Kowalska Teresa

Z Nowy Łowiczanin

(Różnice między wersjami)
 
(Nie pokazano 5 wersji pomiędzy niniejszymi.)
Linia 1: Linia 1:
[[Plik:TeresaKowalska.jpg|thumb|right|250px|Teresa Kowalska]]
[[Plik:TeresaKowalska.jpg|thumb|right|250px|Teresa Kowalska]]
-
'''Kowalska Teresa''' z domu Moskwa (ur. 1 stycznia 1962 r. w Łowiczu) Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" AGROS NOVA W Łowiczu oraz łowickiego oddziału NSZZ "Solidarność".  
+
'''Kowalska Teresa''' z domu Moskwa (ur. 1 stycznia 1962 r. w [http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81owicz Łowiczu]) Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" AGROS NOVA W Łowiczu oraz łowickiego oddziału NSZZ "Solidarność".  
== Pochodzenie ==
== Pochodzenie ==
Linia 7: Linia 7:
== Wykształcenie ==
== Wykształcenie ==
-
+
[[Plik:Teresa1.jpg|thumb|right|250px|Z Andrzejewm Słowikiem i Wojciechem Gędkiem podczas obchodów uroczystości 25-lecia łowickiego sztandaru "Solidarności".]]
*Szkoła Podstawowa w Bobrownikach 1969 - 1977;
*Szkoła Podstawowa w Bobrownikach 1969 - 1977;
*Technikum Przemysłu Spożywczego w Łowiczu 1977- 1981;
*Technikum Przemysłu Spożywczego w Łowiczu 1977- 1981;
*Kurs metodyczno-dydaktyczny uprawniający do prowadzenia szkoleń, zorganizowany przez Fundację Gospodarczą - 1996;
*Kurs metodyczno-dydaktyczny uprawniający do prowadzenia szkoleń, zorganizowany przez Fundację Gospodarczą - 1996;
-
*Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Łodzi - 2006 - 2008 - Specjalista nowoczesnego rynku pracy;
+
*Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w [http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C3%B3d%C5%BA Łodzi] - 2006 - 2008 - Specjalista nowoczesnego rynku pracy;
*Hochschule Darmstadt University of Applied Science  - 2007 - 2008 - Międzynarodowy Menedżer Zdrowia;
*Hochschule Darmstadt University of Applied Science  - 2007 - 2008 - Międzynarodowy Menedżer Zdrowia;
-
*Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczo-Pedagogiczna w Łowiczu, Wydział Pedagogiczny 2008 - 2012 pedagogika pracy socjalnej i doradztwo zawodowe;
+
*[[Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno - Pedagogiczna w Łowiczu|Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczo-Pedagogiczna w Łowiczu]], Wydział Pedagogiczny 2008 - 2012 pedagogika pracy socjalnej i doradztwo zawodowe;
-
*Uczelnia Łazarskiego w Warszawie - 2012-2013 - studia podyplomowe na kierunku Mediacje w sporach zbiorowych i pracowniczych;
+
*[http://pl.wikipedia.org/wiki/Uczelnia_%C5%81azarskiego Uczelnia Łazarskiego w Warszawie] - 2012-2013 - studia podyplomowe na kierunku Mediacje w sporach zbiorowych i pracowniczych;
-
* Od 2012 r. MWSH-P w Łowiczu, studia II stopnia na specjalności pedagogika sądowo-penitencjarna.
+
* Od 2012 r. [[Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno - Pedagogiczna w Łowiczu|MWSH-P]] w Łowiczu, studia II stopnia na specjalności pedagogika sądowo-penitencjarna.
== Praca ==
== Praca ==
-
