26 czerwca radni Rady Gminy Głowno pochylili się nad udzieleniem wójtowi Markowi Jóźwiakowi wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu.

Sesja absolutoryjna w gminie Glowno. Fot. EWR

Nowym i ważnym elementem sesji absolutoryjnej była debata nad raportem o stanie gminy, dotyczącym roku 2018 i przeprowadzone po niej głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Debatę tę zrelacjonujemy w Wieściach za tydzień, teraz tylko krótkie podsumowanie sesyjnych głosowań:  

W głosowaniu nad projektem uchwały w sprawie udzielenia wójtowi wotum zaufania 6 radnych było za, 5 przeciw, 4 wstrzymało się od głosu. Tym samym nie uzyskano wymaganej do podjęcia uchwały bezwzględnej większości głosów, co jest jednoznaczne z nieudzieleniem wójtowi wotum zaufania. Brak wotum zaufania argumentowany był tym, że współpraca wójta z radą w 2018 r. nie układała się wystarczająco dobrze – oczywiście w opinii cześci radnych, czemu dali wyraz w głosowaniu. .  

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Głowno przeszła 13 głosami przy 2 wstrzymujących się.

Uchwałę w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium podjęto 12 głosami za przy 2 przeciwnych i 1 wstrzymującym się.

Wójt Marek Jóźwiak odniósł się do wyników tych ważnych głosowań w jednej szerszej wypowiedzi, w której wspomniał m.in.,  że jest mu przykro, że wotum zaufania nie uzyskał i że jeżeli w przyszłym roku decyzja rady w tej kwestii byłaby taka sama, musiałby liczyć się z referendum nad jego odwołaniem przed upływem kadencji. Chce jednak dalej pracować na rzecz gminy Głowno i jej mieszkańców i deklaruje wolę współpracy z radą gminy.  

8 komentarzy

  1. Dziwie się że Jóźwiakowi się jeszcze chce. Emeryturka, wnuki i cieszenie się życiem. Po co Ci chłopie to wszystko. Idealna sytuacja. Rada mi nie ufa, nie widzę możliwości współpracy, dziękuję odchodzę.

  2. Kończ waść wstydu oszczędź.

  3. No chyba pora żeby odszedł…

  4. Nie wiem czego Rada czepia sie Wójta.
    Z pewnością nie wyobrażam sobie Pana Kapki Wójtem to by sie działo.

  5. Marek i to chyba byłoby dobre…gdybyś odszedł.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.