Kwiecień

Z Nowy Łowiczanin

(Różnice między wersjami)
 
Linia 5: Linia 5:
-
* '''1 kwietnia 1821 r.''' w Warszawie zmarła [http://pl.wikipedia.org/wiki/Helena_Radziwi%C5%82%C5%82owa Helena z Przeździeckich Radziwiłłowa] założycielka ogrodu romantycznego w [Muzeum w Nieborowie i Arkadii|Arkadii] pod Łowiczem.
+
* '''1 kwietnia 1821 r.''' w Warszawie zmarła [http://pl.wikipedia.org/wiki/Helena_Radziwi%C5%82%C5%82owa Helena z Przeździeckich Radziwiłłowa] założycielka ogrodu romantycznego w [[Muzeum w Nieborowie i Arkadii|Arkadii]] pod Łowiczem.
Linia 128: Linia 128:
-
* '''18 kwietnia 1951 r.''' w Łowiczu urodził się Wojciech Jóźwiak, astrolog i tarocista.
+
* '''18 kwietnia 1951 r.''' w Łowiczu urodził się [[Jóźwiak Wojciech|Wojciech Jóźwiak]], astrolog i tarocista.
Linia 134: Linia 134:
-
* '''19 kwietnia 2000 r.''' odbyły się pierwsze w historii MWSH-P w Łowiczu "Dni otwartych drzwi".
+
* '''19 kwietnia 2000 r.''' odbyły się pierwsze w historii [[Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno - Pedagogiczna w Łowiczu|MWSH-P]] w Łowiczu „Dni otwartych drzwi”.
-
* '''20 kwietnia 1510 r.''' w Łowiczu zmarł Andrzej Boryszewski, biskup rzymskokatolicki, arcybiskup metropolita gnieźnieński i prymas Polski i Litwy w latach 1503–1510.
+
* '''20 kwietnia 1510 r.''' w Łowiczu zmarł [http://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Boryszewski Andrzej Boryszewski], biskup rzymskokatolicki, arcybiskup metropolita gnieźnieński i prymas Polski i Litwy w latach 1503–1510.
Linia 143: Linia 143:
-
* '''21 kwietnia 1961 r.''' w Penrose zmarł Jan Bączkowski, harcerz, major Wojska Polskiego, uczestnik wojny z bolszewikami, obrońca Kresów w 1939 r., żołnierz Polskich Siła Zbrojnych na emigracji. Absolwent Szkoły Handlowej w Łowiczu.
+
* '''21 kwietnia 1961 r.''' w Penrose zmarł [[Bączkowski Jan|Jan Bączkowski]], harcerz, major Wojska Polskiego, uczestnik wojny z bolszewikami, obrońca Kresów w 1939 r., żołnierz Polskich Siła Zbrojnych na emigracji. Absolwent Szkoły Handlowej w Łowiczu.
-
* '''22 kwietnia 2008 r.''' w sali barokowej łowickiego muzeum wystąpił Chór Żydowski CLIL. Koncert odbył się w ramach cyklu Burmistrz Miasta Zaprasza.
+
* '''22 kwietnia 2008 r.''' w sali barokowej [[Muzeum w Łowiczu|łowickiego muzeum]] wystąpił Chór Żydowski CLIL. Koncert odbył się w ramach cyklu Burmistrz Miasta Zaprasza.
-
* '''23 kwietnia 1878 r.''' w Brodach urodził się Kazimierz Topoliński, tytularny generał Wojska Polskiego, dowódca 10 PP w okresie od 5 XII 1919 r. do 15 I 1925 r.
+
* '''23 kwietnia 1878 r.''' w Brodach urodził się [http://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Topoli%C5%84ski Kazimierz Topoliński], tytularny generał Wojska Polskiego, dowódca 10 PP w okresie od 5 XII 1919 r. do 15 I 1925 r.
-
