Kuczyński Józef

Z Nowy Łowiczanin

(Różnice między wersjami)
(I3SAuS <a href="http://prlmbcktcpvg.com/">prlmbcktcpvg</a>, [url=http://aqcvlbeqyfbf.com/]aqcvlbeqyfbf[/url], [link=http://bxrsgeqfhnsi.com/]bxrsgeqfhnsi[/link], http://zsqdeopgzgkc.com/)
(Wykształcenie)
Linia 5: Linia 5:
I3SAuS  <a href="http://prlmbcktcpvg.com/">prlmbcktcpvg</a>, [url=http://aqcvlbeqyfbf.com/]aqcvlbeqyfbf[/url], [link=http://bxrsgeqfhnsi.com/]bxrsgeqfhnsi[/link], http://zsqdeopgzgkc.com/
I3SAuS  <a href="http://prlmbcktcpvg.com/">prlmbcktcpvg</a>, [url=http://aqcvlbeqyfbf.com/]aqcvlbeqyfbf[/url], [link=http://bxrsgeqfhnsi.com/]bxrsgeqfhnsi[/link], http://zsqdeopgzgkc.com/
-
== Wykształcenie ==
+
http://parator.jigsy.com#71471 buy cialis canada - buy cialis online http://chita.jigsy.com#43718 buy xanax online without prescription - cheap xanax http://storvers.freeforums.org#85115 buy ambien online without prescription - buy ambien no prescription http://www.3dm3.com/forum/napo/blogs/blog61871-buy-phentermine-online-phentermine-37-5-buy-phentermine-diet-pills-online.html#17276 buy phentermine without prescription - buy phentermine without prescription http://www.3dm3.com/forum/napo/blogs/blog61667-buy-xanax-online-buy-xanax-alprazolam-online-no-prescription-needed.html#59579 buy xanax online - buy xanax without prescription http://www.3dm3.com/forum/napo/blogs/blog61840-buy-ambien-online-ambien-online-without-prescription.html#27208 buy ambien - buy ambien no prescription http://www.3dm3.com/forum/napo/blogs/blog61806-buy-valium-online-buy-valium-without-prescription.html#97666 buy valium no prescription - buy valium without prescription http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/10064274.html#54338 achat cialis 20mg - acheter cialis ordonnance http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/10064469.html#11208 acheter viagra sans ordonnance - acheter viagra sans ordonnance http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/10064529.html#31765 viagra - comprare viagra
-
 
+
-
* Szkołę podstawową ukończył z Zdunach.
+
-
* W 1934 r. ukończył [[Męskie Seminarium Nauczycielskie im. Józefa Piłsudskiego]], uzyskując dyplom uprawniający do nauczania w szkołach powszechnych wszystkich typów.  
+
-
* W styczniu 1945 r. rozpoczął studia w Instytucie Pedagogicznym [http://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Nauczycielstwa_Polskiego ZNP] w Warszawie oraz studia pedagogiczne na [http://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Warszawski Uniwersytecie Warszawskim]. W 1949 r. uzyskał tytuł magistra nauk humanistycznych w zakresie filozofii.
+
-
* W 1954 r. rozpoczął studia doktoranckie na UW. W 1960 uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych.
+
-
* 12 stycznia 1970 r. habilitował się w [http://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Pedagogiczny_im._Komisji_Edukacji_Narodowej_w_Krakowie Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie], uzyskując stopień naukowy doktora habilitowanego nauk pedagogicznych.
+
== Praca zawodowa ==
== Praca zawodowa ==

Wersja z 19:45, 9 kwi 2011

Józef Kuczyński

Józef Kuczyński – (ur. 20 marca 1913 r. Kalisz – zm. 28 czerwca 1977 r. Warszawa) docent doktor habilitowany nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, żołnierz AK, społecznik.


I3SAuS <a href="http://prlmbcktcpvg.com/">prlmbcktcpvg</a>, [url=http://aqcvlbeqyfbf.com/]aqcvlbeqyfbf[/url], [link=http://bxrsgeqfhnsi.com/]bxrsgeqfhnsi[/link], http://zsqdeopgzgkc.com/

http://parator.jigsy.com#71471 buy cialis canada - buy cialis online http://chita.jigsy.com#43718 buy xanax online without prescription - cheap xanax http://storvers.freeforums.org#85115 buy ambien online without prescription - buy ambien no prescription http://www.3dm3.com/forum/napo/blogs/blog61871-buy-phentermine-online-phentermine-37-5-buy-phentermine-diet-pills-online.html#17276 buy phentermine without prescription - buy phentermine without prescription http://www.3dm3.com/forum/napo/blogs/blog61667-buy-xanax-online-buy-xanax-alprazolam-online-no-prescription-needed.html#59579 buy xanax online - buy xanax without prescription http://www.3dm3.com/forum/napo/blogs/blog61840-buy-ambien-online-ambien-online-without-prescription.html#27208 buy ambien - buy ambien no prescription http://www.3dm3.com/forum/napo/blogs/blog61806-buy-valium-online-buy-valium-without-prescription.html#97666 buy valium no prescription - buy valium without prescription http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/10064274.html#54338 achat cialis 20mg - acheter cialis ordonnance http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/10064469.html#11208 acheter viagra sans ordonnance - acheter viagra sans ordonnance http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/10064529.html#31765 viagra - comprare viagra

