Październik

Z Nowy Łowiczanin

Kalendarium – Październik

 • 1 października 1905 r. odbył się tajny zjazd nauczycieli w Pilaszkowie. Przybyło około 80 delegatów nauczycielskich. Powołano Związek Nauczycieli Ludowych, podjęto uchwałę o nauczaniu w szkołach początkowych w języku polskim. Data 1 października 1905 roku uważana jest za dzień powstania Związku Nauczycielstwa Polskiego (nazwa zmieniona od 1933 roku). • 1 października 1993 r. miała miejsce uroczystość inauguracji pierwszego roku akademickiego w Mazowieckiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu. Uczestniczyło w niej blisko 1400 osób z różnych stron kraju. W uroczystości wzięli udział m.in.: bp Alojzy Orszulik, Minister Edukacji Narodowej Zdobysław Flisowski, wojewoda skierniewicki dr Stanisław Czuba oraz burmistrz Łowicza Władysław Durka.


 • 2 października 1904 r. w Chicago urodził się Eugeniusz Konopacki, urzędnik, działacz polityczny, burmistrz miasta Łowicza w latach 1945 – 1948.


 • 3 października 2008 r. w łowickim muzeum rozpoczęło się dwudniowe IX Ogólnopolskie Sympozjum Muzealnictwa Regionalnego, pt. „Muzea regionalne jako samorządowe instytucje kultury. Bieżące funkcjonowanie, sukcesy i problemy, współpraca z innymi podmiotami.”


 • 4 października 1480 r. w Łowiczu zmarł Jakub z Sienna herbu Dębno, biskup krakowski, biskup włocławski, następnie arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski od 1474 r. • 5 października 2002 r. abp Józef Kowalczyk koronował obraz Matki Bożej Łowickiej, znajdujący się w katedrze łowickiej.


 • 6 października 1918 r. w Łowiczu zmarł Władysław Tarczyński, działacz społeczny, założyciel i współorganizator wielu instytucji i towarzystw w Łowiczu, autor książek historycznych i religijnych.


 • 6 października 1970 r. w Łowiczu urodził się Bogusław Bończak, obecny wiceburmistrz Łowicza.
 • 6 października 1998 r. miała miejsce uroczystość wbudowania kamienia węgielnego pod nowy rektorat MWSH-P w Łowiczu. • 7/8 października 1943 r. miał miejsce zrzut lotniczy z Anglii z zaopatrzeniem dla AK. Miejscem przejęcia zrzutu był rejon „Kilim” pod Chąśnem w powiecie łowickim.


 • 8 października 1901 r. w Jackowicach urodził się Jan Król, działacz ludowy, poseł na Sejm PRL.

 • 9 października 1873 r. w Łowiczu urodził się Franciszek Balcer, przemysłowiec, społecznik, burmistrz Łowicza.


 • 9 października 2002 r. Uchwałą Rady Powiatu Łowickiego został ustanowiony herb powiatu łowickiego. • 10 października 1847 r. w Warszawie urodziła się Jadwiga Dziubińska, posłanka na Sejm Ustawodawczy (1919–1922), działaczka PSL "Wyzwolenie", następnie SL. Była autorką nowatorskich programów pedagogicznych. Założyła wiele szkół rolniczych. Z Prezydentem Ignacym Mościckim i rektorem SGGW w Warszawie Władysławem Grabskim dokonała otwarcia szkoły w Dąbrowie Zduńskiej, która od 2002 r. nosi jej imię.


 • 10 października 1950 r. w Pleszewie urodził się Andrzej Franciszek Dziuba, polski biskup rzymskokatolicki, doktor habilitowany i profesor teologii specjalizujący się w teologii moralnej, biskup diecezjalny łowicki od 2004 r.


 • 11 października 1981 r. zmarł w Warszawie Jan Czarnowski, inżynier elektryk, komisaryczny burmistrz Łowicza (1934 r.), wieloletni dyrektor elektrowni okręgowej w Łowiczu. Doprowadził energię elektryczną do pierwszej wsi w powiecie łowickim, którą była Kompina.


 • 12 października 1771 r. ołtarz z kaplicy Lipskiego, znajdujący się w kolegiacie łowickiej został przeniesiony do kościoła w Pszczonowie. Niszczejący ołtarz projektu Tylmana z Gameren został przekazany przez kapitułę na prośbę kanonika Zielińskiego.


 • 12 października 1972 r. w Łowiczu urodził się Cezary Olejniczak, polski rolnik, samorządowiec i polityk, poseł na Sejm VII kadencji.


 • 13 października 1880 r. w Łowiczu urodził się Stefan Ehrenkreutz, polski historyk prawa, działacz PPS, zwolennik linii politycznej Piłsudskiego, senator III i IV kadencji II Rzeczypospolitej, ostatni rektor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. • 13 października 1959 r. w Krynicy zmarł Leonard Tetzlaff malarz, plastyk, fotograf, związany z Łowiczem.


 • 13-14 października 2007 r. po raz pierwszy na terenie Łowicza odbyła się inscenizacja historyczna, w której zaprezentowano nocną rekonstrukcję walk z września 1939 r. Kolejnego dnia odbyła się rekonstrukcja walk o Łowicz nad rzeką Bzurą. • 14 października 1934 r. w Lipsku n/Wisłą urodził się Zbigniew Kostrzewa, lekarz, poeta, polityk, poseł na Sejm PRL X kadencji. Autor publikacji dotyczących historii i kultury Łowicza.


