Luty

Z Nowy Łowiczanin

KALENDARIUM – LUTY

 • 1 lutego 1935 r. nastąpiło otwarcie Uniwersytetu Ludowego w Domaniewicach. Kierownikiem nowo powstałej placówki został nauczyciel szkoły w Domaniewicach Bronisław Klusko-Sobykowski. Na wykłady niedzielne po nabożeństwie uczęszczała młodzież „wiciowa”, niezrzeszona oraz osoby starsze z Domaniewic, Skaratek, Sap, Stroniewic, Strzebieszewa, Rogóźna i Krępy.


 • 1 lutego 1945 r. zainaugurowało swoją działalność Liceum Ogólnokształcące w Zdunach. Była to pierwsza tego typu szkoła zorganizowana na tym terenie po wojnie. Głównym organizatorem szkoły był Kazimierz Jędrzejczyk.


 • 1 lutego 1976 r. w Łowiczu utworzono ekspozyturę Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Skierniewicach. Trzy lata później przekształcono ją w oddział terenowy.


 • 2 lutego 1905 r. po wybuchu strajku w Łowickiej Szkole Realnej, uczeń Janusz Szymański próbował przekazać dyrektorowi Mikołajowi Agapitowi deklarację strajkową z postulatami. Dyrektor nie pozwolił jej do końca przeczytać i nie przyjął jej od uczniów. W postulatach domagano się: wprowadzenia wykładów i administracji szkoły w języku polskim, zniesienia szkolnego systemu policyjnego, prawa do własnych przekonań, zniesienia ograniczeń przy wstępie do szkoły, nietykalności mieszkań uczniów, prenumeraty książek i gazet w różnych językach.


 • 2 lutego 1919 r. w Łowiczu zorganizowano obchód setnej rocznicy śmierci Jana Kilińskiego. W kościele św. Ducha odbyło się nabożeństwo, tam też w kaplicy szewskiej wmurowano pamiątkową tablicę.


 • 3 lutego 1885 r. urodził się Kazimierz Bacia, lekarz, nauczyciel, burmistrz Łowicza (VII 1927 – V 1929). • 3 lutego 1963 r. w setną rocznicę Powstania Styczniowego w sali kina Bzura w Łowiczu odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca powstanie oraz dwie duże ekspozycje poświęcone pamiątkom z tego wydarzenia.


 • 3 lutego 1993 r. w Łowiczu zmarł Roman Artymowski, polski malarz, grafik i pedagog, jeden z przedstawicieli abstrakcjonizmu w polskiej sztuce powojennej.


 • 4 lutego 1495 r. król Jan Olbracht wydał przywilej uwalniający mieszczan łowickich od płacenia cła i targowego.


 • 4 lutego 1822 r. Komisja Województwa Mazowieckiego wydała zarządzenie powołujące pierwszego prezydenta Łowicza. Został nim były wojskowy, kpt. Kajetan Bartoszewicz. Stanowisko to pełnił od 23 lutego 1822 r. do 20 czerwca 1824 r.


 • 4 lutego 1907 r. wybrano wyborców, którzy reprezentowali Łowicz w Warszawie, by móc oddać głosy w wyborach do Dumy Państwowej. Zebrania przedwyborcze i agitacyjne trwały w 1906 i 1907 r. większością głosów wybrani zostali Władysław Tarczyński i Roman Szabłowski.


 • 4 lutego 1923 r. Walery Janowski utworzył Parafialne Kółko Rolnicze, dla mieszkańców parafii Złaków Kościelny, skupiające 160 członków i współdziałające Koło Ziemianek z 40 gospodyniami. Organizacje te posiadały wspólny sztandar, świetlicę, organizowały spotkania towarzyskie, wycieczki i przyjmowały gości z kraju i zagranicy.


 • 5 lutego 1618 r. w Krakowie zmarł Jakub Roszkowic. Urodził się w Łowiczu w 1571 roku, był prawdopodobnie fundatorem kaplicy św. Anny (obecnie M.B. Częstochowskiej) przy kościele św. Ducha w Łowiczu. Lekarz biskupa krakowskiego Tylickiego a od 1607 kapituły krakowskiej. Rajca miejski i burmistrz Krakowa w 1613 roku. Pochowany został w kościele franciszkanów w Krakowie. • 6 luty 1659 r. wydano przywilej dla Starej Warszawy, na podstawie którego łowickie piwo nie podlegało konfiskacie tak jak piwo przywożone z innych miast. Oczykowski pisał, że Jerzy Ossoliński, kanclerz wielki koronny za króla Władysława IV, podejmował piwem łowickim posłów cudzoziemskich.


