Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu

Z Nowy Łowiczanin

Spis treści

Historia

Szkoła blichowska powstała w 1925 r. i jest jedną z najstarszych szkół rolniczych w Polsce. W okresie międzywojennym była to szkoła męska kształcąca młodzież ze wsi w systemie jednorocznym. Po wojnie rozpoczęto kształcenie na poziomie średnim, a pierwszy egzamin dojrzałości przeprowadzono w 1951 r. W latach dziewięćdziesiątych rozpoczęto kształcenie w zakresie mechanizacji rolnictwa, technologii żywności, żywienia i gospodarstwa domowego oraz agrobiznesu. Od 1948 r. istnieje przy szkole Zespół Pieśni i Tańca "Blichowiacy". Od 1997 r. działa na terenie szkoły Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny SGGW w Warszawie, w ramach którego prowadzone są studia na kilku kierunkach, co umożliwia absolwentom kontynuację nauki po ukończeniu szkoły średniej.

Baza dydaktyczna

Pomieszczenia i pracownie

 • 26 sal lekcyjnych (w większości klas znajduje się sprzęt audiowizualny)
 • dwie chemiczne (bogato wyposażone w urządzenia najnowszej generacji do prowadzenia analiz i badań z chemii organicznej, nieorganicznej i biochemii)
 • biologiczna (z zestawami mikroskopów o wysokich parametrach technicznych oraz mikroskopem współpracującym z monitorem telewizyjnym)
 • dwie gastronomiczne (posiadające 9 stanowisk kuchennych, pomieszczenia do urządzania przyjęć okolicznościowych)
 • obsługi konsumenta
 • sześć komputerowych na 98 stanowisk z dostępem do Internetu
 • techniki rolniczej,
 • mechanizacji rolnictwa,
 • obróbki mechanicznej,
 • kuźni i blacharstwa,
 • spawania elektrycznego i gazowego,
 • obróbki ręcznej,
 • maszyn rolniczych,
 • pojazdów rolniczych,
 • diagnostyki pojazdów,
 • elektromechaniczna,
 • dwie sale wykładowe po 80 miejsc
 • biblioteka z centrum multimedialnym
 • 2 sale gimnastyczne
 • siłownia
 • boisko sportowe
 • Szkolny Ośrodek Kariery


Bezpośrednio ze szkołą współpracuje gospodarstwo pomocnicze o powierzchni 83 ha.

Od ponad 11 lat na terenie naszej szkoły działa Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny SGGW w Warszawie, w ramach którego prowadzone są studia na kierunku: Rolnictwo i Biologia o specjalnościach "Agronomia i Agrobiznes", "Informatyka w rolnictwie" oraz Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska.

Przy szkole działa Państwowa Komisja Egzaminacyjna do nadawania kwalifikacji zawodowych w zawodzie rolnik. Szkoła posiada upoważnienie do przeprowadzania zewnętrznych egzaminów zawodowych nadane przez OKE.

Adres Szkoły

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu

Blich 10

99-400 Łowicz

telefon: 46 837-37-05

fax: 46 837-37-05

strona internetowa: http://www.zsp2lowicz.pl

e-mail: blich@zsp2lowicz.pl

Linki zewnętrzne

Osobiste