Maj

Z Nowy Łowiczanin

KALENDARIUM – MAJ

 • 1 maja 1945 r. miały miejsce uroczyste obchody 1 Maja, pierwsze po zakończeniu II wojny światowej. "Informator Łowicki" nawoływał do uczestnictwa w pochodzie wszystkich: robotników, chłopów i inteligencję pracującą. W tym też dniu przemianowano ulicę Piłsudskiego na Stalina (obecna Podrzeczna).


 • 1 maja 1982 r. prymas Józef Glemp odwiedził internowanych w łowickim więzieniu. Wcześniej 21 lutego ośrodek dla internowanych był wizytowany przez biskupa Rozwadowskiego, a 14 marca sufragana warszawskiego, biskupa Romaniuka.


 • 1 – 3 maja 2009 r. w ramach projektu majówka Melomana w Galerii Browarna w Łowiczu odbył się koncert chopinowski wybitnego pianisty Jerzego Romaniuka oraz koncert muzyki klasycznej w wykonaniu łowiczanina Piotra Sałajczyka i kwartetu Lason Ensemble.
 • 2 maja 2011 r. strażacy z Łowicza i okolic, przy dźwiękach miejsko-starzackiej orkiestry dętej, przemaszerowali ulicami Łowicza w podziękowaniu za beatyfikację Jana Pawła II. Wyruszyli spod kościoła Chrystusa Dobrego Pasterza i poszli pod pomnik papieża na Starym Rynku. • 3 maja 1927 r. w Drukarni Artystycznej w Warszawie wyszedł pierwszy numer dwutygodnika Odrodzenie Pracy, pisma wydawanego w Łowiczu przez Okręgowy Komitet BBWR. • 4 maja 1588 r. król Zygmunta III Waza wydał przywilej potwierdzający wszystkie dotychczasowe nadania królewskie dla miasta Łowicza.


 • 4 maja 1620 r. miał miejsce pożar łowickiego Nowego Miasta. Zniszczeniu uległa także ulica Długa. Pożary w XVI i XVII wieku wielokrotnie były przyczyną ogromnych zniszczeń miasta.


 • 4 maja 1958 r. w Łowiczu urodził się Jerzy Jarniewicz, polski poeta, anglista, krytyk literacki i tłumacz (głównie literatury anglojęzycznej, m.in. Jamesa Joyce'a, Philipa Rotha, Craiga Raine'a) , doktor habilitowany.


 • 5 maja 1525 r. miał miejsce jeden z największych pożarów Łowicza. Spłonęło Nowe i Stare Miasto, ogień dotarł też do kolegiaty. Po pożarze prymas Jan Łaski zwolnił pogorzelców z płacenia podatków oraz wprowadził zasady zabudowy miasta.


 • 5 maja 1938 r. w Łowiczu zmarł Henryk Reinecke, rolnik i przemysłowiec, ułan, działacz OSP, właściciel browaru oraz największego gospodarstwa w mieście gospodarstwa rolnego na przedmieściu Korabka. Jego ojczymem był burmistrz Łowicza Leon Gołębiowski. • 5 maja 2010 r. burmistrz Krzysztof Jan Kaliński gościł w Łowiczu Ambasadora Republiki Słowackiej Františka Ružička. Rozmowy dotyczyły nawiązania współpracy Łowicza z miastem na Słowacji.


 • 6 maja 1849 r. prezydentem Łowicza został mianowany Dominik Malukiewicz. Okres jego rządów był dla Łowicza czasem rozwoju, głównie dzięki otwarciu w 1845 r. połączenia kolejowego ze Skierniewicami. Malukiewicz zmarł 5 czerwca 1860 roku i pochowany został na cmentarzu kolegiackim w Łowiczu.


 • 6 maja 1990 r. w kościele oo. pijarów w Łowiczu odsłonięto tablicę poświęconą pamięci ofiar Katynia. Wraz z tablicą wmurowano urnę zawierającą ziemię z miejsca kaźni. • 7 maja 1948 r. w Szymanowicach w powiecie łowickim urodził się Cezary Dzierżek, działacz ludowy, pierwszy starosta łowicki po reformie administracyjnej z 1999 r. Współzałożyciel Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury.


 • 8 maja 1620 r. klasztor dominikanów w Łowiczu nawiedził pożar, który dość poważnie zniszczył obiekty. Zniszczone elementy zostały odbudowane przez zakonników po pewnym czasie.


 • 8 maja 1877 r. w Łowiczu urodził się Emil Caspari, śląski polityk, poseł na Sejm Śląski II kadencji i jego wicemarszałek w 1930 r. • 9 maja 1986 r., dzięki staraniom wielu osób oraz instytucji, na Rynku Kościuszki w Łowiczu, odsłonięto odrestaurowany pomnik Synom Ziemi Łowickiej Bojownikom o Niepodległość, który został zniszczony przez Niemców w trakcie II wojny światowej.


