Honorowy Obywatel Łowicza

Z Nowy Łowiczanin

Honorowy Obywatel Łowicza - tytuł nadawany od 1997 r. decyzją Rady Miejskiej w Łowiczu.

Spis treści

Informacje ogólne

Tytuł Honorowego Obywatela Łowicza jest najwyższą formą wyróżnienia osoby szczególnie zasłużonej dla Łowicza i Ziemi Łowickiej. Prawo nadawania tytułu posiada Rada Miejska w Łowiczu, podejmując stosowną uchwałę na wniosek lub z własnej inicjatywy.

Lista Honorowych Obywateli Łowicza

Tadeusz Gumiński

Prawnik, historyk, absolwent gimnazjum łowickiego im. Ks. Poniatowskiego. Walczył w Armii Krajowej, po zakończeniu okupacji aresztowany przez NKWD. Po zwolnieniu pracował w Legnicy. Autor licznych publikacji historycznych o Łowiczu i regionie w prasie lokalnej, wydawnictwach Mazowieckiego Ośrodka Badań Naukowych.

Jan Wegner

Historyk, absolwent łowickiego gimnazjum im. Ks. Poniatowskiego. W czasie okupacji uczestniczył w tajnym nauczaniu w Łowiczu. Działał w Polskiej Organizacji Zbrojnej, następnie Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej. Po zakończeniu okupacji kustosz, następnie kurator Muzeum w Nieborowie (1945-1970). Autor licznych prac dotyczących dziejów Warszawy, Nieborowa, Arkadii i Łowicza.

Jan Kołaczyński

Dziennikarz, absolwent łowickiego gimnazjum im. Ks. Poniatowksiego. Uczestnik tajnego nauczania w łowickim, związany z PSL Mikołajczyka, redaktor, zastępca red. Naczelnego "Gospodyni". Twórca Spółdzielni Mieszkaniowej Ursus. Publikował w prasie lokalnej, był prezesem Koła Wychowanków i Wychowanek Szkół Średnich Ogólnokształcących w Łowiczu.

Józef Zawitkowski

Kapłan, sufragan łowicki (1990-1992), biskup pomocniczy łowicki od 1992 r. Wcześniej proboszcz w Kolegiacie Łowickiej (1984-1990). Autor licznych homilii wygłaszanych w kościele św. Krzyża w Warszawie transmitowanych za pośrednictwem PR 1, swoje utwory publikował jako ks. Tymoteusz. Odznaczony medalem "Gloria Artis".

Jan Paweł II

Papież 16.X.1978 - 2.IV.2005

Wiesław Balcerak

Historyk, założyciel i rektor Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu. Prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Łowickiej. Autor licznych publikacji z historii Europy środkowo-wschodniej, historii powszechnej i Polski XX w., historii najnowszej.

Stanisław Fabijański

Prawnik, absolwent gimnazjum łowickiego im. Ks. Poniatowskiego, działał w "Wici", Batalionach Chłopskich, działacz ruchu ludowego w Łowiczu, działacz PSL Mikołajczyka. Współorganizator Koła Wychowanków i Wychowanek Szkół Średnich Ogólnokształcących w Łowiczu, jego prezes (1968-1973), prezes Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Julian Walendziak

"Krzeptowski", działacz tajnych organizacji i partyzantki w czasie II wojny światowej. Był wykonawcą wyroków na konfidentach Poraziku i Puchalskim. Ich działalność doprowadziła do aresztowania ok. 100 żołnierzy Armii Krajowej. Po wyzwoleniu aresztowany przez UB.

Jan Kaźmierczak

"Sęp", żołnierz Związku Walki Zbrojnej, następnie Armii Krajowej. Uczestnik zrzutów na ziemi łowickiej. Wykonawca wyroku na bezwzględnym i brutalnym kierowniku Arbeisamtu w Łowiczu, Bucholtzu.