* '''23 kwietnia 2009 r.''' płyta „Muzyka ocalona – Łowickie 1952-1959" z muzyką archiwalną regionu łowickiego wydana przez Łowicki Ośrodek Kultury przy współpracy Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk otrzymała nagrodę za drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie Polskiego Radia w kategorii Fonogram Źródeł 2008.
+
* '''23 kwietnia 2009 r.''' płyta „Muzyka ocalona – Łowickie 1952-1959" z muzyką archiwalną regionu łowickiego wydana przez [[Łowicki Ośrodek Kultury]] przy współpracy Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk otrzymała nagrodę za drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie Polskiego Radia w kategorii Fonogram Źródeł 2008.
-
* '''24/25 kwietnia 1790 r.''' w Łowiczu przebywał Tadeusz Kościuszko. Przeprowadził lustrację 9 regimentu pieszego koronnego, wydając o nim pozytywną opinię.
+
* '''24/25 kwietnia 1790 r.''' w Łowiczu przebywał [http://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Ko%C5%9Bciuszko Tadeusz Kościuszko]. Przeprowadził lustrację 9 regimentu pieszego koronnego, wydając o nim pozytywną opinię.
-
* '''25 kwietnia 1433 r.''' na uroczystym posiedzeniu kapituły gnieźnieńskiej, kościół parafialny NMP w Łowiczu został podniesiony do rangi kolegiaty.
+
* '''25 kwietnia 1433 r.''' na uroczystym posiedzeniu kapituły gnieźnieńskiej, kościół parafialny NMP w Łowiczu został podniesiony do rangi [[Bazylika katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja w Łowiczu|kolegiaty]].
-
* '''25 kwietnia 1945 r.''' w Baskoje na Uralu zmarł wywieziony tam przez Sowietów Władysław Rogowski, doktor filozofii, pedagog, wizytator szkolny, działacz społeczno-oświatowy, dyrektor Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Łowiczu.
+
* '''25 kwietnia 1945 r.''' w Baskoje na Uralu zmarł wywieziony tam przez Sowietów [[Rogowski Władysław|Władysław Rogowski]], doktor filozofii, pedagog, wizytator szkolny, działacz społeczno-oświatowy, dyrektor [[Seminarium Nauczycielskie w Łowiczu|Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Łowiczu]].
Linia 167: Linia 167:
-
* '''26 kwietnia 1443 r.''' arcybiskup Wincenty Kot wydał przywilej o budowie ratusza na Nowym Mieście. W ratuszu miały odbywać się posiedzenia burmistrza, rajców i ławników.  
+
* '''26 kwietnia 1443 r.''' arcybiskup [http://pl.wikipedia.org/wiki/Wincenty_Kot Wincenty Kot] wydał przywilej o budowie ratusza na [[Nowy Rynek w Łowiczu|Nowym Mieście]]. W ratuszu miały odbywać się posiedzenia burmistrza, rajców i ławników.  
-
* '''26 kwietnia 1730 r.''' prymas Teodor Potocki wydał dekret o ustroju miasta Łowicza. W mieście występowały trzy porządki: radziecki, ławniczy i gminny. Prymas określił obowiązki i wzajemne zależności porządków miejskich.  
+
* '''26 kwietnia 1730 r.''' prymas [http://pl.wikipedia.org/wiki/Teodor_Andrzej_Potocki Teodor Potocki] wydał dekret o ustroju miasta Łowicza. W mieście występowały trzy porządki: radziecki, ławniczy i gminny. Prymas określił obowiązki i wzajemne zależności porządków miejskich.  
-
