W Urzędzie Miejskim w Głownie 3 listopada dokonano otwarcia ofert w przetargu na odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta w latach 2018-2019. Wpłynęły dwie propozycje, obie znacznie wyższe niż przewidywano.

Od dwóch lata odbiorem odpadów zajmuje się firma Sanator z Rąbienia. Koszt usługi na dwa lata to łącznie 2.954.880 zł brutto, czyli 123.120 zł brutto miesięcznie.

W tegorocznym przetargu urząd przewidywał na ten cel 3.831.657 zł brutto. Obie złożone oferty znacznie przekraczają tę kwotę. Tańsza z nich, złożona przez firmę Sanator opiewa na 4.440.000 zł brutto na dwa lata (czyli 185.000 zł miesięcznie). Oferta złożona przez Tonsmeier Centrum z Kutna jest jeszcze droższa i wynosi 5.319.189,91 zł brutto za dwa lata (czyli ok. 221.632 zł miesięcznie).

Dwa lata temu w pierwszym przetargu wpłynęła jedna oferta, też przekraczająca planowany budżet. Wtedy przeciwko przyjęciu wynikających z tego znacznie wyższych niż dotychczas stawek za odbiór odpadów dla mieszkańców zagłosowała Rada Miejska. Przetarg powtórzono i w drugim postępowaniu udało się uzyskać atrakcyjniejsze finansowo oferty.

Więcej na ten temat w kolejnym numerze WG.

Komentowanie nie jest możliwe.