Jak poinformowała w komunikacie z 30 listopada Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łowiczu, ponownie dopuszczono do spożycia wodę z wodociągów w Skaratkach i Reczycach w gminie Domaniewice.

Przypomnijmy, że 16 listopad PSSE poinformowała o stwierdzeniu w wodzie z ww. wodociągów bakterii grupy coli. Działania podjęte przez gminę (płukanie rur, chlorowanie) okazały się skuteczne. W próbkach pobranych w ostatnich dniach, nie stwierdzono bakterii grupy coli, w związku z czym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał ocenę o przydatności wody do spożycia.

Na czas usuwania bakterii, wodę pitną do miejscowości zasilanych przez wodociągi w Skaratkach i Reczycach, dostarczano ze Stacji Uzdatniania Wody w Domaniewicach.

Komentowanie nie jest możliwe.