Jan Zbudniewek

Absolwent łowickiego gimnazjum, nauczyciel łowickich szkół. Uczestnik wojny bolszewickiej w 1920 r. W okresie okupacji organizował tajne nauczanie. Po wojnie dyrektor gimnazjum i liceum w Łowiczu. Był organizatorem i wieloletnim dyrektorem Liceum Medycznego w Łowiczu.

Alojzy Orszulik

Kapłan, biskup pomocniczy siedlecki (1989 -1992), pierwszy biskup łowicki (1992-2004). Autor wielu publikacji i artykułów. Założyciel Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu, Kolegium Katechetycznego, powołał Caritas Diecezji Łowickiej, Radio "Viktoria", Archiwum Diecezjalne. Organizator pielgrzymki papieża Jana Pawła II w Łowiczu.

Janusz Karpiński

"Michorowski", "Okrzeja", absolwent łowickiego gimnazjum, harcerz, w czasie II wojny światowej uczestnik tajnego nauczania oraz konspiracyjnych akcji Szarych Szeregów. Komendant Polskiej Organizacji Skautowej i Szarych Szeregów w Łowiczu. Więziony w Gross-Rosen, Landeshut, więziony przez UB. Nauczyciel w Zgorzelcu i Lubaniu.

Józef Glemp

Teolog, prawnik kanonista. Sekretarz kardynała Wyszyńskiego (1967-1979), biskup warmiński, arcybiskup, metropolita warszawsko-gnieźnieński (1981-1992) i warszawski (1992-2007). Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski (1981-2004), prymas Polski. Wielokrotnie gościł w Łowiczu w czasie ważnych uroczystości.

Zbigniew Skiełczyński

Lovicianista, doktor historii, autor licznych publikacji, artykułów o Łowiczu i regionie. Proboszcz w Górkach, Kocierzewie. Kanonik honorowy Kapituły Łowickiej. Wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu i Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu, członek Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Dyrektor Muzeum Guzików, szef działu guzików papieskich.

Stefan Wysocki

"Ignac", harcerz Szarych Szeregów hufca "Łoza", uczestnik konspiracyjnych akcji Szarych Szeregów, w tym odbicia więźniów z łowickiego więzienia NKWD 1945 r., Kapłan, prałat, kapelan Stowarzyszenia Szarych Szeregów. Podarował księgozbiór Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu.

Genowefa Mastalska

"Teresa", nauczycielka łowicka, absolwentka gimnazjum im. Niemcewicza, od 1935 r. komendantka Hufca Łowickich Harcerek. Uczestniczka tajnego nauczania w czasie okupacji, Wojskowej Służby Kobiet. Po wojnie reaktywowała harcerstwo, represjonowana przez UB.

Jan Kopałka

"Antek", "Hanka", "Żar", "Jasio z Woli", harcerz. Uczestnika konspiracyjnych akcji Szarych Szeregów, komendant hufca "Łoza" w Łowiczu. 8 marca 1945 r. dowodził akcją odbicia więźniów z łowickiego więzienia NKWD. Działacz Stowarzyszenia Szarych Szeregów.

Lucjan Zieliński

"Łan", "Smuga", "Wojciech", uczestnik kampanii wrześniowej, komendant ZWZ Sochaczew, ZWZ-AK Skierniewice, komendant obwodu "Łyska" w Łowiczu. Na jego rozkaz wykonywano wyroki na zdrajcach, funkcjonariuszach policji i Gestapo.

Wiesław Jan Wysocki

Łowiczanin, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Akademii Teologii Katolickiej. Działacz niepodległościowy "Solidarności", dziennikarz. Przewodniczący Komitetu Obywatelskiego Solidarność w Łowiczu, współzałożyciel "Nowego Łowiczanina". Autor książek m.in. o 10 pułku piechoty, gen. Emilu Fieldorfie, rtm. Witoldzie Pileckim. Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Źródła

Osobiste