Wojewoda Łódzki wszczął procedurę sprawdzania ewentualnego konfliktu interesów, jaki mógł zaistnieć w przypadku radnego Rady Miejskiej Strykowa Andrzeja Janeczko. Pytanie dotyczy łączenia funkcji publicznej z zasiadaniem we władzach Ochotniczej Straży Pożarnej.

Radny Andrzej Janeczko. fot. LJS

Rady Miejskiej Strykowa wpłynęło pismo w tej sprawie z Urzędu Wojewódzkiego. Wojewoda domaga się wyjaśnień w kwestii: zasiadania, uczestnictwa i zarządzania przez radnego w zarządzie ochotniczej straży pożarnej, jako podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą. Pełnienie takich funkcji wyklucza bycie radnym i skutkuje wygaśnięciem mandatu.

Z informacji, jakie otrzymaliśmy od przewodniczącego Rady Miejskiej w Strykowie Pawła Kasicy wynika, że już poprosił on radnego o złożenie pisemnych wyjaśnień w kwestiach interesujących wojewodę. Stanowisko rady w tej sprawie, a zarazem odpowiedź dla wojewody, zostanie przedstawione na sesji zaplanowanej na przyszły czwartek, 23 lutego.

Radny Andrzej Janeczko mówi, że jest zaskoczony pytaniem wojewody. Jak się okazuje, w Krajowym Rejestrze Sądowym pod hasłem OSP w Ługach figuruje w składzie zarządu jednostki, jako … kronikarz. Czy ten fakt może mu zaszkodzić? – przeczytasz w najnowszym numerze Wieści z Głowna i Strykowa.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.