 • 6 lutego 1877 r. arcybiskup prawosławny Leoncjusz mianował na proboszcza cerkwi św. Jana Chrzciciela w Łowiczu Wieniamina Iwanowicza Skworcowa. Skworcow był najdłużej urzędującym przełożonym łowickiej cerkwi, pełnił tę funkcję przez 21 lat.


 • 7 lutego 1656 r. na zamku łowickim przebywał król szwedzki Karol Gustaw. Król zaniepokojony powrotem Jana Kazimierza koncentrował tu wojska przeciw królowi polskiemu. Z Łowicza wyjechał po pięciu dniach w kierunku Rawy wraz z gen. Douglasem i 8 tysiącami żołnierzy.


 • 7 lutego 1768 r. zmarł Jerzy Barszcz, kupiec łowicki. Był radnym miasta Łowicza w latach 1752, 1756, 1760 i 1763, oraz prezydentem miasta w 1755 roku. Fundator kaplicy ogrójcowej przy kolegiacie łowickiej.


 • 7 lutego 1863 r. w lasach bolimowskich w potyczce z wojskami rosyjskimi zginęło 14 polskich partyzantów dowodzonych przez Władysława Stroynowskiego.


 • 8 lutego 1813 r. do Łowicza wkroczyli Moskale. Rozpoczął się nowy etap w historii Łowicza, nierozerwalnie związany w władzami carskimi. Panowanie rosyjskie w mieście trwało do wybuchu I wojny światowej.


 • 8 lutego 2007 r. odbyła się uroczystość wręczenia nagrody, która została przyznana Łowiczowi w Konkursie Łódzkiego Oddziału Urbanistów Polskich – za najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w województwie łódzkim. Władze miasta odebrały nagrodę za „Restaurację zabytkowego Nowego Rynku w ramach Programu Rewitalizacji Miasta Łowicza”.


 • 10 lutego 2006 r. w Zduńskiej Dąbrowie zmarł Ziemowit Skibiński, poeta, krytyk literacki, eseista, historyk literatury, doktor nauk humanistycznych, edytor. Autor wielu zbiorów wierszy i prac historyczno-literackich. Honorowy Obywatel Łowicza.


 • 11 lutego 1929 r. w Brzeziu urodził się Julian Oleśkiewicz, nauczyciel historii i geografii, wieloletni dyrektor Liceum Ogólnokształcącego, obecnego I LO w Łowiczu. Zmarł 20 maja 1989 r. w Łowiczu. • 12 lutego 1757 r. władze Rzeczypospolitej Obojga Narodów potwierdziły prawa i przywileje arcybiskupów gnieźnieńskich do Księstwa Łowickiego i miasta Łowicza. W dokumencie tym po raz pierwszy oficjalnie zastosowano nazwę: Księstwo Łowickie. • 12 lutego 1945 r. drugim po wojnie burmistrzem Łowicza został Eugeniusz Konopacki. Funkcję tę sprawował do 1948 r.


 • 12 lutego 1968 r. został oddany do użytku nowy budynek Liceum Medycznego w Łowiczu. Organizatorem Liceum Medycznego w Łowiczu i nadzorowaniem prac przy budowie gmachu szkoły zajmował się dyrektor Jan Zbudniewek. • 14 lutego 1899 r. w Regnowie urodził się Józef Wieteska, duchowny katolicki, prałat prepozyt Prymasowskiej Kapituły Łowickiej. Zmarł 17 listopada 1991 r. w Warszawie. • 14 lutego 2007 r. powstała Miejsko-Strażacka Orkiestra Dęta. W orkiestrze gra ok. 40 osób. Swoją obecnością uświetniają najważniejsze łowickie wydarzenia.