* '''26 kwietnia 1862 r.''' abp Zygmunt Szczęsny Feliński podczas wizytacji archidiecezji warszawskiej, odwiedził Łowicz, gdzie był uroczyście witany przez miejscowe duchowieństwo z bp. Platerem i kapitułą kolegiacką na czele.
+
* '''26 kwietnia 1862 r.''' abp [http://pl.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Szcz%C4%99sny_Feli%C5%84ski Zygmunt Szczęsny Feliński] podczas wizytacji archidiecezji warszawskiej, odwiedził Łowicz, gdzie był uroczyście witany przez miejscowe duchowieństwo z [http://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Plater bp. Platerem] i kapitułą kolegiacką na czele.
-
* '''27 kwietnia 1967 r.''' w Łodzi zmarł Maurycy Klimecki, radca miejski Łowicza, referent szkolnictwa, społecznik, gorliwy patriota. Został pochowany na cmentarzu Emaus w Łowiczu.  
+
* '''27 kwietnia 1967 r.''' w Łodzi zmarł [[Klimecki Maurycy|Maurycy Klimecki]], radca miejski Łowicza, referent szkolnictwa, społecznik, gorliwy patriota. Został pochowany na [[Cmentarz Emaus w Łowiczu|cmentarzu Emaus w Łowiczu]].  
-
* '''27 kwietnia 2011 r.''' zmarł Jerzy Lisikiewicz (ur. 19 września 1921 r. w Łowiczu), profesor, ekonomista.
+
* '''27 kwietnia 2011 r.''' zmarł [http://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Lisikiewicz Jerzy Lisikiewicz] (ur. 19 września 1921 r. w Łowiczu), profesor, ekonomista.
-
* '''28 kwietnia 2012 r.''' w Muzeum w Nieborowie odbyła się prezentacja XVI-wiecznej rzeźby pokłon pastuszków, która Niemcy zagrabili z pałacu Radziwiłłów w 1939 r. Rzeźba wróciła do pałacu po 73 latach.
+
* '''28 kwietnia 2012 r.''' w [[Muzeum w Nieborowie i Arkadii|Muzeum w Nieborowie]] odbyła się prezentacja XVI-wiecznej rzeźby pokłon pastuszków, która Niemcy zagrabili z pałacu Radziwiłłów w 1939 r. Rzeźba wróciła do pałacu po 73 latach.
Linia 188: Linia 188:
-
* '''29 kwietnia 1935 r.''' w Mysłowicach zmarł Emil Caspari ( ur. 8 maja 1877 r. w Łowiczu) śląski polityk, poseł na Sejm Śląski II kadencji i jego wicemarszałek w 1930 r.
+
* '''29 kwietnia 1935 r.''' w Mysłowicach zmarł [http://pl.wikipedia.org/wiki/Emil_Caspari Emil Caspari] ( ur. 8 maja 1877 r. w Łowiczu) śląski polityk, poseł na Sejm Śląski II kadencji i jego wicemarszałek w 1930 r.
Linia 194: Linia 194:
-
* '''30 kwietnia 1949 r.''' została rozwiązana Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu Łowickiego w Łowiczu.  
+
* '''30 kwietnia 1949 r.''' została rozwiązana [[Komunalna Kasa Oszczędności miasta Łowicza|Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu Łowickiego w Łowiczu]].  
-
* '''30 kwietnia 2009 r.''' w łowickim muzeum uroczyście otwarto wystawę pt. „Serce i umysł – dla Łowicza", poświęconą Janowi Wegnerowi. Wystawa została zorganizowana w ramach obchodów Roku Jana Wegnera.
+
* '''30 kwietnia 2009 r.''' w [[Muzeum w Łowiczu|łowickim muzeum]] uroczyście otwarto wystawę pt. „Serce i umysł – dla Łowicza", poświęconą [[Wegner Jan|Janowi Wegnerowi]]. Wystawa została zorganizowana w ramach obchodów Roku Jana Wegnera.

