Pakulski Krzysztof

Z Nowy Łowiczanin

Krzysztof Pakulski – (ur. 4 października 1905 r. Zwierzyniec k/ Zamościa – zm. wrzesień 1982 r.) nauczyciel, dyrektor Liceum Pedagogicznego i Studium Nauczycielskiego w Łowiczu. Pochodził z wielodzietnej rodziny. Jego ojciec był ogrodnikiem w dobrach Zamoyskich.

Spis treści

Wykształcenie

Praca

W 1932 r. po odbyciu służby wojskowej, podjął pracę w Seminarium Nauczycielskim w Płocku, gdzie wykładał przedmioty pedagogiczne. 1 września 1937 r. został służbowo przeniesiony do Liceum Pedagogicznego w Łowiczu.

Po wojnie

Od 1 września 1945 r. rozpoczął pracę jako nauczyciel przedmiotów pedagogicznych i kierownik praktyk w Liceum Pedagogicznym. Działał aktywnie w Związku Nauczycielstwa Polskiego i Radach Narodowych. 1 września 1949 r. objął stanowisko dyrektora LP, a od 1961 był również dyrektorem Studium Nauczycielskiego w Łowiczu.

W 1972 roku odszedł na emeryturę. Umarł we wrześniu 1982 r. Został pochowany na cmentarzu kolegiackim w Łowiczu.

Okres II wojny światowej

Podczas wojny, jako dowódca plutonu w 10 pp został skierowany na front w okolicach Żnina. Następnie został skierowany w okolice Kompiny gdzie brał udział w walkach nad Bzurą. Został ranny pod Gągolinem, a podczas pobytu w szpitalu polowym w Iłowie został wzięty do niewoli.

Do końca wojny przebywał w oflagu w Murnau w Górnej Bawarii. Prowadził tam dosyć aktywną działalność. Był członkiem komisji egzaminacyjnej i jednym z kierowników obozowego Wyższego Kursu Nauczycielskiego oraz Instytutu Pedagogicznego. Jednocześnie pogłębiał własną wiedzę z zakresu filologii, języka niemieckiego, a także poznawał od podstaw język angielski. Do Łowicza wrócił w sierpniu 1945 r.

Życie prywatne

Jego żona Maria (1895 - 1960) była nauczycielką języka polskiego w Liceum Pedagogicznym w Łowiczu. Podczas okupacji brała tam czynny udział w tajnym nauczaniu. Państwo Pakulscy nie mieli własnych dzieci, ale w 1954 r. zaadoptowali 10 letnią dziewczynkę Hanię. Doczekali się dwojga wnucząt.

Opracowania

  • Zarys Dziejów Kształcenia Nauczycieli w Łowiczu 1786 – 2006, wyd. przez Koło Absolwentów Zakładów Kształcenia Nauczycieli w Łowiczu, Łowicz 2009, s. 109 – 110.
Osobiste