Mazurkiewicz Zdzisław

Z Nowy Łowiczanin

Zdzisław Mazurkiewicz (fot. ze zbiorów rodzinnych).

Zdzisław Mazurkiewicz - (ur. 26 listopada 1930 r. w Grodnie) lekarz chirurg, radny miejski, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Łowiczu.

Spis treści

Pochodzenie i wykształcenie

Pochodził z Grodna z inteligenckiej, katolickiej rodziny. Jego ojciec pracował w sądownictwie. W 1945 r. wyjechali z Grodna, które wcielono do ZSRR. Zatrzymali się w Sokółce, następnie na parę lat w Głownie, aż w końcu na stałe zamieszkali w Łowiczu.

W Grodnie Zdzisław Mazurkiewicz ukończył dwie klasy szkoły podstawowej. Po wkroczeniu Rosjan do miasta uczył się przez pewien czas w szkole rosyjskiej, a od 1941 r. na tajnych kompletach. W Głownie natomiast ukończył 2 klasy gimnazjum. Po przyjeździe do Łowicza skończył Liceum Ogólnokształcące (mieściło się wówczas na ulicy Podrzecznej i było kontynuacją przedwojennego liceum im. ks. J. Poniatowskiego) i zdał maturę. Startował na studia medyczne, na które za pierwszym razem się nie dostał. W latach 1951- 53 uczęszczał do państwowej Dwuletniej Szkoły Felczerskiej w Łowiczu. Uczyli go tam m.in. dr Jan Kaczorowski, dr Stanisław Rotstad czy dr Henryk Płatak. Po odbyciu dwuletniej służby wojskowej rozpoczął studia na Akademii Medycznej w Poznaniu, które ukończył w 1962 r.

Lekarz

Pierwszą pracę, po ukończeniu szkoły felczerskiej, podjął w przychodni w Bełchowie. Nie trwało to jednak długo, ponieważ został powołany do odbycia służby wojskowej. Po ukończeniu medycyny odbywał staż i rozpoczął pracę w szpitalu w Łowiczu. W międzyczasie zrobił specjalizację I i II stopnia z chirurgii.

Wraz z powstaniem Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu w 1973 r. został mianowany najpierw zastępcą dyrektora ds. lecznictwa, a następnie dyrektorem placówki. W 1976 r. zrezygnował z pełnionej funkcji i został mianowany Kierownikiem Działu Metodyczno-Organizacyjnego ZOZ. Funkcję tę pełnił przez około 1,5 roku. Na stanowisku dyrektora ZOZ zastąpił go doktor Franciszek Roliński. W szpitalu jako chirurg pracował do przejścia na emeryturę, tzn. do 1995 r.

Zawodowo pracował również przez jakiś czas w przychodni w Rejonie Dróg Publicznych, która mieściła się przy ulicy Łódzkiej w Łowiczu.

W szpitalu pracował m.in. z takimi znanymi postaciami łowickiej medycyny jak: dr Jan Kaczorowski, dr Antoni Szalecki, dr Ewa Zbudniewek, dr Bernard Białek.

Praca społeczna

W czasie stanu wojennego powstał na terenie Skierniewic Klub Inteligencji Katolickiej. Jego filię Mazurkiewicz założył w Łowiczu i był jego przewodniczącym w latach 1981-89. Członkowie dojeżdżając do Skierniewic byli narażeni na problemy ze strony władz, częste zatrzymywania i legitymowanie.

KIK działał przy kościele oo. pijarów w Łowiczu. Na prelegentów zapraszano takie osobowości jak: ks. Jan Twardowski, Jacek Fedorowicz czy ks. Zbigniew Skiełczyński. Członkowie KIK angażowali się w zbiórki żywności dla internowanych w czasie stanu wojennego i dla ich rodzin. Rozprowadzano znaczki i ulotki o charakterze opozycyjnym.

Zdzisław Mazurkiewicz należał do łowickiej Solidarności od momentu jej powstania. W ramach tej działalności zajmował się pomocą internowanym chorym, którzy trafili do szpitala. Zbierano dla nich pieniądze i żywność. Poza tym kolportowano gazetki, książki, ulotki itp.

Redaktor Naczelny Nowego Łowiczanina

W 1990 r. na jednym z posiedzeń Komitetu Obywatelskiego Solidarności, dr Wiesław Jan Wysocki wysunął propozycję założenia lokalnej gazety. Jej pierwszy numer wyszedł 11 maja 1990 r. pod nazwą Nowy Łowiczanin, a Zdzisław Mazurkiewicz został jej pierwszym redaktorem naczelnym. Z zasady nie pisał do gazety artykułów, nie ingerował w żaden sposób w ich treść i nie narzucał politycznego charakteru. Reprezentował ją na zewnątrz i wykonywał niedostrzegalną i niedocenioną pracę organizacyjną. Sam odbierał swoim samochodem (maluchem) kilkutysięczny nakład, następnie z pomocą rodziny i znajomych składał ją z luźnych kartek, a następnie rozwoził gazetę po kioskach. Za ponad półroczną pracę nie wziął żadnych pieniędzy.

Radny

Z ramienia Solidarności wystartował w pierwszych wyborach samorządowych w oku 1990 i został radnym miejskim. Funkcję tę pełnił dwukrotnie w latach 1990-1994 oraz 1998-2002. W pierwszej kadencji był wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej. Należał do Komisji Bytowej. Z ramienia partii Porozumienie Centrum – Zjednoczenie Polskie starował również w wyborach parlamentarnych do Sejmu w 1993 r., jednak bez rezultatu.

Życie prywatne

Jego żona Maria (z domu Tarka) jest emerytowanym stomatologiem. Mają dwoje dzieci: Małgorzatę Mazurkiewicz-Kazimierak, okulistkę i Dorotę, muzyka, pedagoga muzycznego, a także dwoje wnucząt (dzieci Małgorzaty): Zofię, studentkę architektury oraz Piotra studenta medycyny.

Varia

  • Zdzisław Mazurkiewicz w 2005 r. został odznaczony Medalem XXV-lecia NSZZ „Solidarność”, jako wyróżnienie i podziękowanie za pracę i poświęcenie pracy w związku i niezłomną postawę Polaka.
  • W 1994 r. został zatrudniony w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu jako wykładowca medycyny pastoralnej. Pracował tam przez 3 lata.

Zainteresowania

Głównym zainteresowaniem Zdzisława Mazurkiewicza jest historia najnowsza.

Źródła informacji

  • Ustne relacje od Zdzisława Mazurkiewicza
Osobiste