Na nadzwyczajnym zgromadzeniu wyborczym członków Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 20 i 21 listopada, przeprowadzono wybory uzupełniające władz statutowych stowarzyszenia.

Miały one związek z wcześniej złożonymi rezygnacjami: Grażyny Piorun – z funkcji skarbnika w zarządzie oraz Mariusza Hablewskiego – z funkcji członka zarządu. Z pracy w komisji rewizyjnej zrezygnowała Irena Tomaśkiewicz – jej członek, a podczas obrad rezygnację złożyła Barbara Mila – wiceprzewodnicząca komisji.

W wyniku przeprowadzonych wyborów uzupełniających do władz statutowych ŁUTW weszły: Teresa Durka, Lucyna Dziekanowska, Joanna Janiszewska i Barbara Mila.

Obecnie w skład zarządu wchodzą: Krystyna Kucharska – prezes, Danuta Sękalska – wiceprezes, Grażyna Janczak – sekretarz, Barbara Mila – skarbnik, a także Anna Burzyńska, Danuta Bródka i Lucyna Dziekanowska – jako członkowie. Komisje rewizyjną tworzą natomiast: Marianna Jasińska – przewodnicząca, Teresa Durka – wiceprzewodnicząca i Joanna Janiszewska – członek.

Wybory uzupełniające w Łowickim Uniwersytecie Trzeciego Wieku

Tagi:

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.