Kowalska Teresa

Z Nowy Łowiczanin

Wersja WikiSystemOperator (dyskusja | wkład) z dnia 13:21, 29 sie 2013
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Kowalska Teresa z domu Moskwa (ur. 1 stycznia 1962 r. w Łowiczu) Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" AGROS NOVA W Łowiczu oraz łowickiego oddziału NSZZ "Solidarność".

Spis treści

Pochodzenie

Pochodzi z Bobrownik, gdzie mieszka do tej pory. Jej rodzice: Bronisław i Zofia zajmowali się rolnictwem. Ma dwóch braci: Lecha, który jest emerytowanym podpułkownikiem Państwowej Straży Pożarnej oraz Stanisława, który jest emerytowanym kolejarzem.

Wykształcenie

 • Szkoła Podstawowa w Bobrownikach 1969 - 1977;
 • Technikum Przemysłu Spożywczego w Łowiczu 1977- 1981;
 • Kurs metodyczno-dydaktyczny uprawniający do prowadzenia szkoleń, zorganizowany przez Fundację Gospodarczą - 1996;
 • Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Łodzi - 2006 - 2008 - Specjalista nowoczesnego rynku pracy;
 • Hochschule Darmstadt University of Applied Science - 2007 - 2008 - Międzynarodowy Menedżer Zdrowia;
 • Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczo-Pedagogiczna w Łowiczu, Wydział Pedagogiczny 2008 - 2012 pedagogika pracy socjalnej i doradztwo zawodowe;
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie - 2012-2013 - studia podyplomowe na kierunku Mediacje w sporach zbiorowych i pracowniczych;
 • Od 2012 r. MWSH-P w Łowiczu, studia II stopnia na specjalności pedagogika sądowo-penitencjarna.

Praca

We wrześniu 1981 r. Teresa Kowalska podjęła pracę na stanowisku aparatowy urządzeń w Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Łowiczu. Na tym stanowisku pracowała do 1991 r. Od tego czasu do chwili obecnej pełni funkcję Przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność". W latach 1999 - 2006 była dyrektorem Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego. Zajmowała się wykonywaniem usług marketingowych i agencyjnych dla instytucji i firm turystycznych, ubezpieczeniowych, szkoleniowych i handlowych. Od sierpnia 1999 r. do grudnia 2001 pełniła funkcję dyrektora branżowego w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym Zurych Solidarni. Od marca 2001 jest członkiem Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łowiczu. Od 2004 r. pełni funkcję Zakładowego Społecznego inspektora Pracy, a od 2006 r. Przedstawiciela Rady Pracowników w firmie Agros Nova w Łowiczu.

Działalność w NSZ "Solidarność"

Teresa Kowalska przyłączyła się do związku, będąc pracownikiem ZPOW w Łowiczu, gdy zaczął się on organizować w czerwcu 1989 r. W 1991 r. zgłoszono jej kandydaturę na Przewodniczącą Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność". Wówczas została wybrana na to stanowisko i pełnię tę funkcję do dnia dzisiejszego. Do jej zadań, jako przewodniczącej KZ należy obrona praw pracowniczych i związkowych, dbanie o przestrzeganie warunków pracy i płacy. Zajmuje się również negocjowaniem podwyżek płac dla pracowników, negocjowaniem i podpisywaniem regulaminów pracy, wynagradzania i funduszu świadczeń socjalnych. Kowalska w Agros Nova często spotyka się z pracownikami, organizuje zebrania KZ, na których omawiane są problemy oraz podejmowane uchwały i decyzje.

Od 8 lutego 1995 r. Teresa Kowalska weszła do Zarządu Oddziału NSZZ "Solidarność" w Łowiczu. Od maja 2002 r. pełni funkcje przewodniczącej łowickiego oddziału. Jako przewodnicząca oddziału zajmuje się m.in. pośrednictwem w relacji Region Mazowsze - Oddział Ziemi Łowickiej w celu realizacji zadań związkowych. Pomaga innym organizacjom zakładowym w realizacji ich zadań statutowych. Zajmuje się organizowaniem wspólnych akcji, w tym protestacyjnych w celu obrony praw i wolności związkowych. Jest reprezentantem Związku wobec samorządu miejskiego, gminnego i powiatowego, a także reprezentuje związek w Powiatowej Radzie Zatrudnienia.

