Witwicki Wacław

Z Nowy Łowiczanin

Wacław Witwicki
Wacław Witwicki był wieloletnim dyrektorem Zespołu Szkół przy ul. Grunwaldzkiej w Łowiczu.

Wacław Witwicki - łowicki nauczyciel, były dyrektor Zespołu Szkół przy ulicy Grunwaldzkiej w Łowiczu, samorządowiec, Łowiczanin Roku 1999.

Spis treści

Wykształcenie

Praca

Pierwszą pracę podjął w 1978 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Łowiczu. Po rocznej służbie w Szkole Oficerów Rezerwy rozpoczął pracę w Szkole Podstawowej nr 3. W 1982 r. został wicedyrektorem, a następnie dyrektorem tej szkoły. Po 4 latach awansował na inspektora wydziału oświaty i wychowania łowickiego Urzędu Miejskiego. Następnie przez krótki okres był wizytatorem w kuratorium oświaty.

W 1999 r. otrzymał tytuł Łowiczanina Roku.

Dyrektor

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Łowiczu w latach 1982 – 1987 oraz 1991 – 2005. Od września 2005 roku dyrektor Zespołu Szkół nr 3 obejmującego Szkołę Podstawową nr 3 i Gimnazjum nr 3 w Łowiczu. Od 1995 roku był również dyrektorem Szkoły Zarządzania i Marketingu mieszczącej się w tym budynku. Z końcem sierpnia 2010 r. Witwicki zakończył 5 – letnią kadencję dyrektorską, którą burmistrz Kaliński chciał przedłużyć bez ogłaszania konkursu. Okazało się to jednak niemożliwe, ponieważ zainteresowany nie przedstawił na czas wniosku o sporządzenie oceny pracy. Od 1 października 2010 jest etatowym wicedyrektorem tej szkoły, w której uczy również historii. 31 sierpnia 2011 roku zakończy pracę zawodową i przejdzie na emeryturę.

Kierowana przez niego szkoła podstawowa od lat dostarczała największej w Łowiczu liczby laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych. Z każdym rokiem wzrastał odsetek absolwentów przyjmowanych do szkół maturalnych. Uczniowie zarówno SP 3 jak i Gimnazjum nr 3 plasowali się wysoko w rankingach liczby punktów zdobytych na sprawdzianach kompetencji.

Samorządowiec

W 1998 roku wystartował z list Koalicji dla Łowicza i Ziemi Łowickiej w wyborach do rady powiatu. Uzyskał mandat radnego. Był m.in. wiceprzewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Młodzieży.

Łowiczanin Roku

W 1999 roku otrzymał tytuł Łowiczanina Roku 1999 za bardzo dobrą organizację szkoły, stworzenie w niej przyjaznej atmosfery, zwiększenie roli rodziców w życiu szkoły oraz za wyniki uczniów w konkursach przedmiotowych.

Opracowania

  • Bartos Tomasz, Wicedyrektor Witwicki czeka na konkurs, [w:] Nowy Łowiczanin, nr 40/2010, s. 3.
  • Błaszczyk Eliza, Jeden dyrektor dwie szkoły, [w:] Nowy Łowiczanin, nr 22/2005, s.
  • Waligórski Wojciech, Wacław Witwicki - Łowiczanin Roku 1999, [w:] Nowy Łowiczanin, nr 52/1999, s. 12 – 14.
  • Informacje ustne
Osobiste