Spis treści

Praca zawodowa

W latach 1934 – 1939 pracował jako nauczyciel w szkołach wiejskich powiatu łowickiego i kutnowskiego. W okresie okupacji pracował jako nauczyciel w szkołach powszechnych w Niedźwiadzie i Zdunach. W latach 1949 - 1954 uczył pedagogiki w Liceum Pedagogicznym w Łowiczu. W listopadzie 1958 r. rozpoczął pracę na stanowisku adiunkta w Katedrze Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Był autorem programów studiów z zakresu pedagogiki, a także instrukcji i regulaminów praktyk pedagogicznych. W 1971 r. został powołany na stanowisko docenta etatowego w Instytucie Oświaty Rolniczej na Wydziale Ekonomiczno – Rolniczym SGGW w Warszawie. Pod jego kierunkiem powstało około 70 prac magisterskich i 3 rozprawy doktorskie.

Praca społeczna

W latach 30-tych prowadził działalność oświatową i kulturalną wśród młodzieży zrzeszonej w kołach Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici”. We wrześniu 1939 r. zgłosił się jako ochotnik Legii Akademickiej w Warszawie. Wzięty do niewoli niemieckiej przebywał w Królewcu, skąd uciekł i powrócił do Zdun. W czasie okupacji pełnił funkcję prezesa ogniska Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. Prowadził również tajny kurs pedagogiczny przygotowujący młodzież do zawodu nauczycielskiego. Podczas, gdy Niemcy niszczyli w Warszawie polskie książki, Józef Kuczyński wraz z Kazimierzem Wyszomirskim przewieźli samochodem ciężarowym z magazynu księgarni Gebethnera i Wolfa dzieła Mickiewicza, Żeromskiego i Sienkiewicza oraz albumy malarstwa Matejki, Wyspiańskiego, Kossaka, Grottgera i wielu innych. Dzieła rozkolportowane zostały wśród mieszkańców wsi łowickich. W ostatnich dwóch latach okupacji kierował Delegaturą Polskiego Komitetu Opiekuńczego RGO gminy Bąków. W 1944 r. poproszony przez Marię Grzegorzewską wziął udział w akcji wywiezienia siedemdziesięciorga dzieci (sierot i półsierot) z Warszawy. Dzieci zostały umieszczone w szkole w Złakowie Borowym, jako przybyłe na kolonie letnie. Kuczyński zorganizował instytucje matek i ojców chrzestnych dla każdego dziecka, dzięki czemu dzieci zostały zaopatrzone w ubranie i obuwie. Od stycznia 1945 r. brał czynny udział w budowie organizowanego przez Kazimierza Jędrzejczyka Liceum Ogólnokształcącego w Zdunach.

Żołnierz

Kuczyński był żołnierzem Armii Krajowej. Należał do dobrze zamaskowanej grupy dywersyjno – sabotażowej. Do jego wyczynów należy spalenie stogu siana w Piotrowicach i przecięcie kabla telekomunikacyjnego w pobliżu Niedźwiady, łączącego Warszawę z Gdynią. W 1944 r. brał również udział w wysadzeniu w powietrze pociągu niedaleko stacji kolejowej Jackowice.

Dorobek naukowy

Dorobek naukowy Józefa Kuczyńskiego obejmuje 62 rozprawy i artykuły. W tym m.in.:

  • Zamek łowicki – ballada powstała w szkole średniej, zadedykowana poloniście prof. Franciszkowi Kręcickiemu. Wydana w 1934 r. w jednodniówce łowickiej grupy literackiej Argo.
  • Podstawy światopoglądu chłopów – rozprawa doktorska, wydana w 1961 r, przez Wiedzę Powszechną w prestiżowej serii Sygnały, w której publikowano najwybitniejsze osiągnięcia polskiej socjologii, psychologii i pedagogiki.
  • Efektywność problemowego nauczania przedmiotów rolniczych w zespołach uczniowskich – rozprawa habilitacyjna, wydana w 1969 r. przez Państwowe Wydawnictwa Rolnicze i Leśne.

Źródła:

1. Jędrzejczyk Dobiesław, Józef Kuczyński – człowiek i uczony, [w:] Nowy Łowiczanin, nr 4/1993, s. 8-9.

Osobiste