We wrześniu 1981 r. Teresa Kowalska podjęła pracę na stanowisku aparatowy urządzeń w Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Łowiczu. Na tym stanowisku pracowała do 1991 r. Od tego czasu do chwili obecnej pełni funkcję Przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność". W latach 1999 - 2006 była dyrektorem Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego. Zajmowała się wykonywaniem usług marketingowych i agencyjnych dla instytucji i firm turystycznych, ubezpieczeniowych, szkoleniowych i handlowych. Od sierpnia 1999 r. do grudnia 2001 pełniła funkcję dyrektora branżowego w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym Zurych Solidarni. Od marca 2001 jest członkiem Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łowiczu. Od 2004 r. pełni funkcję Zakładowego Społecznego inspektora Pracy, a od 2006 r. Przedstawiciela Rady Pracowników w firmie Agros Nova w Łowiczu.
+
We wrześniu 1981 r. Teresa Kowalska podjęła pracę na stanowisku aparatowy urządzeń w Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Łowiczu. Na tym stanowisku pracowała do 1991 r. Od tego czasu do chwili obecnej pełni funkcję Przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność". W latach 1999 - 2006 była dyrektorem Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego. Zajmowała się wykonywaniem usług marketingowych i agencyjnych dla instytucji i firm turystycznych, ubezpieczeniowych, szkoleniowych i handlowych. Od sierpnia 1999 r. do grudnia 2001 pełniła funkcję dyrektora branżowego w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym Zurych Solidarni. Od marca 2001 jest członkiem Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łowiczu. Od 2004 r. pełni funkcję Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy, a od 2006 r. Przedstawiciela Rady Pracowników w firmie Agros Nova w Łowiczu.
-
== Działalność w NSZ "Solidarność" ==
+
== Działalność w NSZZ "Solidarność" ==
-
+
[[Plik:Teresa2.jpg|thumb|right|250px|]]
-
Teresa Kowalska przyłączyła się do związku, będąc pracownikiem ZPOW  
+
Teresa Kowalska przyłączyła się do związku, będąc pracownikiem ZPOW w Łowiczu, gdy zaczął się on organizować w czerwcu 1989 r. W 1991 r. zgłoszono jej kandydaturę na Przewodniczącą Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność". Wówczas została wybrana na to stanowisko i pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego.
-
w Łowiczu, gdy zaczął się on organizować w czerwcu 1989 r. W 1991 r. zgłoszono jej kandydaturę na Przewodniczącą Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność". Wówczas została wybrana na to stanowisko i pełnię tę funkcję do dnia dzisiejszego.
+
Do jej zadań, jako przewodniczącej KZ należy obrona praw pracowniczych i związkowych, dbanie o przestrzeganie warunków pracy i płacy. Zajmuje się również negocjowaniem podwyżek płac dla pracowników, negocjowaniem i podpisywaniem regulaminów pracy, wynagradzania i funduszu świadczeń socjalnych. Kowalska w Agros Nova często spotyka się z pracownikami, organizuje zebrania KZ, na których omawiane są problemy oraz podejmowane uchwały i decyzje.  
Do jej zadań, jako przewodniczącej KZ należy obrona praw pracowniczych i związkowych, dbanie o przestrzeganie warunków pracy i płacy. Zajmuje się również negocjowaniem podwyżek płac dla pracowników, negocjowaniem i podpisywaniem regulaminów pracy, wynagradzania i funduszu świadczeń socjalnych. Kowalska w Agros Nova często spotyka się z pracownikami, organizuje zebrania KZ, na których omawiane są problemy oraz podejmowane uchwały i decyzje.  
-
 
