Stowarzyszenie Kowali Polskich

Z Nowy Łowiczanin

Stowarzyszenie Kowali Polskich - Stowarzyszenie z Wojciechowa, skupiające kowali z całej Polski.

Spis treści

Historia Stowarzyszenia

Rozpoczęło swoją działalność 21 listopada 2003 r. Siedzibą Stowarzyszenia jest Wojciechów, gdzie od ponad piętnastu lat Gminny Ośrodek Kultury podejmuje działania na rzecz ochrony kowalstwa ludowego jako ginącego zawodu. W Wojciechowie funkcjonuje Muzeum Kowalstwa, odbywają się Ogólnopolskie Spotkania Kowali, Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie oraz Ogólnopolskie Targi Sztuki Kowalskiej. Organizacja obecnie zrzesza 22 członków.

Zarząd Stowarzyszenia

  • Roman Czerniec z Wojciechowa - Prezes,
  • Andrzej Słowik z Januszkowic woj. podkarpackie - wiceprezes
  • Andrzej Kania Cekanowo woj. mazowieckie – sekretarz
  • Włodzimierz Żaglewski z Pepłowa – członek zarządu
  • Kazimierz Kudła Zawada woj. podkarpackie – członek zarządu

Zadania i cele

Stowarzyszenie kontynuuje dotychczasowe starania Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie ochrony i kultywowania polskiego ludowego kowalstwa artystycznego. Ważnym celem stowarzyszenia jest promocja sztuki kowalskiej wśród społeczeństwa oraz osób mających wpływ na dystrybucję kowalskich wyrobów. Stowarzyszenie ma umożliwiać swoim członkom udział w targach oraz innych imprezach promocyjnych, opracowywać serwisy internetowe, wydawać materiały szkoleniowe i reklamowe oraz informować o krajowych i międzynarodowych imprezach kowalskich. Jego zadaniem jest również organizowanie spotkań, warsztatów twórczych, pokazów, konkursów, sesji popularno – naukowych co przyczyni się do rozwoju zawodowego poszczególnych kowali i będzie okazją do integracji środowiska. Ponadto do zadań Stowarzyszenia należy organizowanie i rozpowszechnianie bazy danych o istniejących kuźniach i zakresie wykonywanych przez nie usług oraz ochrona prawna wzorów i wyrobów.

Linki zewnętrzne

Osobiste