Rodzina Konopczyńskich

Z Nowy Łowiczanin

Konopczyńscy - wielopokoleniowa rodzina związana z Bolimowem, zajmująca się ceramiką.

Historia warsztatu rodziny Konopczyńskich

Dzieje warsztatu Konopczyńskich rozpoczynają się już w I połowie XIX wieku od Franciszka Konopczyńskiego. To on zapoczątkował zainteresowanie rodziny ceramiką. Warsztat po Franciszku przejął jego syn Jan, a następnie syn Jana ,urodzony w 1868r. Walenty, który odziedziczył garncarnie w 1894 r. Walenty Konopczyński pracując w fabryce majoliki w Nieborowie zdobywał nowe umiejętności, które później wykorzystywał w swoim warsztacie garncarskim. Po roku 1918 rozpoczęły się lepsze czasy dla warsztatu rodzinnego Konopczyńskich. Walenty wspólnie z synem Stefanem, a następnie z żoną Leokadią i córką Aleksandrą wykonywali w swoim zakładzie ceramikę, która znacznie odbiegała od wzorów ludowych zarówno w technice produkcji, wyglądzie, jak i sposobie dekoracji. Z niewielkimi zmianami styl ten – umownie zwany “bolimowskim” dotrwał do dziś.

Jego charakterystyczne cechy to: biała lub jasnokremowa szklista polewa oraz zdobienie malaturą złożoną z barwnych motywów roślinnych i zwierzęcych. Najbardziej charakterystycznym motywem jest ”bolimowski ptaszek”, symbolizujący zapewne cały ” ptasi rodzaj” w ogóle, jako że nie można przypisać go do żadnego konkretnego gatunku. “Bolimowskiego ptaszka” często zastępują mniej lub bardziej stylizowane koguciki, gołąbki, wróbelki, sikorki i motylki. Elementy roślinne to zwykle polne kwiaty, gałązki drzew, kłosy zbóż, czy źdźbła traw. Ornamenty te o bardzo zróżnicowanej i nieco wymyślnej kolorystyce mają również wymyślne kształty, na czym zresztą polega ich cała uroda. Za swoje wyroby Konopczyńscy otrzymali wiele nagród oraz odznaczeń resortowych i państwowych, ceramika Konopczyńskich prezentowana była na wielu wystawach w kraju i za granicą. Od roku 1981 w warsztacie rodzinnym podjął pracę syn Stefana – Jan Kanty Andrzej, za którego sprawą przeprowadzono gruntowny remont i modernizację w warsztacie.

Obecnie, po śmierci Stefana Konopczyńskiego (2001 r.) pracą w garncarni zajmuje się Jan, któremu pomaga cała rodzina: córka Dorota maluje wyroby; syn Przemysław, choć sam też umie toczyć, przeważnie wykańcza utoczone przez ojca przedmioty, dokleja uszy; zięć Paweł, który również opanował sztukę toczenia, pomaga przy wypałach; żona Krystyna zajmuje się sprzedażą ceramiki a najmłodszy, nieletni jeszcze syn Michał przygotowuje się do pracy w rodzinnym warsztacie.

Linki zewnętrzne

Osobiste