Niemal pewnym jest już, że lada dzień zmienią się zarządy w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska, co jest konsekwencją zmian w prawie, odbierających samorządom wojewódzkim nadzór nad nimi. Zaproponowanym przez nową radę nadzorczą kandydatem na prezesa zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi jest znany w powiecie łowickim samorządowiec – Wojciech Miedzianowski (PiS).

Wojciech Miedzianowski prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska? PSL traci wpływ na wielkie pieniądze. Rys. J.Rutkowski

Na temat zmian w wojewódzkich funduszach nie sposób mówić w oderwaniu od polityki. Przez ostatnie kilkanaście lat kontrolowane one były przez działaczy Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego (a wcześniej SLD i PSL), ponieważ partie te miały większość w samorządach wojewódzkich. W WFOŚiGW w Łodzi zarząd tworzyli: Tomasz Łysek (formalnie bezpartyjny) oraz czterech wiceprezesów: Andrzej Czapla (PO), Wiesław Łukomski (PO), Zbigniew Stasiak (PSL) oraz Bohdan Cezary Dzierżek (PSL) – ten ostatni to były starosta łowicki w latach 1999-2006 i główny twórca Związku Międzygminnego „Bzura”.

Przejęta przez sejmową większość w marcu tego roku nowelizacja Prawa ochrony środowiska zmieniła zasady powoływania rad nadzorczych w tego typu instytucjach (Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 16 takich funduszach wojewódzkich), a także znacząco zmniejszyła liczebnie składy ich rad nadzorczych i zarządów. Po wejściu w życie tych zmian, do rad nadzorczych funduszy we wszystkich województwach zostały wybrane nowe osoby – w większości zawiązane ze stroną rządową (ministerstwem bądź wojewodami). Rada taka ma za zadanie m.in. rekomendować kandydatów na członków zarządu danego funduszu (formalnie wybór zatwierdzają sejmiki wojewódzkie).

Więcej na ten temat przeczytasz w najnowszym numerze Nowego Łowiczanina.

1 komentarz

  1. Obiektywny

    Kolejny Misiewicz, zasłynął tym, że zapisał się do PISu…

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.