Plichta Leszek

Z Nowy Łowiczanin

Leszek Plichta

Leszek Plichta (16 lutego 1958 r. w Łowiczu) tokarz, działacz łowickiej Solidarności, radny miejski.

Spis treści

Pochodzenie

Pochodzi z rodziny robotniczej, ze Strzelcewa pod Łowiczem. Jego ojciec Bolesław już nie żyje, matka Maria ma 90 lat. Ma troje rodzeństwa: Wiesława, Mirosława i Jadwigę. Od 20 lat mieszka w Łowiczu.

Wykształcenie

Praca

Od 11 października 1976 r. do dnia dzisiejszego pracuje w Zakładach Przemysłu Owocowo-Warzywnego, obecnie Agros Nova w Łowiczu na stanowisku tokarz. W latach 1978-1980 odbył służbę wojskową, najpierw w jednostce w Modlinie, a następnie w Nisku. Przez 4 lata równoległe do pracy w ZPOW prowadził własną działalność gospodarczą w swoim zawodzie.

Działalność w Solidarności

Leszek Plichta wstąpił do Solidarności w ZPOW w maju 1981 r. 16 grudnia 1981 r. razem z innymi pracownikami zakładu miał wyjechać na manifestację do Gdańska. Z powodu ogłoszenia stanu wojennego wyjazd nie doszedł do skutku. W 1989 r. razem z Janem Piątkowskim rozmawiali z pracownikami ZPOW na temat reaktywacji związku i doprowadzili do pierwszego spotkania w tej sprawie, które odbyło się w marcu tego samego roku. Na spotkaniu tym wybrano na przewodniczącego Komisji Zakładowej Wojciecha Błażejczyka. W latach 1991 - 1994, czyli w drugiej kadencji Zarządu KZ "Solidarność" Plichta pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, dwie kolejne kadencje, od 1994 do 2002 roku był wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej. Przez dwie następne kadencje (2002-2010) był sekretarzem związku, a od 2010 r. jest członkiem Prezydium. Od 1994 r. do chwili obecnej Leszek Plichta jest również członkiem Zarządu Oddziału NSZZ "Solidarność" Ziemi Łowickiej.

Od 1994 do 2002 r. był chorążym sztandaru "Solidarności". W 1996 r. brał udział w ogólnopolskiej pielgrzymce "Solidarności" do Watykanu.

Był współorganizatorem obchodów rocznicowych, w Łowiczu, XXV- i XXX-lecia powstania "Solidarności". Poparł ideę, a następnie współpracował przy powstaniu Skweru Solidarności i pomnika błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki przy kościele oo. pijarów w Łowiczu.

Podejmowane inicjatywy

Jedną z najważniejszych spraw, w jakiej brał udział, jako członek Solidarności w łowickiej "przetwórni" był udział w negocjacjach podczas przekształcania zakładu i przejmowaniu go przez firmę Agros w roku 1991. Związkowcy wynegocjowali wtedy utrzymanie przez 3 lata stanu załogi oraz wynagrodzenie 5% powyżej przeciętnej płacy w Polsce. Plichta brał również udział w negocjacjach, dotyczących powstania Układu Zbiorowego, który gwarantuje, że warunki pracy w danym zakładzie nie mogą być gorsze niż zapisane w Kodeksie Pracy, ale mogą być lepsze. Zdarza mu się też negocjować w sprawie podwyżek i premii, niesłusznie zabranych premii, bądź zwolnień indywidualnych pracowników, nie tylko tych zrzeszonych w związku.

Od 1995 r. bierze udział w Spartakiadzie Przemysłu Spożywczego, jako szef drużyny reprezentującej Agros Nova w tych zawodach. Od około 6 lat jest kierownikiem drużyny piłki nożnej Agros Nova Łowicz, która bierze udział w rozgrywkach Wakacyjnej Ligi Zakładowej Wa-Li-Za, a także kierownikiem drużyny piłki halowej, która reprezentuje ten zakład.

Był też inicjatorem, organizatorem i koordynatorem turnieju międzyzakładowego zakładów podlegających pod Agros, które odbywały się w latach 1996 - 1998. Turniej odbywał się w: Łowiczu, Mielnie i Milejowie, gdzie drużyna z Łowicza zajęła 1. miejsce.

14 września 2013 r. z Solidarnością zakładową brał udział akcji protestacyjnej pod hasłem "Dość lekceważenia społeczeństwa", która odbyła się w Warszawie.

Radny Miejski

W 2006 r. Leszek Plichta wystartował z KW PiS, w wyborach samorządowych do Rady Miejskiej Łowicza. W swoim okręgu zajął 2. miejsce, ale po nominacji Bogusława Bończaka na wiceburmistrza został członkiem rady. W 2010 r. kolejny raz wystartował z listy PiS i uzyskał 5. wynik w mieście.

W pierwszej kadencji był członkiem Komisji Mieszkaniowej i Socjalnej oraz Komisji Gospodarczej i Rozwoju Miasta. W drugiej kadencji pełni funkcję przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej i Socjalnej oraz członka Komisji Gospodarczej i Rozwoju Miasta.

Leszek Plichta jest inicjatorem poparcia, przez Radę Miejską, dla TV Trwam. Jest autorem wniosku ws. powstania ronda na skrzyżowaniu ulic: Mickiewicza, Bonifraterskiej, Ułańskiej i Wojska Polskiego, a także ws. rewitalizacji parku Mickiewicza.

Złożył również wniosek ws. remontu chodnika na ulicach: Żwirowej, Ogińskiego i Mickiewicza oraz o powstanie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2.

Varia

  • W maju 2006 r., razem ze Sławomirem Karmelitą, Zofią Sut oraz Arturem Balikiem założył Miejski Uczniowski Klub Sportowy "Pelikan" Łowicz. Od maja do grudnia 2006r. był jego wiceprezesem.
  • Od 2007 r. jest członkiem Społecznej Rady Sportu.
  • Jako reprezentant Rady Miejskiej wyjechał w 2008 r. do miasta partnerskiego Saluzzo.
  • Został odznaczony medalem z okazji XXX-lecia Solidarności.

Zainteresowania

Sport(szczególnie piłka nożna), działalność społeczna, polityka, historia.

Życie prywatne

Ma żonę Izabelę (ślub w 1986 r.), która jest nauczycielką w Przedszkolu nr 1 w Łowiczu oraz troje dzieci: syn Dawid jest studentem Politechniki Łódzkiej, Konrad studiuje na Uniwersytecie Łódzkim, a córka Diana jest uczennicą klasy 6 szkoły podstawowej.

Źródła

  • Informacje bezpośrednie od Leszka Plichty
Osobiste