego medalu w biegu drużynowym na ZIO w Soczi. Strażak w Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu.
 +
 
 +
 
 +
=== [[Marek Wojtylak]] ===
 +
Nauczyciel, historyk, regionalista, kierownik łowickiego oddziału Archiwum Państwowego m. st Warszawy. Przewodniczący Rady Redakcyjnej "Roczników Łowickich", wiceprezes Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Redaktor naczelny Kwartalnika Historycznego Łowiczanin. Autor wielu publikacji, artykułów, przyczynków naukowych.
 +
 
 +
== Źródła ==
 +
*[http://www.mglowicz.republika.pl/obywatel.html Strona muzeum Guzików]

Aktualna wersja na dzień 09:29, 20 cze 2014

Honorowy Obywatel Łowicza - tytuł nadawany od 1997 r. decyzją Rady Miejskiej w Łowiczu.

Spis treści

Lista Honorowych Obywateli Łowicza

Leon Gołębiowski

Pierwszy Honorowy Obywatel Miasta Łowicza (1927 r.). Prezydent Łowicza w latach 1908 - 1911, dwukrotny burmistrz w latach 1918-1919 i 1923-1927. Wieloletni prezes Zarządu OSP. Społecznik, działacz.

Tadeusz Gumiński

Prawnik, historyk, absolwent gimnazjum łowickiego im. Ks. Poniatowskiego. Walczył w Armii Krajowej, po zakończeniu okupacji aresztowany przez NKWD. Po zwolnieniu pracował w Legnicy. Autor licznych publikacji historycznych o Łowiczu i regionie w prasie lokalnej, wydawnictwach Mazowieckiego Ośrodka Badań Naukowych.

Jan Wegner

Historyk, absolwent łowickiego gimnazjum im. Ks. Poniatowskiego. W czasie okupacji uczestniczył w tajnym nauczaniu w Łowiczu. Działał w Polskiej Organizacji Zbrojnej, następnie Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej. Po zakończeniu okupacji kustosz, następnie kurator Muzeum w Nieborowie i Arkadii (1945-1970). Autor licznych prac dotyczących dziejów Warszawy, Nieborowa, Arkadii i Łowicza.

Jan Kołaczyński

Dziennikarz, absolwent łowickiego gimnazjum im. Ks. Poniatowskiego. Uczestnik tajnego nauczania w łowickim, związany z PSL Mikołajczyka, redaktor, zastępca red. Naczelnego "Gospodyni". Twórca Spółdzielni Mieszkaniowej Ursus. Publikował w prasie lokalnej, był prezesem Koła Wychowanków i Wychowanek Szkół Średnich Ogólnokształcących w Łowiczu.

Józef Zawitkowski

Kapłan, sufragan łowicki (1990-1992), biskup pomocniczy łowicki od 1992 r. Wcześniej proboszcz w Kolegiacie Łowickiej (1984-1990). Autor licznych homilii wygłaszanych w kościele św. Krzyża w Warszawie transmitowanych za pośrednictwem PR 1, swoje utwory publikował jako ks. Tymoteusz. Odznaczony medalem "Gloria Artis".

Jan Paweł II

Papież 16.X.1978 - 2.IV.2005

Wiesław Balcerak

Historyk, współzałożyciel i rektor Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu. Prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Łowickiej. Autor licznych publikacji z historii Europy środkowo-wschodniej, historii powszechnej i Polski XX w., historii najnowszej.

Stanisław Fabijański

Prawnik, absolwent gimnazjum łowickiego im. Ks. Poniatowskiego, działał w "Wici", Batalionach Chłopskich, działacz ruchu ludowego w Łowiczu, działacz PSL Mikołajczyka. Współorganizator Koła Wychowanków i Wychowanek Szkół Średnich Ogólnokształcących w Łowiczu, jego prezes (1968-1973), prezes Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Julian Walendziak

"Krzeptowski", działacz tajnych organizacji i partyzantki w czasie II wojny światowej. Był wykonawcą wyroków na konfidentach Kobiereckim i Puchalskim. Ich działalność doprowadziła do aresztowania ok. 100 żołnierzy Armii Krajowej. Po wyzwoleniu aresztowany przez UB.

Jan Kaźmierczak

"Sęp", żołnierz Związku Walki Zbrojnej, następnie Armii Krajowej. Uczestnik zrzutów na ziemi łowickiej. Wykonawca wyroku na bezwzględnym i brutalnym kierowniku Arbeisamtu w Łowiczu, Bucholtzu.

Jan Zbudniewek

Absolwent łowickiego gimnazjum, nauczyciel łowickich szkół. Uczestnik wojny bolszewickiej w 1920 r. W okresie okupacji organizował tajne nauczanie. Po wojnie dyrektor gimnazjum i liceum w Łowiczu. Był organizatorem i wieloletnim dyrektorem Liceum Medycznego w Łowiczu.