Aktualna wersja na dzień 09:40, 2 kwi 2013

KALENDARIUM – KWIECIEŃ


 • 1 kwietnia 1600 r. arcybiskup Stanisław Karnkowski powołał w Łowiczu Bractwo Miłosierdzia, założone przez ks. Piotra Skargę w Krakowie w 1584 roku. Zadaniem członków Bractwa Miłosierdzia była opieka nad chorymi i więźniami. • 1 kwietnia 1917 r. wyszedł pierwszy numer Gazety Łowickiej, której właścicielem, redaktorem i wydawcą był Wiktor Pstruszeński.


 • 1 kwietnia 1941 r. w Palmirach zginął rozstrzelany przez Niemców Tadeusz Bączkowski, literat, redaktor, działacz społeczny, właściciel drukarni i księgarni w Łowiczu.
 • 1 kwietnia 1995 r. Muzeum w Łowiczu przestało być oddziałem Muzeum Narodowego w Warszawie. Od tego czasu jest jednostką organizacyjną powiatu łowickiego.


 • 2 kwietnia 2010 r. w skansenie w Maurzycach telewizja TVN nagrywała prognozę pogody do programu Dzień Dobry TVN.


 • 2 kwietnia 2012 r. w Bibliotece Miejskiej w Łowiczu otwarto czasową wystawę pt. Guziki sławnych Polaków, prezentującą zbiory z Muzeum Guzików Jacka Rutkowskiego.


 • 3 kwietnia 1972 r. w Łowiczu urodził się Ryszard Józef Lebioda, sędzia, prezes Sądu Rejonowego w Łowiczu w latach 2007 - 2011.


 • 4 Kwietnia 1581 r. zmarł w Łowiczu arcybiskup Jakub Uchański h. Radwan, Prymas w latach 1562-1581. Poczynił nieudane próby sprowadzenia zakonu jezuitów do Łowicza. Pierwszy interrex Rzeczypospolitej. Fundator kaplicy św. Wiktorii w kolegiacie łowickiej. Jako drugi z prymasów Polski został pochowany w tejże kolegiacie.


 • 4 kwietnia 1900 r. w Kalenicach urodził się Wojciech Kruk, społecznik, nauczyciel historii w kilku łowickich szkołach. Zasłużony działacz wsi Kalenice. • 5 kwietnia 1991 r. na Rynku Kościuszki nad jednym wejść do budynku mieszczącego specjalistyczne przychodnie lekarskie odsłonięto granitową tablicę z napisem „Poradnia pulmonologiczna ZOZ Łowicz im. dra Harrego Kolbowa". Inicjatorem wmurowania tablicy upamiętniającej pulmonologa dra Kolbowa był dr Stanisław Rotstad.


 • 6 kwietnia 1866 r. w Lesznie koło Błonia urodził się Leon Gołębiowski, prezydent Łowicza w latach 1908-1911, dwukrotny burmistrz w latach 1918-1919 i 1923-1927. Pierwszy Honorowy Obywatel Łowicza. Wieloletni prezes Zarządu OSP.


 • 6 kwietnia 1914 r. w Kuklówce zmarł Józef Chełmoński, syn Ziemi Łowickiej, polski malarz, reprezentant realizmu. • 6 kwietnia 2009 r. w ramach obchodów czwartej rocznicy śmierci papieża Jana Pawła II, w bazylice katedralnej w Łowiczu odbył się koncert orkiestry kameralnej Sinfonietta Cracovia pod dyrekcją Krzysztofa Pendereckiego.


 • 7 kwietnia 2005 r. w Łowiczu odbył się Biały Marsz Wdzięczności Janowi Pawłowi II. Kilka tysięcy ludzi, ze zniczami w ręku, wyruszyło spod pod pomnika Jana Pawła II, by ulicami miasta dotrzeć pod Szkołę Podstawową nr 7, przy której znajduje się obelisk, upamiętniający historyczną mszę św. Odprawioną przez papieża w Łowiczu 14 czerwca 1999 r. Po zakończonym marszu uczestnicy ustawili znicze na długości całej ulicy Jana Pawła II.


 • 8 kwietnia 1382 r. książę Siemowit IV oblegał zamek w Łowiczu. Rozwój dóbr łowickich arcybiskupstwa gnieźnieńskiego powodował roszczenia książąt mazowieckich do korzyści z kasztelanii. Spory o kasztelanię łowicką trwały do czasu wcielenia Mazowsza do Korony.


 • 8 kwietnia 1952 r. zmarła Jadwiga Chełmińska, etnograf, badacz kultury ludowej Łowickiego, starszy asystent w Zakładzie Etnografii Uniwersytetu Łódzkiego, kustosz Muzeum Kultur Ludowych w Warszawie. Została pochowana na cmentarzu w Złakowie Kościelnym w grobie rodzinnym Świątkowskich.


 • 8 kwietnia 1995 r. runął maszt radia Victoria. Podczas silnego wiatru maszt przewrócił się na tory kolejowe trasy Poznań-Warszawa. Pełny ruch kolejowy został przywrócony po dwóch dniach.


