Wrzesień

Z Nowy Łowiczanin

Kalendarium – Wrzesień

 • 1 września 1994 r. w Łowiczu zmarł Stanisław Rotstad, lekarz, humanista, żołnierz, malarz, poliglota, organizator łowickiego lecznictwa otwartego, zwany „łowickim Judymem”. • 2 września 1906 r. nastąpiło uroczyste otwarcie 7-klasowej męskiej Szkoły Handlowej Polskiej w Łowiczu podległej Ministerium Skarbu. Siedzibą szkoły był Hotel Polski przy ul. Dworcowej, stojący naprzeciwko dworca kolei żelaznej warszawsko-wiedeńskiej. Dyrektorem szkoły został inżynier Julian Rudowski.


 • 3 września 1939 r. miał miejsce pierwszy nalot lotnictwa niemieckiego na Łowicz. Niemieckie bombowce zbombardowały dworzec kolejowy.


 • 3 września 1996 r. rozpoczęto rozbiórkę betonowego muru okalającego katedrę.


 • 3 września 2001 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 przy ul. Kaliskiej 5a w Łowiczu. Poświęcenia budynku dokonał ks. prałat Wiesław Wronka.


 • 4 września 1655 r. król szwedzki Karol X Gustaw wkroczył z armią do Łowicza i zajął zamek prymasowski.


 • 4 września 1944 r. w podwarszawskich Włochach został aresztowany dr Marian Małuszyński, historyk, kartograf, bibliotekarz, żołnierz ZWZ-AK, autor polskiego przekładu Annales civitatis Loviciae A. K. Cebrowskiego oraz wielu innych dzieł o tematyce łowickiej. Trafił do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, a następnie do Flossenburga, gdzie zmarł 23 listopada 1944.


 • 4 września 2010 r. w sali barokowej łowickiego muzeum wystąpiła moskiewska Orkiestra Bałałajek im. Ossipova. Był to jeden z czterech koncertów w Polsce, renomowanego zespołu pod dyrekcją Władimira Andropowa, który powstał w Rosji w 1919 r.


 • 5 września 1937 r. wyszła jednodniówka łowickiego oddziału Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, z okazji VII zawodów lekkoatletycznych i popisów gimnastycznych.


 • 5-6 września 1912 r. łowicki oddział Towarzystwa Rolniczego zorganizował na Końskim Targu w Łowiczu wystawę, prezentującą zwierzęta hodowlane, ziemiopłody, narzędzia rolnicze oraz wyroby przemysłu rolnego, warzywnictwa i ogrodnictwa. • 7 września 1814 r. spoczywające od 12 sierpnia w kolegiacie łowickiej, zwłoki księcia Józefa Poniatowskiego, zmarłego w bitwie pod Lipskiem, opuściły miasto, by w kondukcie udać się w dalsza drogę do Krakowa.


 • 7 września 1939 r. Zygmunt Pągowski, łowicki stomatolog, rysownik i społecznik, dostał się do niewoli niemieckiej pod Mszczonowem. Jako jeniec znalazł się w stalagu w Kaisersteinbruch w Dolnej Austrii. Z niewoli wydostał się po upływie roku.


 • 9 września 1895 r. w Warszawie urodził się Stanisław Rotstad, lekarz, humanista, żołnierz, malarz, organizator łowickiego lecznictwa otwartego.

 • 12 września 1983 r. w Łowiczu urodziła się Magdalena Mazurek, z domu Godos, polska siatkarka, grająca na pozycji rozgrywającej. Była reprezentantką Polski w kadrze Andrzeja Niemczyka, zdobywczynią srebrnego medalu na Uniwersjadzie w Izmirze (2005) i złotego w Bangkoku (2007). • 13 września 1939 r. rozpoczęła się II faza Bitwy nad Bzurą, która rozgrywała się głównie w rejonie Łowicza.