Najczęstsze problemy, z którymi się spotyka w pracy to łamanie przepisów prawa pracy i BHP przez pracodawców oraz złe traktowanie pracowników przez przełożonych. Niemal codziennie pracownicy przychodzą do niej ze swoimi problemami, nie tylko związanymi z pracą. Główny nacisk kładzie na traktowanie ludzi z należytym szacunkiem, przestrzeganie przepisów prawa pracy i BHP.

Podejmowane inicjatywy

Teresa Kowalska jako działacz Solidarności podejmuje się wielu różnych inicjatyw. Przede wszystkim wyjeżdża do zakładów pracy, w których dzieje się coś niedobrego z pracownikami, by móc negocjować w ich sprawie. Zbierała też m.in. podpisy pod inicjatywą przywrócenia ruchu na linii kolejowej Łowicz - Łódź, w sprawie ustanowienia święta Trzech Króli wolnym od pracy, a także walczyła o to by TV Trwam nadawała na multipleksie. Organizuje lokalnie coroczne pielgrzymki ludzi pracy na Jasną Górę. Osobiście bierze udział w uroczystościach rocznicowych na warszawskim Żoliborzu, poświęconych błogosławionemu ks. Jerzemu Popiełuszce.

Corocznie z grupą przedstawicieli zakładu pracy bierze udział w Spartakiadzie Przemysłu Spożywczego, a także w uroczystościach rocznicowych Solidarności w Ostródzie. Teresa Kowalska na początku 2012 r. brała aktywny udział w proteście przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego, przed siedzibą Sejmu RP w Warszawie. Lokalnie protestowała też w sprawie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników ZOZ w Borówku. Jest jedną z inicjatorek powstania skweru "Solidarności" oraz pomnika ks. J. Popiełuszki, przy kościele pijarskim w Łowiczu.

Reprezentuje związek na licznych uroczystościach rocznicowych oraz kościelnych na terenie miasta, powiatu, a także kraju, prawie zawsze w strojach łowickich.

Varia

 • W 2006 r. kandydowała z listy PiS w wyborach samorządowych do Rady Powiatu Łowickiego;
 • W 2010 r. byłą jedną z inicjatorek powołania Komitetu Wyborczego Niezależni Ziemi Łowickiej, z ramienia którego startowała do Rady Powiatu Łowickiego.
 • Od 18 lutego 2010 roku jest członkiem Stowarzyszenia Praw Człowieka z siedzibą w Gdańsku oraz pełnomocnikiem na powiat łowicki.

Nagrody i odznaczenia

 • Odznaczona medalem Zasłużonego działacza Struktur Branżowych;
 • Medal za krzewienie sportu i rekreacji wśród pracowników Przemysłu Spożywczego;
 • Medal XXV-lecia NSSZ "Solidarność" dla zasłużonego działacza;
 • Medal XXX-lecia NSZZ "Solidarność" Regionu Mazowsze za oddaną pracę na rzecz Związku i dobra wspólnego.
 • Z okazji 30-lecia Solidarności otrzymała podziękowania "za pracę i poświęcenie sprawom Związku i Polski. Za duży wkład osobisty w pracę służb kościelnych przy kościele św. Stanisława Kostki, a także wieloletnią asystę pocztu sztandarowego".

Zainteresowania

Rodzina, zabezpieczenia życiowe, sport (głownie siatkówka), mediacje, góry, książki, taniec. Zbiera słonie i uwielbia róże. Mówi o sobie, że jest optymistką i kocha ludzi, a jej motto życiowe to: Nic nie dzieje się bez przyczyny, i Nie pamiętaj złego.

Źródła

Bezpośrednie relacje od Teresy Kowalskiej

Osobiste