 • 9 kwietnia 1940 r. w lesie katyńskim zginął architekt, związany z Łowiczem, Michał Kumuniecki.


 • 9 kwietnia 2011 r. jubileusz 20-lecia istnienia świętowało Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych.


 • 10 kwietnia 1817 r. urodził się Henryk Ludwik Plater, kanonik łowicki, polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy warszawski w latach 1859–1868, biskup tytularny Mosynopolis z rezydencją w Łowiczu. Zmarł 4 lipca 1868 r., pochowany na cmentarzu kolegiackim w Łowiczu.


 • 10 kwietnia 1974 r. w Łowiczu urodził się Wojciech Olejniczak, polityk, poseł na Sejm IV, V i VI kadencji, wicemarszałek Sejmu V kadencji, doktor nauk ekonomicznych, w latach 2003–2005 minister rolnictwa i rozwoju wsi, w latach 2005–2008 przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, od 2009 poseł do Parlamentu Europejskiego. • 11 kwietnia 2001 r. w rankingu stu najlepszych szkół wyższych niepaństwowych, ogłoszonym przez Perspektywy i Rzeczpospolitą, MWSH-P w Łowiczu uzyskała 2 miejsce wśród szkół pedagogicznych i 5 wśród humanistycznych.


 • 12 kwietnia 1509 r. król Zygmunt Stary potwierdził przywilej zwalniający mieszczan łowickich z wszelkich ceł.


 • 12 kwietnia 1736 r. rzymska Kongregacja Obrzędów Bractwa Jezusowego zatwierdziła powstanie Bractwa Serca Jezusowego w kościele pijarskim w Łowiczu. • 12 kwietnia 1992 r. odbył się uroczysty ingres bp Alojzego Orszulika do diecezji łowickiej.


 • 13 kwietnia 2012 r. w łowickim muzeum odbył się wykład "Tradycyjne pieczywo codzienne i obrzędowe w regionie łowickim i na obszarze dzisiejszego województwa łódzkiego". Prelekcja obyła się w ramach projektu "Smak dzieciństwa. Pieczywo codzienne i obrzędowe w tradycji regionu łowickiego" który realizowany był z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. • 14 kwietnia 1964 r. w Łowiczu urodził się Sylwester Ambroziak polski rzeźbiarz, rysownik.


 • W nocy z 14/15 kwietnia 1943 r. miał miejsce zrzut lotniczy na zrzutowisko „Dywan", znajdujące się między Stachlewem a Łyszkowicami. • 16 kwietnia 1903 r. w Dąbrowie Wielkiej urodził się Teodor Goździkiewicz pisarz, nauczyciel, działacz Armii Krajowej w Łowiczu.


 • 16 kwietnia 1953 r. w Głownie urodził się Jerzy Olejniczak polski samorządowiec, ostatni wojewoda skierniewicki.


 • 16 kwietnia 1957 r. Prokuratura Wojewódzka w Łodzi umorzyła śledztwo ws. śmierci zamordowania przez UB Jana Piwowarczyka i stwierdziła brak podstaw do skierowania sprawy na drogę sądową z powodu przedawnienia. • 17 kwietnia 1905 r. w Makowie urodził się Wojciech Pokora, nauczyciel i działacz społeczny, absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Łowiczu. • 18 kwietnia 1962 r. w Ostrowie zmarł Teofil Kurczak, działacz, społeczno-polityczny. Współautor projektu, założyciel OSP w Ostrowie. Poseł z ramienia PSL Wyzwolenie w I Sejmie II Rzeczypospolitej.


 • 19 kwietnia 2000 r. odbyły się pierwsze w historii MWSH-P w Łowiczu „Dni otwartych drzwi”.


 • 20 kwietnia 1510 r. w Łowiczu zmarł Andrzej Boryszewski, biskup rzymskokatolicki, arcybiskup metropolita gnieźnieński i prymas Polski i Litwy w latach 1503–1510.


 • 21 kwietnia 1907 r. w Łowiczu otwarto Muzeum Starożytności i Pamiątek Historycznych w Łowiczu. Muzeum miało swoją siedzibę w niewielkiej sali budynku Towarzystwa Straży Ogniowej Ochotniczej przy ul. Podrzecznej. Uroczystego poświęcenia zbiorów dokonał ks. Ludwik Czajewicz.