+
[[Plik:Teresa3.jpg|thumb|right|250px|Podczas Euro-manifestacji - 17 września 2011r.]]
Od 8 lutego 1995 r. Teresa Kowalska weszła do Zarządu Oddziału NSZZ "Solidarność" w Łowiczu. Od maja 2002 r. pełni funkcje przewodniczącej łowickiego oddziału. Jako przewodnicząca oddziału zajmuje się m.in. pośrednictwem w relacji Region Mazowsze - Oddział Ziemi Łowickiej w celu realizacji zadań związkowych. Pomaga innym organizacjom zakładowym w realizacji ich zadań statutowych. Zajmuje się organizowaniem wspólnych akcji, w tym protestacyjnych w celu obrony praw i wolności związkowych. Jest reprezentantem Związku wobec samorządu miejskiego, gminnego i powiatowego, a także reprezentuje związek w Powiatowej Radzie Zatrudnienia.  
Od 8 lutego 1995 r. Teresa Kowalska weszła do Zarządu Oddziału NSZZ "Solidarność" w Łowiczu. Od maja 2002 r. pełni funkcje przewodniczącej łowickiego oddziału. Jako przewodnicząca oddziału zajmuje się m.in. pośrednictwem w relacji Region Mazowsze - Oddział Ziemi Łowickiej w celu realizacji zadań związkowych. Pomaga innym organizacjom zakładowym w realizacji ich zadań statutowych. Zajmuje się organizowaniem wspólnych akcji, w tym protestacyjnych w celu obrony praw i wolności związkowych. Jest reprezentantem Związku wobec samorządu miejskiego, gminnego i powiatowego, a także reprezentuje związek w Powiatowej Radzie Zatrudnienia.  
Linia 32: Linia 31:
=== Podejmowane inicjatywy ===
=== Podejmowane inicjatywy ===
 +
[[Plik:Reresa4.jpg|thumb|right|200px|Strajk przeciwko zmianom wieku emerytalnego.]]
 +
Teresa Kowalska jako działacz Solidarności podejmuje się wielu różnych inicjatyw. Przede wszystkim wyjeżdża do zakładów pracy, w których dzieje się coś niedobrego z pracownikami, by móc negocjować w ich sprawie. Zbierała też m.in. podpisy pod inicjatywą przywrócenia ruchu na linii kolejowej [http://pl.wikipedia.org/wiki/Linia_kolejowa_nr_15 Łowicz - Łódź], w sprawie ustanowienia święta Trzech Króli wolnym od pracy, a także walczyła o to by [http://pl.wikipedia.org/wiki/TV_TRWAM TV Trwam] nadawała na multipleksie. Organizuje lokalnie coroczne pielgrzymki ludzi pracy na [http://pl.wikipedia.org/wiki/Jasna_G%C3%B3ra Jasną Górę]. Osobiście bierze udział w uroczystościach rocznicowych na warszawskim [http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBoliborz Żoliborzu], poświęconych błogosławionemu [http://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Popie%C5%82uszko ks. Jerzemu Popiełuszce].
-
Teresa Kowalska jako działacz Solidarności podejmuje się wielu różnych inicjatyw. Przede wszystkim wyjeżdża do zakładów pracy, w których dzieje się coś niedobrego z pracownikami, by móc negocjować w ich sprawie. Zbierała też m.in. podpisy pod inicjatywą przywrócenia ruchu na linii kolejowej Łowicz - Łódź, w sprawie ustanowienia święta Trzech Króli wolnym od pracy, a także walczyła o to by TV Trwam nadawała na multipleksie. Organizuje lokalnie coroczne pielgrzymki ludzi pracy na Jasną Górę. Osobiście bierze udział w uroczystościach rocznicowych na warszawskim Żoliborzu, poświęconych błogosławionemu ks. Jerzemu Popiełuszce.
+
Corocznie z grupą przedstawicieli zakładu pracy bierze udział w Spartakiadzie Przemysłu Spożywczego, a także w uroczystościach rocznicowych Solidarności w [http://pl.wikipedia.org/wiki/Ostr%C3%B3da Ostródzie].  
-
 