 • 13 września 1942 r. w Hartheim został zamordowany poprzez zagazowanie, pochodzący ze Zdun, błogosławiony ks. Franciszek Drzewiecki.


 • 14 września 1636 r. w Łowiczu sakrę biskupią z rąk prymasa Jana Wężyka przyjął Jan Lipski, późniejszy prymas Polski, fundator kaplicy Najświętszego Sakramentu w kolegiacie łowickiej, w której został pochowany.


 • 14 września 1693 r. zmarł w Obidowie k. Kutna ks. Wojciech Siewierkiewicz od św. Teresy, pijar, prowincjał polski i węgierski, pierwszy rektor kolegium pijarskiego w Łowiczu, budowniczy kościoła.


 • 14 września 1939 r. w czasie walk o Łowicz Niemcy zastosowali „żywy mur”. Chcąc zapobiec wtargnięciu wojsk polskich do miasta zgromadzili na ulicy Mostowej mieszkańców okolicznych uliczek tworząc "żywy mur". Szybka i skuteczna interwencja wojsk polskich zapobiegła tragedii ludności cywilnej.


 • 14 września 1958 r., po 94 latach od kasacji zakonu, pijarzy wrócili do Łowicza, by wznowić stałą pracę duszpasterską w naszym mieście. • 14 września 1995 r. miała miejsce uroczystość wmurowania Aktu Erekcyjnego budynku dydaktycznego w Centrum Uczelnianym MWSH-P przy ul. Sienkiewicza w Łowiczu. • 15 września 1964 r. pierwszy raz od powstania, oficjalnie ukonstytuował się Zarząd Koła Przewodników przy łowickim oddziale PTTK. Powołano również Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.


 • 16 września 1939 r. w trakcie działań wojennych Niemcy ostatecznie zdobyli Łowicz, który okupowali do 17 stycznia 1945 r.


 • 17 września 1901 r. odbyło się zebranie założycielskie Towarzystwa Wzajemnego Kredytu w Łowiczu. Spotkało się na nim 131 członków - założycieli, którzy wnieśli swój kapitał początkowy w wysokości ok. 27 tys. rubli. Ze swego grona powołano zarząd, radę i komisję rewizyjną.

 • 18 września 1972 r. zmarł w Łodzi Eugeniusz Konopacki, urzędnik, działacz polityczny, burmistrz miasta Łowicza w latach 1945 – 1948. Pochowany został na cmentarzu Emaus w Łowiczu.


 • 19 września 2008 r. w łowickim muzeum zaprezentowano wystawę prac Stanisława Noakowskiego. Słowo wstępne wygłosili Piotr Kibort z Muzeum Narodowego w Warszawie i Krystyna Kotula z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.


 • 19 – 20 września 2009 r. w łowickim muzeum odbyła się VII edycja Europejskich Dni Dziedzictwa, pod nazwą „Zabytkom na odsiecz! Szlakiem grodów, zamków i twierdz”.


 • 20 września 1961 r., po wypadku samochodowym w Kompinie w szpitalu powiatowym w Łowiczu zmarł Andrzej Munk, polski reżyser filmowy, jeden z przedstawicieli nurtu zwanego polską szkołą filmową.


 • 21 września 1858 r. w Łowiczu odbyła się pierwsza w Królestwie Polskim wystawa rolnicza. Inicjatorem wystawy było Towarzystwo Rolnicze (prezes Andrzej hr. Zamoyski). Wystawa odbyła się w dniu św. Mateusza związanym wcześniej ze znanym jarmarkiem łowickim.


 • 21 września 1945 r. Lucjan Zieliński, dowódca Armii Krajowej w obwodzie Łowicz "Łyska", ujawnił się przed Komisją Likwidacyjną Armii Krajowej.


 • 21 września 1998 r. Łowicz odwiedził premier Jerzy Buzek. Dokonał oficjalnego otwarcia Giełdy Rynku Rolnego Ziemi Łowickiej.