 • 15 lutego 1930 r. w Łowiczu urodził się Jan Straszyński, członek łowickich Szarych Szeregów. Współzałożyciel Stowarzyszenia Szarych Szeregów w Łowiczu. Jest współautorem książki "Szare Szeregi w Łowiczu i w powiecie łowickim”.


 • 15 lutego 2014 r. Zbigniew Bródka, mieszkaniec Domaniewic, strażak Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu zdobył złoty medal na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Soczi w łyżwiarstwie szybkim, w biegu indywidualnym na 1500 m. • 17 lutego 1698 r. prymas Radziejowski zwołał do Łowicza zjazd, na który przybyli przeciwnicy kandydatury Augusta Mocnego na tronie polskim, a popierający kandydaturę Francuza, księcia Conti'ego. Zjazd odbył się na zamku łowickim. Zjazd ten przeszedł do historii pod nazwą rokosz łowicki.


 • 18 lutego 1902 r. w Warszawie urodził się Kazimierz Wyszomirski działacz ruchu ludowego, pedagog, opiekun dzieci osieroconych, instruktor przysposobienia rolniczego, członek Zarządu Głównego ZMW RP, twórca i w latach 1937-39 prezes Spółdzielni Turystyczno-Wypoczynkowej „Gromada”, propagator tworzenia spółdzielczych ośrodków zdrowia na terenach wiejskich.


 • 18 lutego 1905 r. w ramach represji postrajkowych wydalono z Łowickiej Szkoły Realnej 64 uczniów, wśród których znalazł się najstarszy brat Stefana Starzyńskiego Roman.


 • 18 lutego 1947 r. zmarła księżna Anna Radziwiłłowa, żona księcia Janusza Radziwiłła, ostatniego właściciela dóbr nieborowskich.


 • 18 lutego 2012 r. w łowickim muzeum wystąpił, z przedstawieniem obrzędu związanym ze świętem Matki Boskiej Gromnicznej, zespół Ksinzoki. Członkowie zespołu sceną we wnętrzu łowickiej chaty zilustrowali przygotowania do wyjścia Księżaków do kościoła na Mszę św. Śpiewali wspólnie kolędy oraz pieśni Maryjne.
 • 19 lutego 1969 r. papież Paweł VI mianował, pochodzącego z Kompiny pod Łowiczem, Władysława Miziołka biskupem pomocniczym archidiecezji warszawskiej i biskupem tytularnym Praesidium


 • 19 lutego 2009 r. podczas uroczystej gali w Sekretariacie Episkopatu Polski biskup senior diecezji łowickiej Alojzy Orszulik odebrał nagrodę im. biskupa Romana Andrzejewskiego za rok 2008. Nagrodę przyznawaną przez Fundację „Solidarna Wieś” i tygodnik rolników „Obserwator”, przyznano biskupowi Orszulikowi „za jego działania wspierające rozwój społeczno-gospodarczy wsi polskiej”.


 • 20 lutego 1910 r. przy łowickim oddziale PTK otwarte zostało Muzeum Etnograficzne Ziemi Łowickiej. Organizowało wystawy w Łowiczu w Warszawie czy Łodzi. Muzeum miało charakter edukacyjno - promocyjny, ponieważ nie tylko miało ukazywać bogactwo folkloru łowickiego ale jednocześnie miało zachęcać do kultywowania go przez samych Księżaków. Organizowało również wycieczki krajoznawcze z udziałem ludności wiejskiej.


 • 20 lutego 1942 r. w Łowiczu urodził się Maciej Grzybowski znany aktor teatralny i filmowy, reżyser teatralny, dyrektor teatru, pedagog.


 • 21 lutego 1956 r. w Reczycach urodził się Mieczysław Szymajda, nauczyciel wychowania fizycznego, sportowiec, trener, radny powiatu łowickiego.


 • 21 lutego 1633 r. król Polski Władysław IV wydał przywilej potwierdzający wcześniejszy przywilej królewski (z 1597) zezwalający mieszczanom łowickim na składowanie towarów w Kamionie i Wyszogrodzie. Sprowadzana była sól z żup bocheńskich i wielickich oraz spławiane zboże do Gdańska. • 21 lutego 2008 r. Michał Kosiński w Łowicza, członek Łowickich Warsztatów Literackich, został laureatem konkursu „Zakochaj się w Warszawie”, ogłoszonego przez Biuro Promocji Miasta Stołecznego Warszawy. Jego hasło „Syreno – Stolico, Swym Śpiewem Uwiodłaś Mnie – Młodego Wędrowca” pojawiło się na głównych arteriach stolicy.