+
Teresa Kowalska na początku 2012 r. brała aktywny udział w proteście przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego, przed siedzibą [http://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_RP Sejmu RP] w [http://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa Warszawie]. Lokalnie protestowała też w sprawie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników ZOZ w Borówku. Jest jedną z inicjatorek powstania skweru "Solidarności" oraz pomnika ks. J. Popiełuszki, przy [[Kościół rektorski ojców pijarów w Łowiczu|kościele pijarskim w Łowiczu]].  
-
Corocznie z grupą przedstawicieli zakładu pracy bierze udział w Spartakiadzie Przemysłu Spożywczego, a także w uroczystościach rocznicowych Solidarności w Ostródzie.  
+
-
Teresa Kowalska na początku 2012 r. brała aktywny udział w proteście przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego, przed siedzibą Sejmu RP w Warszawie. Lokalnie protestowała też w sprawie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników ZOZ w Borówku. Jest jedną z inicjatorek powstania skweru "Solidarności" oraz pomnika ks. J. Popiełuszki, przy kościele pijarskim w Łowiczu.  
+
Reprezentuje związek na licznych uroczystościach rocznicowych oraz kościelnych na terenie miasta, powiatu, a także kraju, prawie zawsze w strojach łowickich.
Reprezentuje związek na licznych uroczystościach rocznicowych oraz kościelnych na terenie miasta, powiatu, a także kraju, prawie zawsze w strojach łowickich.
Linia 42: Linia 41:
== Varia ==
== Varia ==
-
* W 2006 r. kandydowała z listy PiS w wyborach samorządowych do Rady Powiatu Łowickiego;
+
* W 2006 r. kandydowała z listy [http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_i_Sprawiedliwo%C5%9B%C4%87 PiS] w wyborach samorządowych do Rady Powiatu Łowickiego;
* W 2010 r. byłą jedną z inicjatorek powołania Komitetu Wyborczego Niezależni Ziemi Łowickiej, z ramienia którego startowała do Rady Powiatu Łowickiego.  
* W 2010 r. byłą jedną z inicjatorek powołania Komitetu Wyborczego Niezależni Ziemi Łowickiej, z ramienia którego startowała do Rady Powiatu Łowickiego.  
-
* Od 18 lutego 2010 roku jest członkiem Stowarzyszenia Praw Człowieka z siedzibą w Gdańsku oraz pełnomocnikiem na powiat łowicki.
+
* Od 18 lutego 2010 roku jest członkiem Stowarzyszenia Praw Człowieka z siedzibą w [http://pl.wikipedia.org/wiki/Gda%C5%84sk Gdańsku] oraz pełnomocnikiem na powiat łowicki.
== Nagrody i odznaczenia ==
== Nagrody i odznaczenia ==
-
*Odznaczona medalem Zasłużonego działacza Struktur Branżowych;
+
*Odznaczona medalem ''Zasłużonego działacza Struktur Branżowych'';
-
*Medal za krzewienie sportu i rekreacji wśród pracowników Przemysłu Spożywczego;
+
*''Medal za krzewienie sportu i rekreacji wśród pracowników Przemysłu Spożywczego'';
-
*Medal XXV-lecia NSSZ "Solidarność" dla zasłużonego działacza;
+
*''Medal XXV-lecia NSSZ "Solidarność" dla zasłużonego działacza'';
-
*Medal XXX-lecia NSZZ "Solidarność" Regionu Mazowsze za oddaną pracę na rzecz Związku i dobra wspólnego.
+
*''Medal XXX-lecia NSZZ "Solidarność" Regionu Mazowsze za oddaną pracę na rzecz Związku i dobra wspólnego'';
-
*Z okazji 30-lecia Solidarności otrzymała podziękowania "za pracę i poświęcenie sprawom Związku i Polski. Za duży wkład osobisty w pracę służb kościelnych przy kościele św. Stanisława Kostki, a także wieloletnią asystę pocztu sztandarowego".
+
*Z okazji 30-lecia Solidarności otrzymała podziękowania "za pracę i poświęcenie sprawom Związku i Polski. Za duży wkład osobisty w pracę służb kościelnych przy [http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Stanis%C5%82awa_Kostki_w_Warszawie kościele św. Stanisława Kostki], a także wieloletnią asystę pocztu sztandarowego".
== Zainteresowania ==
== Zainteresowania ==