Alojzy Orszulik

Kapłan, biskup pomocniczy siedlecki (1989 -1992), pierwszy biskup łowicki (1992-2004). Autor wielu publikacji i artykułów. Założyciel Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu, Kolegium Katechetycznego, powołał Caritas Diecezji Łowickiej, Radio "Victoria", Archiwum Diecezjalne. Organizator pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Łowicza.

Janusz Karpiński

"Michorowski", "Okrzeja", absolwent łowickiego gimnazjum, harcerz, w czasie II wojny światowej uczestnik tajnego nauczania oraz konspiracyjnych akcji Szarych Szeregów. Komendant Polskiej Organizacji Skautowej i Szarych Szeregów w Łowiczu. Więziony w Gross-Rosen, Landeshut, więziony przez UB. Nauczyciel w Zgorzelcu i Lubaniu.

Józef Glemp

Teolog, prawnik kanonista. Sekretarz kardynała Wyszyńskiego (1967-1979), biskup warmiński, arcybiskup, metropolita warszawsko-gnieźnieński (1981-1992) i warszawski (1992-2007). Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski (1981-2004), prymas Polski. Wielokrotnie gościł w Łowiczu w czasie ważnych uroczystości.

Zbigniew Skiełczyński

Lovicianista, doktor historii, autor licznych publikacji, artykułów o Łowiczu i regionie. Proboszcz w Górkach, Kocierzewie. Kanonik honorowy Kapituły Łowickiej. Wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu i Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu, członek Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Zmarł w 2004 roku.

Stefan Wysocki

"Ignac", harcerz Szarych Szeregów hufca "Łoza", uczestnik konspiracyjnych akcji Szarych Szeregów, w tym odbicia więźniów z łowickiego więzienia NKWD 1945 r., Kapłan, prałat, kapelan Stowarzyszenia Szarych Szeregów. Podarował księgozbiór Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu.

Genowefa Mastalska

"Teresa", nauczycielka łowicka, absolwentka gimnazjum im. Niemcewicza, od 1935 r. komendantka Hufca Łowickich Harcerek. Uczestniczka tajnego nauczania w czasie okupacji, Wojskowej Służby Kobiet. Po wojnie reaktywowała harcerstwo, represjonowana przez UB.

Jan Kopałka

"Antek", "Hanka", "Żar", "Jasio z Woli", harcerz. Uczestnika konspiracyjnych akcji Szarych Szeregów, komendant hufca "Łoza" w Łowiczu. 8 marca 1945 r. dowodził akcją odbicia więźniów z łowickiego więzienia NKWD. Działacz Stowarzyszenia Szarych Szeregów.

Lucjan Zieliński

"Łan", "Smuga", "Wojciech", uczestnik kampanii wrześniowej, komendant ZWZ Sochaczew, ZWZ-AK Skierniewice, komendant obwodu "Łyska" w Łowiczu. Na jego rozkaz wykonywano wyroki na zdrajcach, funkcjonariuszach policji i Gestapo.

Wiesław Jan Wysocki

Łowiczanin, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Akademii Teologii Katolickiej. Działacz niepodległościowy "Solidarności", dziennikarz. Przewodniczący Komitetu Obywatelskiego Solidarność w Łowiczu, współzałożyciel "Nowego Łowiczanina". Autor książek m.in. o 10 pułku piechoty, gen. Emilu Fieldorfie, rtm. Witoldzie Pileckim. Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Ziemowit Skibiński

Poeta, krytyk literacki, eseista, historyk literatury, doktor nauk humanistycznych, edytor. Autor wielu zbiorów wierszy i prac historyczno - literackich. Tytuł Honorowego Obywatela Łowicza otrzymał pośmiertnie w 2009 roku.

Andrzej Franciszek Dziuba

Polski duchowny katolicki, biskup łowicki. Doktor habilitowany i profesor teologii, specjalizujący się w teologii moralnej. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1975. 27 marca 2004 został mianowany biskupem diecezjalnym łowickim. Konsekracja oraz uroczysty ingres odbyły się w katedrze łowickiej 22 maja 2004. 26 marca 2009 został honorowym obywatelem Łowicza.

Zbigniew Bródka

Sportowiec, panczenista, pierwszy Polak, który zdobył Puchar Świata w łyżwiarstwie szybkim na 1500 m. Pierwszy mieszkaniec Ziemi Łowickiej, który zdobył złoty medal Zimowych Igrzysk Olimpijskich (Soczi 2014 r.). Pierwszy Polak, który dokonał tego w dyscyplinie łyżwiarstwo szybkie. Zdobywca brązowego medalu w biegu drużynowym na ZIO w Soczi. Strażak w Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu.


Marek Wojtylak

Nauczyciel, historyk, regionalista, kierownik łowickiego oddziału Archiwum Państwowego m. st Warszawy. Przewodniczący Rady Redakcyjnej "Roczników Łowickich", wiceprezes Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Redaktor naczelny Kwartalnika Historycznego Łowiczanin. Autor wielu publikacji, artykułów, przyczynków naukowych.

Źródła

Osobiste