 • 10 maja 1677 r. nowo przybyli do Łowicza pijarzy, którzy początkowo zamieszkali w domu kanonika Adama Kazimierza Oporowicza, przenieśli się do kamienicy Doktorowskiej, leżącej w obrębie Starego Miasta, którą od kapituły łowickiej odkupił za 9 tys. złp kasztelan Szamowski.


 • 10 maja 1914 r. w Warszawie urodził się Jan Kopałka, harcmistrz, sierżant podchorąży Armii Krajowej, komendant Hufca "Wola" Grup Szturmowych. Dowódca udanej akcji uwolnienia „Cyfry” z łowickiego więzienia NKWD.


 • 10 maja 1949 r. w Łowiczu urodził się Andrzej Marian Borys, fotografik, inżynier mechanik. Od 1977 zajmuje się fotografią zawodowo, od 1978 członek Związku Polskich Artystów Fotografików.


 • 10 maja 2008 r. łowiccy przewodnicy obchodzili 100-lecie Oddziału PTTK w Łowiczu. uroczystości odbywały się w muszli koncertowej na łowickich Błoniach. Z tej okazji zostały wręczone okolicznościowe dyplomy i przyznane odznaczenia dla najbardziej aktywnych członków koła.


 • 11 maja 1990 r. wyszedł pierwszy numer gazety lokalnej Nowy Łowiczanin. Gazetę początkowo wydawał Komitet Obywatelski „Solidarność”, a pod koniec 1990 powstała Oficyna Wydawnicza Nowy Łowiczanin – firma utworzona przez członków dotychczasowej redakcji – Ewę i Wojciecha Waligórskich, którym KO Solidarność przed swym rozwiązaniem, przekazał prawa do tytułu.


 • 11 maja 2010 r. w Łowiczu zmarł Edward Lebioda, rolnik, nauczyciel, społecznik, historyk z zamiłowania, działacz Solidarnośći. • 12 maja 1557 r. abp Mikołaj Dzierzgowski, na prośbę fundatora Ambrożego Rudzkiego wydał dokument, dotyczący przeniesienia z kolegiaty łowickiej do kościoła szpitalnego św. Leonarda ołtarza św. Piotra i Pawła. Jest to pierwsza wzmianka o istnieniu szpitala przy kościele św. Leonarda. • 12 maja 2000 r. w Warszawie zmarł bp Władysław Miziołek. Pochodził z podłowickiej Kompiny, gdzie urodził się 16 grudnia 1914 r. Był biskupem pomocniczym warszawskim w latach 1969–1992. • 13 maja 1935 r. z powodu śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego wydany został dodatek nadzwyczajny Życia Gromadzkiego.


 • 13 maja 2010 r. gościem Stowarzyszenia „Pracownia Sztuki Żywej” był pisarz Andrzej Stasiuk.


 • 14 maja 1919 r. gimnazjum męskie w Łowiczu zostało upaństwowione aktem organizacyjnym MWRiOP.


 • 16 maja 2009 r. podczas Nocy Muzeów, wręczono nagrody w I Łowickim Przeglądzie Twórczości Literackiej „O Pióro Pelikana”. Główną nagrodę otrzymał Robert Miniak z Łodzi.


 • 17 maja 1981 r. biskup pomocniczy warszawski Jerzy Modzelewski dokonał aktu wmurowania kamienia węgielnego, poświęconego przez papieża Jana Pawła II, pod kościół w Bobrownikach.


 • 17 maja 2008 r. w Galerii Browarna w Łowiczu otwarto wystawę rzeźby profesora Kazimierza Zemły.


 • 17 maja 2009 r. na trójkątnym łowickim rynku po raz pierwszy zorganizowano „Jarmark Antyków i Rękodzieła Ludowego”, na który zjechało ok. 60. wystawców z całej Polski.


 • 18 maja 1359 r. Książe mazowiecki Siemowit III wydał w Skierniewicach przywilej potwierdzający posiadłości i prawa nadane przez jego poprzedników dla arcybiskupstwa gnieźnieńskiego. Łowicz z przyległymi dobrami stanowił największy kompleks majątkowy należący do Kościoła w ówczesnej Polsce i liczył 111 wsi.


 • 18 maja 1888 r. w Bałcie (Ukraina) urodziła się Helena Dietrich, działaczka społeczna, opiekunka muzeum etnograficznego w Łowiczu, działaczka PTK.


 • 18 maja 1945 r. w Kocierzewie urodził się Ryszard Miazek, polski ekonomista, publicysta, były prezes zarządu Telewizji Polskiej oraz były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.