Aktualna wersja na dzień 11:43, 4 paź 2013

Teresa Kowalska

Kowalska Teresa z domu Moskwa (ur. 1 stycznia 1962 r. w Łowiczu) Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" AGROS NOVA W Łowiczu oraz łowickiego oddziału NSZZ "Solidarność".

Spis treści

Pochodzenie

Pochodzi z Bobrownik, gdzie mieszka do tej pory. Jej rodzice: Bronisław i Zofia zajmowali się rolnictwem. Ma dwóch braci: Lecha, który jest emerytowanym podpułkownikiem Państwowej Straży Pożarnej oraz Stanisława, który jest emerytowanym kolejarzem.

Wykształcenie

Z Andrzejewm Słowikiem i Wojciechem Gędkiem podczas obchodów uroczystości 25-lecia łowickiego sztandaru "Solidarności".
 • Szkoła Podstawowa w Bobrownikach 1969 - 1977;
 • Technikum Przemysłu Spożywczego w Łowiczu 1977- 1981;
 • Kurs metodyczno-dydaktyczny uprawniający do prowadzenia szkoleń, zorganizowany przez Fundację Gospodarczą - 1996;
 • Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Łodzi - 2006 - 2008 - Specjalista nowoczesnego rynku pracy;
 • Hochschule Darmstadt University of Applied Science - 2007 - 2008 - Międzynarodowy Menedżer Zdrowia;
 • Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczo-Pedagogiczna w Łowiczu, Wydział Pedagogiczny 2008 - 2012 pedagogika pracy socjalnej i doradztwo zawodowe;
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie - 2012-2013 - studia podyplomowe na kierunku Mediacje w sporach zbiorowych i pracowniczych;
 • Od 2012 r. MWSH-P w Łowiczu, studia II stopnia na specjalności pedagogika sądowo-penitencjarna.

Praca

We wrześniu 1981 r. Teresa Kowalska podjęła pracę na stanowisku aparatowy urządzeń w Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Łowiczu. Na tym stanowisku pracowała do 1991 r. Od tego czasu do chwili obecnej pełni funkcję Przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność". W latach 1999 - 2006 była dyrektorem Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego. Zajmowała się wykonywaniem usług marketingowych i agencyjnych dla instytucji i firm turystycznych, ubezpieczeniowych, szkoleniowych i handlowych. Od sierpnia 1999 r. do grudnia 2001 pełniła funkcję dyrektora branżowego w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym Zurych Solidarni. Od marca 2001 jest członkiem Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łowiczu. Od 2004 r. pełni funkcję Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy, a od 2006 r. Przedstawiciela Rady Pracowników w firmie Agros Nova w Łowiczu.

Działalność w NSZZ "Solidarność"

Teresa Kowalska przyłączyła się do związku, będąc pracownikiem ZPOW w Łowiczu, gdy zaczął się on organizować w czerwcu 1989 r. W 1991 r. zgłoszono jej kandydaturę na Przewodniczącą Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność". Wówczas została wybrana na to stanowisko i pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego. Do jej zadań, jako przewodniczącej KZ należy obrona praw pracowniczych i związkowych, dbanie o przestrzeganie warunków pracy i płacy. Zajmuje się również negocjowaniem podwyżek płac dla pracowników, negocjowaniem i podpisywaniem regulaminów pracy, wynagradzania i funduszu świadczeń socjalnych. Kowalska w Agros Nova często spotyka się z pracownikami, organizuje zebrania KZ, na których omawiane są problemy oraz podejmowane uchwały i decyzje.

Podczas Euro-manifestacji - 17 września 2011r.

Od 8 lutego 1995 r. Teresa Kowalska weszła do Zarządu Oddziału NSZZ "Solidarność" w Łowiczu. Od maja 2002 r. pełni funkcje przewodniczącej łowickiego oddziału. Jako przewodnicząca oddziału zajmuje się m.in. pośrednictwem w relacji Region Mazowsze - Oddział Ziemi Łowickiej w celu realizacji zadań związkowych. Pomaga innym organizacjom zakładowym w realizacji ich zadań statutowych. Zajmuje się organizowaniem wspólnych akcji, w tym protestacyjnych w celu obrony praw i wolności związkowych. Jest reprezentantem Związku wobec samorządu miejskiego, gminnego i powiatowego, a także reprezentuje związek w Powiatowej Radzie Zatrudnienia.