 • 21 września 2008 r. odbyła się premiera wydawnicza płyty „A zagrejta Muzykanty – Łowicka Muzyka Ludowa”, wydanej przez Łowicki Ośrodek Kultury.


 • 22 września 1893 r. w Łukowie urodził się Maurycy Klimecki, radca miejski Łowicza, referent szkolnictwa, społecznik, gorliwy patriota.
 • 23 września 1939 r., w dramatycznych okolicznościach, podczas gdy Niemcy rozpoczęli ostrzał katedry i pobliskich ulic, w warszawskiej archikatedrze św. Jana Chrzciciela Władysław Miziołek z rąk arcybiskupa Stanisława Galla przyjął święcenia subdiakonatu.


 • 24 września 1947 r. w Łowiczu urodziła się Agnieszka Arnold polska reżyserka, dokumentalistka, reporterka telewizyjna, członkini Stowarzyszenia Filmowców Polskich.


 • 24 września 1991 r. właścicielem budynku dawnej świątyni ewangelicko – augsburskiej w Łowiczu został Andrzej Biernacki. • 25 września 2005 r. działacz Solidarności Edward Lebioda wraz z żoną Danutą otrzymali pamiątkowe medale z okazji 25-lecia związku. • 26 września 1997 r. w pałacyku gen. Klickiego w Łowiczu otwarto Galerię Zofii i Romana Artymowskich.


 • 26 września 2010 r. w muszli koncertowej na łowickich Błoniach odbył się Festiwal Orkiestr Dętych „Łódzkie gra Chopina”. Grand Prix konkursu otrzymała Orkiestra Dęta ZHP-OSP z Uniejowa pod dyrekcją Jakuba Pięgota.


 • 27 września 1997 r. odbyła się uroczystość otwarcia i poświęcenia Ośrodka Akademickiego MWSH-P przy ul. Warszawskiej 9 w Łowiczu.


 • 27 września 2009 r. prof. Wiesław Jan Wysocki został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w upowszechnianiu wiedzy o najnowszej historii Polski.


 • 27 września 2009 r. w Łowickim Ośrodku Kultury odbyła się promocja książki, zmarłego w 2006 r. Edwarda Mariana Tomczaka pt. „Komendanci Armii Krajowej Obwodu Łowicz”, pod red. naukową Marka Wojtylaka.


 • 27-28 września 2008 r. w Łowiczu, na Starym Rynku i nad Bzurą, po raz drugi odbyły się rekonstrukcje ukazujące wydarzania jakie rozegrały się w mieście i okolicy na początku II Wojny Światowej. • 29 września 1791 r. urodziła się Joanna Grudzińska, późniejsza żona Wielkiego Księcia Konstantego Pawłowicza Romanowa, Księżna Łowicka. Zmarła 29 listopada 1831 w Carskim Siole. • 29 września 2009 r. w łowickim muzeum zostały otwarte i udostępnione do zwiedzania dwie nowe sale ekspozycyjne – gabinet kolekcjonera z przełomu XIX/XX w. i salonik z XIX/XX w. Gabinet kolekcjonera, poświęcony tworzonej przez Władysława Tarczyńskiego kolekcji, została odtworzona na podstawie archiwalnych zdjęć zbiorów Tarczyńskiego. W saloniku przedstawiona jest aranżacja wnętrza mieszkalnego z przełomu XIX/XX w.


 • 30 września 2010 r. podczas LVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego odbyła się uroczysta dekoracja Honorową Odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyróżniło Krystynę Lis, Genowefę Miazek, Katarzynę Polak, Helenę Rześną i Adama Głuszka.


 • 30 września 2011 r. miało miejsce uroczyste odsłonięcie pomnika Władysława Grabskiego, który został przeniesiony z pasażu jego imienia, przed budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu, który również nosi jego imię.


opracowała: Katarzyna Piotrkiewicz


Osobiste