 • 19 maja 1531 r. w Kaliszu zmarł prymas Jan Łaski, zwany „opiekunem Łowicza”. Dzięki niemu Łowicz zyskał nowe prawo, nową zabudowę, ustalił nowe przepisy przeciwpożarowe, które miały uchronić miasto przed tą klęską, a także „wprowadził” do miasta renesans.
 • 19 maja 2012 r. członkowie zespołu Ksiznoki brali czynny udział w Nocy Muzeów w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie.

 • 20 maja 1989 r. w Łowiczu zmarł Julian Oleśkiewicz, nauczyciel historii i geografii, wieloletni dyrektor Liceum Ogólnokształcącego, obecnego I LO w Łowiczu.


 • 20 maja 1989 r. święcenia kapłańskie, z rąk kard. Józefa Glempa, przyjął ks. Wiesław Frelek.


 • 20 maja 1992 r. podczas spotkania w Urzędzie Gminy Łowicz Edward Lebioda został wybrany przewodniczącym prezydium, nowo powstałego Porozumienia Gmin Łowickich.


 • 21 maja 1970 r. w Warszawie zmarł Kazimierz Bacia, lekarz, nauczyciel, burmistrz Łowicza (VII 1927 – V 1929).


 • 21 maja 2011 r. kilkuset motocyklistów przyjechało do Nieborowa na Łowicką Majówkę Motocyklową.


 • 22 maja 1889 r. urodził się Feliks Andrzejewski, uczeń Szkoły Realnej, uczestnik strajku z 1905 r. Polski polityk związany z BBWR, samorządowiec, poseł na Sejm III kadencji w II RP, członek AK i WIN. 31 marca 1946 r. w Łodzi został (najprawdopodobniej) zamordowany przez UB.


 • 22 maja 1922 r. generał Józef Haller przybył do Łowicza, w celu odznaczenia ochotników wojny z 1920 roku Krzyżami Walecznych i odznakami Obywatelskiego Komitetu Obrony Państwa. Odznaczony został m.in. sztandar łowickich harcerzy.


 • 22 maja 2004 r. pierwszy biskup łowicki Alojzy Orszulik przeszedł w stan spoczynku. Tego dnia odbyła się w katedrze łowickiej konsekracja i uroczysty ingres bp Andrzeja Dziuby.


 • 23 maja 1903 r. w Skierniewicach urodził się Leonard Tetzlaff, malarz, plastyk, fotograf związany w Łyszkowicami i Łowiczem.


 • 24 maja 1924 r. w Łowiczu urodził się Wacław Kazuń, ps. „Jastrząb” więzień polityczny, długoletni kolejarz, członek pocztu sztandarowego w Duszpasterstwie Kolejarzy „Solidarność”. Zmarł 3 grudnia 1997 r. w Łowiczu.
 • 25 maja 1990 r. proboszcz kolegiaty łowickiej ks. Zawitkowski został mianowany biskupem. Nominacji dokonał papież Jan Paweł II. Konsekracja odbyła się 9 czerwca 1990 roku w kolegiacie łowickiej. • 26 maja 1981 r. zmarł Józef Rutkowski działacz społeczny i gospodarczy, założyciel i pierwszy wójt gminy Domaniewice. • 27 maja 1638 r. w Łowiczu zmarł prymas Wężyk. Arcybiskup i prymas Polski, interrex w latach 1632-1633. został pochowany w kolegiacie łowickiej.
 • 27 maja 2006 r. odbyła się uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Zielkowicach imienia Marii Konopnickiej. Tego samego dnia poświęcono sztandar ufundowany przez Wójta Gminy Łowicz Andrzeja Barylskiego.
 • 28 maja 2010 r. odbyła się promocja monety „Księżak” o nominale 7 zł. Moneta na awersie posiada herb Łowicza, a na rewersie postać w charakterystycznym łowickim stroju.


 • 29 maja 1813 r. wydano dekret o konfiskacie Księstwa Łowickiego. Nadania dóbr przez Napoleona zostały uznane za niebyłe. Całość dóbr łowickich została wcielona do dóbr koronnych.


 • 29 maja 1904 r. w Dębsku urodził się Tadeusz Bączkowski, literat, redaktor, działacz społeczny, właściciel drukarni i księgarni. Zginął 1 kwietnia 1941 r. w Palmirach. • 29 maja 1988 r. w Borowie odbyła się sesja popularnonaukowa upamiętniająca 50-tą rocznicę śmierci Władysława Grabskiego.


 • 30 maja 1922 r. w Kocierzewie urodził się Julian Walendziak ps. „Krzeptowski”, działacz tajnych organizacji i partyzantki w czasie II wojny światowej. Wykonawca wyroków na konfidentach. Więzień UB.

 • 31 maja 1904 r. w Niedźwiadzie urodził się Józef Perzyna, nauczyciel, wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Łowiczu. Zmarł 20 marca 1998 r.
opracowała: Katarzyna Piotrkiewicz


Osobiste