 • 21 kwietnia 1961 r. w Penrose zmarł Jan Bączkowski, harcerz, major Wojska Polskiego, uczestnik wojny z bolszewikami, obrońca Kresów w 1939 r., żołnierz Polskich Siła Zbrojnych na emigracji. Absolwent Szkoły Handlowej w Łowiczu.


 • 22 kwietnia 2008 r. w sali barokowej łowickiego muzeum wystąpił Chór Żydowski CLIL. Koncert odbył się w ramach cyklu Burmistrz Miasta Zaprasza.


 • 23 kwietnia 1878 r. w Brodach urodził się Kazimierz Topoliński, tytularny generał Wojska Polskiego, dowódca 10 PP w okresie od 5 XII 1919 r. do 15 I 1925 r.


 • 23 kwietnia 2009 r. płyta „Muzyka ocalona – Łowickie 1952-1959" z muzyką archiwalną regionu łowickiego wydana przez Łowicki Ośrodek Kultury przy współpracy Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk otrzymała nagrodę za drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie Polskiego Radia w kategorii Fonogram Źródeł 2008.


 • 24/25 kwietnia 1790 r. w Łowiczu przebywał Tadeusz Kościuszko. Przeprowadził lustrację 9 regimentu pieszego koronnego, wydając o nim pozytywną opinię.


 • 25 kwietnia 1433 r. na uroczystym posiedzeniu kapituły gnieźnieńskiej, kościół parafialny NMP w Łowiczu został podniesiony do rangi kolegiaty. • 25 kwietnia 2007 r. ukazał się album pt. „Łowicz w XX wieku – kronika fotograficzna, autorstwa Jacka Rutkowskiego".


 • 26 kwietnia 1443 r. arcybiskup Wincenty Kot wydał przywilej o budowie ratusza na Nowym Mieście. W ratuszu miały odbywać się posiedzenia burmistrza, rajców i ławników.


 • 26 kwietnia 1730 r. prymas Teodor Potocki wydał dekret o ustroju miasta Łowicza. W mieście występowały trzy porządki: radziecki, ławniczy i gminny. Prymas określił obowiązki i wzajemne zależności porządków miejskich.


 • 26 kwietnia 1862 r. abp Zygmunt Szczęsny Feliński podczas wizytacji archidiecezji warszawskiej, odwiedził Łowicz, gdzie był uroczyście witany przez miejscowe duchowieństwo z bp. Platerem i kapitułą kolegiacką na czele. • 27 kwietnia 2011 r. zmarł Jerzy Lisikiewicz (ur. 19 września 1921 r. w Łowiczu), profesor, ekonomista.


 • 28 kwietnia 2012 r. w Muzeum w Nieborowie odbyła się prezentacja XVI-wiecznej rzeźby pokłon pastuszków, która Niemcy zagrabili z pałacu Radziwiłłów w 1939 r. Rzeźba wróciła do pałacu po 73 latach.


 • 29 kwietnia 1895 r. w Czudo urodził się Jan Myśliwiec, legionista, burmistrz Łowicza w latach 1934 - 1937. Na okres jego kadencji przypada pierwsza próba wykorzystania ruchu turystycznego do rozwoju gospodarczego miasta.


 • 29 kwietnia 1935 r. w Mysłowicach zmarł Emil Caspari ( ur. 8 maja 1877 r. w Łowiczu) śląski polityk, poseł na Sejm Śląski II kadencji i jego wicemarszałek w 1930 r.


 • 30 kwietnia 1836 r. uroczystej erekcji łowickiej parafii ewangelickiej dokonał superintendent diecezji warszawskiej, ksiądz Fryderyk Jakub Teichman. • 30 kwietnia 2009 r. w łowickim muzeum uroczyście otwarto wystawę pt. „Serce i umysł – dla Łowicza", poświęconą Janowi Wegnerowi. Wystawa została zorganizowana w ramach obchodów Roku Jana Wegnera.


opracowała: Katarzyna Piotrkiewicz


Osobiste