Najczęstsze problemy, z którymi się spotyka w pracy to łamanie przepisów prawa pracy i BHP przez pracodawców oraz złe traktowanie pracowników przez przełożonych. Niemal codziennie pracownicy przychodzą do niej ze swoimi problemami, nie tylko związanymi z pracą. Główny nacisk kładzie na traktowanie ludzi z należytym szacunkiem, przestrzeganie przepisów prawa pracy i BHP.

Podejmowane inicjatywy

Strajk przeciwko zmianom wieku emerytalnego.

Teresa Kowalska jako działacz Solidarności podejmuje się wielu różnych inicjatyw. Przede wszystkim wyjeżdża do zakładów pracy, w których dzieje się coś niedobrego z pracownikami, by móc negocjować w ich sprawie. Zbierała też m.in. podpisy pod inicjatywą przywrócenia ruchu na linii kolejowej Łowicz - Łódź, w sprawie ustanowienia święta Trzech Króli wolnym od pracy, a także walczyła o to by TV Trwam nadawała na multipleksie. Organizuje lokalnie coroczne pielgrzymki ludzi pracy na Jasną Górę. Osobiście bierze udział w uroczystościach rocznicowych na warszawskim Żoliborzu, poświęconych błogosławionemu ks. Jerzemu Popiełuszce.

Corocznie z grupą przedstawicieli zakładu pracy bierze udział w Spartakiadzie Przemysłu Spożywczego, a także w uroczystościach rocznicowych Solidarności w Ostródzie. Teresa Kowalska na początku 2012 r. brała aktywny udział w proteście przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego, przed siedzibą Sejmu RP w Warszawie. Lokalnie protestowała też w sprawie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników ZOZ w Borówku. Jest jedną z inicjatorek powstania skweru "Solidarności" oraz pomnika ks. J. Popiełuszki, przy kościele pijarskim w Łowiczu.

Reprezentuje związek na licznych uroczystościach rocznicowych oraz kościelnych na terenie miasta, powiatu, a także kraju, prawie zawsze w strojach łowickich.

Varia

 • W 2006 r. kandydowała z listy PiS w wyborach samorządowych do Rady Powiatu Łowickiego;
 • W 2010 r. byłą jedną z inicjatorek powołania Komitetu Wyborczego Niezależni Ziemi Łowickiej, z ramienia którego startowała do Rady Powiatu Łowickiego.
 • Od 18 lutego 2010 roku jest członkiem Stowarzyszenia Praw Człowieka z siedzibą w Gdańsku oraz pełnomocnikiem na powiat łowicki.

Nagrody i odznaczenia

 • Odznaczona medalem Zasłużonego działacza Struktur Branżowych;
 • Medal za krzewienie sportu i rekreacji wśród pracowników Przemysłu Spożywczego;
 • Medal XXV-lecia NSSZ "Solidarność" dla zasłużonego działacza;
 • Medal XXX-lecia NSZZ "Solidarność" Regionu Mazowsze za oddaną pracę na rzecz Związku i dobra wspólnego;
 • Z okazji 30-lecia Solidarności otrzymała podziękowania "za pracę i poświęcenie sprawom Związku i Polski. Za duży wkład osobisty w pracę służb kościelnych przy kościele św. Stanisława Kostki, a także wieloletnią asystę pocztu sztandarowego".

Zainteresowania

Rodzina, zabezpieczenia życiowe, sport (głownie siatkówka), mediacje, góry, książki, taniec. Zbiera słonie i uwielbia róże. Mówi o sobie, że jest optymistką i kocha ludzi, a jej motto życiowe to: Nic nie dzieje się bez przyczyny, i Nie pamiętaj złego.

Źródła

Bezpośrednie relacje od Teresy Kowalskiej

Osobiste