Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach o uchyleniu w całości decyzji środowiskowej wójta Krzysztofa Kołacha wydanej 24 czerwca w sprawie budowy farmy wiatrakowej i skierowanie jej do ponownego rozpatrzenia, nie kończy tematu wiatraków na terenie gminy Bedlno.

Wójt Krzysztof Kołach oraz inwestor, ERP SUB z Warszawy, zaskarżyli bowiem 7 listopada postanowienie SKO do  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jednocześnie 10 listopada wójt Krzysztof Kołach wydał postanowienie o  zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej w sprawie budowy 10 elektrowni wiatrowych na  terenie gminy Bedlno. Postanowienie zamieszczono na stronie bip urzędu 17 listopada.

Jakie jest uzasadnienie tej decyzji oraz jak do sprawy odnosi się Stowarzyszenie Czysta Okolica – przeczytasz w najnowszym numerze Nowego Łowiczanina dla Żychlina, Bedlna, Oporowa i Pacyny.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.