Łowicki Ośrodek Kultury zachęca do udziału w promocji wspomnień Ryszarda Ostrowskiego pt. „Warszawiak w Urzeczu” w opracowaniu jego wnuka – Karola Jędrzejczaka, która odbędzie się w niedzielę 25 listopada o godz. 15.00 sali ślubów przy ŁOK.

Publikacja została wydana dzięki dofinansowaniu z Małych Grantów.


Ryszard Ostrowski urodził się w 1910 roku, a dzieciństwo i młode lata spędził na warszawskiej Pradze. Niedługo przed II wojną światową został oddelegowany do nauczania w szkole powszechnej we wsi Urzecze koło Łowicza, gdzie spędził łącznie 12 lat (w tym wojnę). Po zakończeniu konfliktu zbrojnego przeniósł się do Łowicza, w którym aktywnie działał na rzecz szkolnictwa i spółdzielczości.

Gdy był już na emeryturze, spisał swoje wspomnienia, być może z zamiarem ich wydania, choć nigdy do tego nie doszło. Spuściznę życia dziadka postanowił ocalić od zapomnienia jego wnuk – Karol Jędrzejczak.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.