 • 15 października 1991 r. Łowicz opuścili ostatni żołnierze radzieccy. W dniu tym z Łowicza wyjechali ostatni żołnierze i cywile stacjonujący (od zakończenia II wojny światowej) w jednostce przy ul. Kiernozkiej (obecnie ul. Seminaryjna).


 • 15 października 1994 r. zostało uroczyście otwarte i poświęcone przez bp Alojzego Orszulika Centrum Uczelniane MWSH-P przy ul. Sienkiewicza 1 w Łowiczu.


 • 15 października 2002 r. po podpisaniu aktu notarialnego zakończył się spór pomiędzy Polską Prowincją Dominikanów a władzami Zespołu Szkół przy ul. Podrzecznej w Łowiczu o prawo do własności nad budynkami dominikańskimi. Starostwo Powiatowe w Łowiczu przekazało dominikanom nieruchomości zastępcze, w zamian za zrzeczenie się praw do budynków poklasztornych. • 16 października 1938 r., dzięki staraniom Związku Rezerwistów Powiatu Łowickiego odsłonięto w al. H. Sienkiewicza w Łowiczu pomnik – kamień pamiątkowy ku czci Artura Zawiszy Czarnego.


 • 16 października 2009 r. uroczyście obchodzono Dzień Papieski w Łowiczu. Mszę św. celebrował bp Andrzej F. Dziuba, odbył się Bieg Papieski, w którym wzięło udział ok. 200 osób. Rozstrzygnięto konkursy: literacki i plastyczny ogłoszone przez MBP i ŁOK. W muzeum łowickim otwarto wystawę prac Michała Sierszaka pt. „21.37 – historia w hołdzie Papieżowi”. W bazylice katedralnej natomiast odbył się koncert poetycko-literacki poświęcony Janowi Pawłowi II w wykonaniu uczniów szkół pijarskich.


 • 17 października 1949 r. powstała Publiczna Szkoła Podstawowa w Dzierzgówku.


 • 17 października 2006 r. o 21.15. Kamil Sobol dopłynął do Porto di Roma na przedmieścia Rzymu. Przez 4 miesiące i 2 dni opłynął Półwysep Apeniński w hołdzie papieżowi Janowi Pawłowi II.


 • 17 października 2009 r. Szkole Podstawowej w Bednarach zostało szkole nadane imię Jana Pawła II.


 • 17 października 2010 r. Bolimowska Orkiestra Dęta hucznie obchodziła swoje 15-lecie działalności. Pamiątkowe medale, ufundowane przez GOK otrzymali wszyscy ówcześni członkowie orkiestry.


 • 18 października 1890 r. w Łowiczu urodził się Józef Tunguz-Zawiślak, pułkownik piechoty Wojska Polskiego. Zmarł w 1961 r.


 • 18/19 października 1943 r. dokonano zrzutu lotniczego w rejon „Obrus” koło Nieborowa.


 • 19 października 1934 r. po zatwierdzeniu statutu Domu Ludowego, wybrano pierwszy zarząd, który obejmował 18 członków.
 • 20 października 1655 r. podczas najazdu szwedzkiego, w klasztorze bernardynów w Łowiczu wybuchł pożar, który częściowo zniszczył kościół, bardziej natomiast klasztor. Po tym od razu rozpoczęto odbudowę obiektów, która dzięki pomocy niejakiej Dziurzyny oraz innych dobroczyńców, została ukończona w 1661 r. • 21 października 1917 r. kaplica św. Karola Boromeusza została oddana katolikom. Kaplica została zamieniona w 1886 roku na cerkiew prawosławną. Poświęcenia zwróconej kaplicy dokonał proboszcz parafii św. Ducha ks. Jan Niemira.
 • 23 października 1938 r. w Parmie k. Łowicza urodził się Wiesław Sierota prezes Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Tacy sami” w Łowiczu.


 • 23 października 1997 r. na sesji Rady Miejskiej, Ireneusz Jabłoński ogłosił rezygnację ze stanowiska burmistrza Łowicza.


 • 24 października 1419 r. abp Mikołaj Trąba potwierdził przywilej lokacyjny Łowicza i przeprowadził unifikację prawa miejskiego dla całej konurbacji, w skład której wchodziło Podgrodzie, Stare Miasto i Nowe Miasto, według prawa średzkiego.


 • 28 października 1945 r. uroczyście obchodzono 20 rocznicę Koła ZMW Wici w Szymanowicach. • 29 października 2006 r. po 4 miesiącach przebywania na morzu i opłynięciu kajakiem Półwyspu Apenińskiego Kamil Sobol wrócił do Łowicza. Był uroczyście witany w bazylice katedralnej hymnem, kwiatami, a nawet wieńcem laurowym.


 • 30 października 1658 r. w Łowiczu zmarł Andrzej Kazimierz Cebrowski, aptekarz, lekarz, kronikarz miasta. Autor Annales civitatis Loviciae. • 31 października 1864 r. urodził się ks. Ludwik Stępowski, prałat kapituły kolegiaty łowickiej. Jako proboszcz kolegiaty łowickiej dokonał w niej wielu remontów, zorganizował uroczyste obchody 500-lecia kapituły łowickiej, zapoczątkował nowe formy działania laikatu.


 • 31 października 1953 r. w Łowiczu urodził się Edward Bukowian, polski aktor teatralny i filmowy.


 • 31 października 1995 r. w Łodzi zmarł Mirosław Szonert (ur. 25 grudnia 1926 w Łowiczu), polski aktor filmowy i telewizyjny. Absolwent PWST w Łodzi. Był aktorem Teatru Powszechnego w Łodzi.


opracowała: Katarzyna Piotrkiewicz


Osobiste