12,7% – tyle wyniosła frekwencja w wyborach sołtysów na terenie gminy Bolimów. Taką informację podano podczas oficjalnego podsumowania wyborów, które miało miejsce na ostatniej sesji Rady Gminy, 11 lutego.

 

– Najwięcej osób w wyborach wzięło udział w  miejscowościach Wólka Łasiecka, Józefów i  Sokołów, najmniej natomiast w Bolimowie – 4,56%.  W większości miejscowości zgłaszano po jednym kandydacie, tylko w Wólce Łasieckiej były aż trzy kandydatury – mówił sekretarz gminy Andrzej Czarnota.

 

Podczas sesji nowo wybrani sołtysi złożyli ślubowanie i otrzymali gratulacje od wójta gminy. Podziękowano również tym, którzy nie zostali już wybrani na kolejną kadencję. Odebrali oni z rąk przewodniczącego Rady Gminy, Janusza Łukawskiego albumy o Ziemi Łódzkiej.  

 

Po dyskusjach prowadzonych podczas spotkań wyborczych w poszczególnych wioskach zanotowano szereg zadań, którym będą musieli sprostać sołtysi.  – Główne cele to naprawa całej sieci melioracyjnej na terenie gminy,  naprawa dróg gminnych i dojazdowych do pól, nawierzchni, usunięcie drzew i krzewów zagrażających bezpieczeństwu przy drogach gminnych, udrożnienie rowów przydrożnych i naprawa przepustów, jak również uzupełnienie brakującego oświetlenia na wioskach oraz likwidacja dzikich wysypisk – podsumował Czarnota.

(am)

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.