Skiełczyński Zbigniew

Z Nowy Łowiczanin

ks. Zbigniew Skiełczyński

Zbigniew Skiełczyński (ur. 23 lutego 1942 w Łowiczu, zm. 20 lipca 2004) – duchowny katolicki, autor licznych publikacji traktujących o regionie łowickim oraz jego historii. Pochodzi z rodziny rzemieślniczej Adama i Zofii (z Wietesków) Skiełczyńskich.

Spis treści

Nauka i powołanie

Po ukończeniu 7 klas Szkoły Podstawowej w Kompinie rozpoczął naukę w Technikum Elektrycznym w Żyrardowie. Po dwóch latach postanowił wstąpić do Niższego Seminarium Duchownego, gdzie zrobił maturę. W 1959 r. rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Warszawie, gdzie 27 maja 1965 r. przyjął święcenia z rąk Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Już po rozpoczęciu pracy duszpasterskiej postanowił kontynuować studia na ATK. W 1970 r. uzyskał magisterium historii Kościoła a 2 grudnia 1974 r. obronił doktorat.

Duszpasterstwo

Przez pierwsze dwa lata po świeceniach był wikariuszem w Kobyłce. Poza tym uczył w punktach katechetycznych w Nadmie, Zagościńcu i Duczkach. Później był wikariuszem we Włochach, w Łowiczu i na Targówku w Warszawie.

12 grudnia 1981 roku został kapelanem więzienia w Łowiczu. W okresie stanu wojennego był także kapelanem dla przetrzymywanych działaczy Solidarności. W lipcu 1983 r. objął probostwo w Górkach Kampinowskich, gdzie pracował przeszło 10 lat.

W 1993 powrócił do Łowicza i został przypisany do nowo utworzonej Diecezji Łowickiej. Początkowo trafił do Bobrownik, a od 1995 do 1998 r. był proboszczem w Kocierzewie.

Pozostałe funkcje

Pomnik w kształcie księgi na grobie ks. Skiełczyńskiego - Cmentarz Emaus.

Po obronie doktoratu pełnił obowiązki kustosza Archiwum i Biblioteki Kapitulnej w Łowiczu. W marcu 1980 r. wyjechał na dwa miesiące do Rzymu, gdzie miał okazję spotkać się z Ojcem Świętym Janem Pawłem II.

W 1998 r. zaczął prowadzić zajęcia na Mazowieckiej Wyższej Szkole Humanistyczno - Pedagogicznej. Prowadził seminarium magisterskie a swoich studentów namawiał do pisania prac o Łowiczu. Stał się zarazem rektorem kościoła akademickiego św. Leonarda. Był również wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu.

Był jednym z założycieli Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, w którym pełnił funkcję wiceprezesa.

Pełnił funkcję prezesa Oddziału Wojewódzkiego (skierniewickiego) Polskiego Towarzystwa Historycznego. W 2004 r. uznając wyjątkowość postaci ks. Skiełczyńskiego radni łowiccy przyznali mu tytuł Honorowego Obywatela Łowicza. Od początku powstania Łowickiej Stacji Naukowej MOBN w 1977 r. był wśród członków jej Rady Naukowej.

Publikacje

Ks. Skiełczyński był autorem wielu publikacji, głównie dotyczących historii regionalnej. W ramach działalności w MOBN współtworzył wydawane przez Stację zeszyty historyczne oraz monografię: Łowicz. Dzieje Miasta, wydaną w 1986 r. Przez kilka lat współpracował z redakcją Nowego Łowiczanina.

Wybrane dzieła

  • Ślub i wesele w więzieniu (część tekstu dostępna tu: [1] )
  • Zalotna łowicka Klio
  • Wieże nad Łowiczem
  • Stan wojenny w Łowiczu na wesoło
  • Życie umysłowe w dawnym Łowiczu
  • Kościół św. Jana i inne opowiadania

Varia

  • 15 lipca 2004 roku Rada Miejska przyznała Ks. Skiełczyńskiemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Łowicza.
  • 31 stycznia 2005 r. w Czytelni Głównej MWSH-P zorganizowano wieczór poświęcony Ks. Skiełczyńskiemu
  • Został mu dedykowany III tom Roczników Łowickich, wydany w 2006 r.

Linki zewnętrzne

Osobiste