Trwa dwudniowy zjazd łowickiego oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów (w dniach 26-27 września). Tegoroczny zjazd wiąże się z trzema okrągłymi jubileuszami – 80. rocznicą powstania Szarych Szeregów, 20. odsłonięcia na cmentarzu katedralnym tablicy Szarych Szeregów i 10. nawiązania przez stowarzyszenie ścisłej współpracy z II LO w Łowiczu.


Z tworzących stowarzyszenie kombatantów z Szarych Szeregów pojawił się prezes oddziału dh Kazimierz Szymański, byli też przedstawiciele rodzin łowickich szaroszeregwców, członkowie, sympatycy i osoby współpracujące ze stowarzyszeniem.

Podczas uroczystości w Muzeum w Łowiczu miała miejsce prezentacji publikacji książkowej upamiętniającej 10. rocznicę współpracy II LO ze Stowarzyszeniem Szarych Szeregów. Jej autorkami są nauczycielki Agnieszka Pawłowska-Kalinowska i Anna Żaczek, a opiekę merytoryczną sprawował prezes ŁTPN Tadeusz Żaczek – wszyscy oni są również członkami stowarzyszenia.

Podczas uroczystości muzeum uczniowie II LO przedstawili program artystyczny z przypomnieniem genezy i historii Szarych Szeregów, a miłośnik historii Aleksander Niebudek odczytał referat na temat postaci ks. prał. Stefana Wysockiego (1928 – 2017). Podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz pamięci o Szarych Szeregach w Łowiczu odebrał burmistrz Krzysztof Jan Kaliński.

O tym co jeszcze działo się podczas tegorocznego zjazdu – w czwartek w Nowym Łowiczaninie.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.