Tydzień temu krótko informowaliśmy na naszych łamach, że od 1 października br. wójt gminy Głowno Marek Jóźwiak będzie zarabiał o 1120 zł brutto więcej niż obecnie.

Uchwałę wprowadzającą tę podwyżkę Rada Gminy Głowno podjęła na sesji 7 września stosunkiem głosów 7 za podwyżką do 6 przeciwnych. Zgodnie z zapowiedzią chcemy poświęcić temu tematowi nieco więcej miejsca, by zrelacjonować przebieg obrad rady w tej sprawie.

Na sesji głosowanie nad podwyżką dla wójta poprzedziło podjęcie uchwały, w której na wniosek Jarosława Chałubca podniesiono wysokość diet radnym.

Na półmetku kadencji 60+ dla radnych

– Jak wszyscy pamiętają, temat podwyżek diet był omawiany na pierwszych posiedzeniach rady. Wówczas taka propozycja była, ale my w większości byliśmy przeciwko, ponieważ nie ocenia się pracy przed jej rozpoczęciem i taka podwyżka byłaby w naszych oczach niestosowna. Teraz, po tych wszystkich uchwałach i remontach, myślę, że radni zasłużyli na symboliczną podwyżkę w wysokości 60 zł – mówił przed głosowaniem Jarosław Chałubiec i argumentował, że po tej podwyżce diety radnych Rady Gminy Głowno będą wypłacane w wysokości średniej diety w innych samorządach
w regionie.

Przewodniczący rady Łukasz Łukasik uważał nawet, że podwyżka mogłaby być wyższa, aczkolwiek poparł propozycję na poziomie 60 zł. Dlaczego?  – Obecna rada pracuje na inaczej przygotowanych dokumentach. Wiele mamy dokumentów elektronicznych, w związku z czym w latach 2014-2015 powstały oszczędności w wysokości 10 tys. zł na samej pracy rady, czyli kosztach drukowania. To, co zaoszczędziliśmy na papierologii, idzie na podwyżkę diet. Nie ma tutaj uszczuplania budżetu, zostanie ona pokryta z tych samych środków, które były przeznaczane rok i dwa lata temu na pracę rady – przekonywał Łukasz Łukasik, a Jarosław Chałubiec dodał, że nie przewiduje się podwyżki dla przewodniczącego rady.

Uchwałę wprowadzającą nowe stawki zryczałtowanych diet podjęto 10 głosami za przy 3  wstrzymujących się. Od października diety wypłacane w gminie Głowno ryczałtem osiągną wysokość 480 zł/miesiąc dla przewodniczących komisji stałych oraz 450 zł dla radnych będących członkami komisji. Dieta przewodniczącego rady w wysokości 1200 zł/miesiąc pozostanie na dotychczasowym poziomie. Za każdą nieobecność radnego dieta będzie potrącana o 20%.

Po ośmiu latach 1120+ dla wójta

W punkcie obrad przewidującym podjęcie uchwały ws. ustalenia wynagrodzenia dla wójta gm. Głowno, jako pierwszy zabrał głos wnioskodawca podwyżki, radny Piotr Kałuża, który pomysł ten zgłosił już
w czerwcu br. Przed sesją 7 września, na połączonym posiedzeniu gminnych komisji, dyskusja nad propozycją wywołała wiele emocji, a zakończyła się pozytywnym zaopiniowaniem projektu,  wyrażonym wówczas stosunkiem głosów: 8 za do 6 przeciw.

Zdaniem Piotra Kałuży po 8 latach pracy wójt nią zasłużył, bo pracuje bardzo dobrze, zawsze i dla każdego znajdując czas (nawet po godzinach urzędowania dostępny jest pod telefonem), by zająć się ważnymi sprawami.

W odpowiedzi na pytanie przewodniczącego rady o środki na podwyżkę, sekretarz gminy Jolanta Szkup odpowiedziała, że są one zabezpieczone w budżecie. Kiedy chciała dodać, że zasługą wyłącznie Marka Jóźwiaka jest pozyskanie dla gminy 1.300.000 zł, przewodniczący odebrał jej głos, ponieważ ocena pracy wójta dokonywana przez pracownika urzędu mogłaby być – zdaniem Łukasza Łukasika – nieobiektywna.

Radny Jarosław Chałubiec mówił z kolei, że chociaż sam bardzo pozytywnie ocenia pracę wójta i inwestycje, jakie zostały zrealizowane, to jednak zagłosuje przeciw podwyżce w proponowanej kwocie, ponieważ jego zdaniem jest ona zbyt wysoka.

Do tego głosu przyłączył się przewodniczący rady, który argumentował, że obecnie wójt zarabia brutto 9900 zł, a po podwyżce w wysokości 1120 zł brutto będzie otrzymywał miesięcznie 11020 zł brutto.
Dla porównania, z informacji uzyskanych od samorządów sąsiednich wynika, że wójt gm. Bielawy zarabia brutto 8268 zł, wójt gm. Domaniewice – 8640 zł, a nawet burmistrz 14-tysięcznego Głowna otrzymuje już obecnie pensję o 5 zł niższą od wójta.– Czy stać nas na to, żeby 13 tys. złotych rocznie przeznaczyć na podwyżkę? Ja jestem za symboliczną podwyżką, ale 1100 zł – uważam, że jest to za dużo – mówił Łukasz Łukasik na sesji, prosząc radnych o przemyślenie tej sprawy.

Skarbnik Urzędu Gminy Cezarze Stokowskiej w zestawieniu porównawczym wysokości pensji wójtów i burmistrzów zabrakło informacji o uposażeniu wójt gm. Dmosin, które według jej wiedzy jest ustalone na maksymalnym poziomie. – Nie możemy wskazywać, że tu jest mniej, a tu jest więcej. Przede wszystkim – oceniamy pracę. Nie jest ważne, ile mieszkańców i jaki budżet, bo najważniejsza jest praca i zaangażowanie danej osoby – mówiła skarbnik gminy.

W głosowaniu, jak pisaliśmy wcześniej, o losie podwyżki jeden głos za przesądził na korzyść wójta, bo stosunek zwolenników do przeciwników uchwały wyniósł 7:6, nikt nie wstrzymał się od głosu. Tym samym wynagrodzenie dla wójta gminy Głowno ustalono w wysokości: 5400 zł – tytułem wynagrodzenia zasadniczego + 20% dodatku za wieloletnią pracę + 1700 zł dodatku funkcyjnego + dodatek specjalny na poziomie 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
Po sprowadzeniu tego do konkretnych kwot otrzymamy nst. działanie: 5400 + 1080 + 1700 + 2840 = 11020. Tyle właśnie wójt gm. Głowno będzie zarabiał.

Sam Marek Jóźwiak zabrał głos już po podjęciu uchwały i kilku kolejnych punktach porządku obrad. Świadomy, że każda podwyżka budzi kontrowersje, podziękował radzie za ten, jak mówił, gest finansowy. Upomniał się także o podwyżkę diet sołtysów do poziomu 100 zł (obecnie jest to 80 zł).

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.