Łowicki Sanepid w środę, 8 marca po południu wydał decyzję, w której dopuścił spożycie wody z sieci wodociągowej zasilanej z ujęcia i stacji uzdatniania wody w Bobrownikach. Z wody korzystają mieszkańcy Bobrownik, Arkadii, Dzierzgowa, Michałówka, Bełchowa, Chyleńca i części Dzierzgówka w gminie Nieborów.

Zdjęcie zastępcze.

Przypomnijmy, że w 17 lutego inspektor sanitarny w Łowiczu Sławomir Mucha wydal decyzje o nieprzydatności do spożycia wody z powodu przekroczenia w niej norm zawartości żelaza oraz mętności. Od tego momentu w stacji rozpoczęły się prace zmierzające do zmiany tego stanu rzeczy. Gmina Nieborów zleciła je łowickiej firmie Cewokan. Jej szef,  Paweł Wielemborek, powiedział nam, że w stacji w trzech filtrach złoża zostały w części wypłukane przez wody popłuczne, w czwartym doszło do uszkodzenia dyszy filtracyjnej.

Po zakończonych 6 marca pracach na zlecenie gminy dokonano badania wody z ujęcia, okazało się, że spełnia ona wszystkie normy, gmina zwróciła się więc do Sanepidu o przeprowadzenie badań. Stacja pobrała próbki i jak się okazało w środę, wyniki badań były zadowalające. Stacja oprócz zawartości żelaza i mętności, przeprowadziła także badania mikrobiologiczne, które stwierdziły brak obecności w badanych próbkach bakterii grupy coli oraz Escherichia coli.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.