 • 22 lutego 1467 r. urodził się Drzewicki, późniejszy arcybiskup gnieźnieński. Rezydował głównie w Łowiczu, jedynie na kapituły generalne udawał się do Gniezna. Zmarł 22 sierpnia 1535 r. w Łowiczu. • 23 lutego 1871 r. urodził się Józef Michał Twarowski lekarz, pierwszy rządowy komisarz na powiat łowicki. Zmarł 12 czerwca 1948 r.
 • 24 lutego 1921 r. we wsi Wiskienica Dolna urodziła się Krystyna Idzikowska, absolwentka tajnych kompletów maturalnych w Dąbrowie Zduńskiej; łączniczka BCh zamordowana na Pawiaku w 1944 r.


 • 25 lutego 1626 r. w Skierniewicach zmarł arcybiskup Henryk Firlej, prymas w latach 1624-26. Sprowadził z Rzymu do Łowicza relikwie św. Wiktorii i umieścił je w kaplicy Uchańskiego w łowickiej kolegiacie. Sprowadził również do Łowicza zakon bonifratrów. Zgodnie z jego ostatnią wolą został pochowany w kolegiacie łowickiej.


 • 25 lutego 1943 r. w Sapach urodził się Zeznon Sokół, nauczyciel, historyk, długoletni dyrektor Szkoły podstawowej w Bocheniu. • 26 lutego 1908 r. w Zdunach urodził się Franciszek Drzewiecki, błogosławiony Kościoła katolickiego, męczennik II wojny światowej, polski duchowny katolicki, orionista. 13 września 1942 r. został zamordowany w Hartheim poprzez zagazowanie.


 • 26 lutego 1925 r. w Zabostowie Dużym urodził się Julian Brzozowski, rzeźbiarz, autor kilkuset drewnianych ludowych figur o tematyce historycznej, ilustrujących życie dawnej i współczesnej wsi oraz o tematyce sakralnej.


 • 26 lutego 2007 r. odbył się wykład inauguracyjny powołanego do życia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na temat współczesnej rodziny prelekcję wygłosił dr Feliks Walichnowski.


 • 27 lutego 1841 r. władze Księstwa Łowickiego przekazały parafii ewangelickiej w Łowiczu działkę o powierzchni 1,5 morgi (ok. 1,68h) przylegającą do cmentarza katolickiego z zastrzeżeniem. Teren ten poświęcony przez ks. Gustawa Ludwika Schwartza został przeznaczony na cmentarz dla ewangelików.


 • 27 lutego 1924 r. w Łowiczu zmarł |Stanisław Stanisławski, lekarz, działacz społeczny, pierwszy burmistrz Łowicza w niepodległej Polsce.


 • 27 lutego 1943 r. urodziła się Ewa Zbudniewek, łowicki samorządowiec, radna przez 3 kadencje, lekarz chirurg.


 • 27 lutego 1945 r. w Łowiczu urodził się Daniel Olbrychski, polski aktor teatralny i filmowy.


 • 27 lutego 1997 r. na posiedzeniu Rady Miejskiej w Łowiczu podjęto uchwałę o przeniesieniu pomnika Władysława Grabskiego ze Starego Rynku do pasażu Grabskiego w pobliżu gmachu PBG. Ówczesna dyrektor oddziału PBG Krystyna Jarota zobowiązała się w imieniu banku pokryć wszystkie koszty i zapewnić temu wydarzeniu specjalną oprawę. Przeniesienie pomnika nastąpiło 14 listopada 1997 r. • 28 lutego 1967 r. w Sosnowcu urodziła się Beata Rokicka, twórczyni ludowa, animator kultury. • 29 lutego 2012 r. Janusz Michalak przestał pełnić funkcję Starosty Powiatu Łowickiego. Rezygnację z tej funkcji złożył 25 stycznia 2012 r. w drugim roku drugiej kadencji na tym stanowisku.


opracowała: Katarzyna Piotrkiewicz


Osobiste