Plichta Leszek

Z Nowy Łowiczanin

Leszek Plichta

Leszek Plichta (16 lutego 1958 r. w Łowiczu) tokarz, działacz łowickiej Solidarności, radny miejski.

Spis treści

Pochodzenie

Pochodzi z rodziny robotniczej, ze Strzelcewa pod Łowiczem. Jego ojciec Bolesław już nie żyje, matka Maria ma 90 lat. Ma troje rodzeństwa: Wiesława, Mirosława i Jadwigę. Od 20 lat mieszka w Łowiczu.

Z żoną i dziećmi (fot. ze zbiorów prywatnych Leszka Plichty).

Wykształcenie

Praca

Od 11 października 1976 r. do dnia dzisiejszego pracuje w Zakładach Przemysłu Owocowo-Warzywnego, obecnie Agros Nova w Łowiczu na stanowisku tokarz. W latach 1978-1980 odbył służbę wojskową, najpierw w jednostce w Modlinie, a następnie w Nisku. Przez 4 lata równoległe do pracy w ZPOW prowadził własną działalność gospodarczą w swoim zawodzie.

Działalność w Solidarności

Leszek Plichta wstąpił do Solidarności w ZPOW w maju 1981 r. 16 grudnia 1981 r. razem z innymi pracownikami zakładu miał wyjechać na manifestację do Gdańska. Z powodu ogłoszenia stanu wojennego wyjazd nie doszedł do skutku. W 1989 r. razem z Janem Piątkowskim rozmawiali z pracownikami ZPOW na temat reaktywacji związku i doprowadzili do pierwszego spotkania w tej sprawie, które odbyło się w marcu tego samego roku. Na spotkaniu tym wybrano na przewodniczącego Komisji Zakładowej Wojciecha Błażejczyka. W latach 1991 - 1994, czyli w drugiej kadencji Zarządu KZ "Solidarność" Plichta pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, dwie kolejne kadencje, od 1994 do 2002 roku był wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej. Przez dwie następne kadencje (2002-2010) był sekretarzem związku, a od 2010 r. jest członkiem Prezydium. Od 1994 r. do chwili obecnej Leszek Plichta jest również członkiem Zarządu Oddziału NSZZ "Solidarność" Ziemi Łowickiej.

Po jednej z mszy św. za Solidarność (fot. ze zbiorów prywatnych Leszka Plichty).

Od 1994 do 2002 r. był chorążym sztandaru "Solidarności". W 1996 r. brał udział w ogólnopolskiej pielgrzymce "Solidarności" do Watykanu.

Był współorganizatorem obchodów rocznicowych, w Łowiczu, XXV- i XXX-lecia powstania "Solidarności". Poparł ideę, a następnie współpracował przy powstaniu Skweru Solidarności i pomnika błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki przy kościele oo. pijarów w Łowiczu.

Podejmowane inicjatywy

Z przedstawicielami łowickiej Solidarności na Monte Cassino we Włoszech (fot. ze zbiorów prywatnych Leszka Plichty).

Jedną z najważniejszych spraw, w jakiej brał udział, jako członek Solidarności w łowickiej "przetwórni" był udział w negocjacjach podczas przekształcania zakładu i przejmowaniu go przez firmę Agros w roku 1991. Związkowcy wynegocjowali wtedy utrzymanie przez 3 lata stanu załogi oraz wynagrodzenie 5% powyżej przeciętnej płacy w Polsce. Plichta brał również udział w negocjacjach, dotyczących powstania Układu Zbiorowego, który gwarantuje, że warunki pracy w danym zakładzie nie mogą być gorsze niż zapisane w Kodeksie Pracy, ale mogą być lepsze. Zdarza mu się też negocjować w sprawie podwyżek i premii, niesłusznie zabranych premii, bądź zwolnień indywidualnych pracowników, nie tylko tych zrzeszonych w związku.

Od 1995 r. bierze udział w Spartakiadzie Przemysłu Spożywczego, jako szef drużyny reprezentującej Agros Nova w tych zawodach. Od około 6 lat jest kierownikiem drużyny piłki nożnej Agros Nova Łowicz, która bierze udział w rozgrywkach Wakacyjnej Ligi Zakładowej Wa-Li-Za, a także kierownikiem drużyny piłki halowej, która reprezentuje ten zakład.

Był też inicjatorem, organizatorem i koordynatorem turnieju międzyzakładowego zakładów podlegających pod Agros, które odbywały się w latach 1996 - 1998. Turniej odbywał się w: Łowiczu, Mielnie i Milejowie, gdzie drużyna z Łowicza zajęła 1. miejsce.

14 września 2013 r. z Solidarnością zakładową brał udział akcji protestacyjnej pod hasłem "Dość lekceważenia społeczeństwa", która odbyła się w Warszawie.

Radny Miejski

W domu Karola Wojtyły w Wadowicach.(fot. ze zbiorów prywatnych Leszka Plichty)

W 2006 r. Leszek Plichta wystartował z KW PiS, w wyborach samorządowych do Rady Miejskiej Łowicza. W swoim okręgu zajął 2. miejsce, ale po nominacji Bogusława Bończaka na wiceburmistrza został członkiem rady. W 2010 r. kolejny raz wystartował z listy PiS i uzyskał 5. wynik w mieście.

W pierwszej kadencji był członkiem Komisji Mieszkaniowej i Socjalnej oraz Komisji Gospodarczej i Rozwoju Miasta. W drugiej kadencji pełni funkcję przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej i Socjalnej oraz członka Komisji Gospodarczej i Rozwoju Miasta.

Leszek Plichta jest inicjatorem poparcia, przez Radę Miejską, dla TV Trwam. Jest autorem wniosku ws. powstania ronda na skrzyżowaniu ulic: Mickiewicza, Bonifraterskiej, Ułańskiej i Wojska Polskiego, a także ws. rewitalizacji parku Mickiewicza.

Złożył również wniosek ws. remontu chodnika na ulicach: Żwirowej, Ogińskiego i Mickiewicza oraz o powstanie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2.

Varia

  • W maju 2006 r., razem ze Sławomirem Karmelitą, Zofią Sut oraz Arturem Balikiem założył Miejski Uczniowski Klub Sportowy "Pelikan" Łowicz. Od maja do grudnia 2006r. był jego wiceprezesem.
  • Od 2007 r. jest członkiem Społecznej Rady Sportu.
  • Jako reprezentant Rady Miejskiej wyjechał w 2008 r. do miasta partnerskiego Saluzzo.
  • Został odznaczony medalem z okazji XXX-lecia Solidarności.

Zainteresowania

Sport(szczególnie piłka nożna), działalność społeczna, polityka, historia.

Życie prywatne

Ma żonę Izabelę (ślub w 1986 r.), która jest nauczycielką w Przedszkolu nr 1 w Łowiczu oraz troje dzieci: syn Dawid jest studentem Politechniki Łódzkiej, Konrad studiuje na Uniwersytecie Łódzkim, a córka Diana jest uczennicą klasy 6 szkoły podstawowej.

Źródła

  • Informacje bezpośrednie od Leszka Plichty
Osobiste