Kilkunastu funkcjonariuszy łowickiego Zakładu Karnego oraz strażaków z PSP Łowicz wystartowało dzisiaj, w sobotę 22 czerwca w 24-godzinnej pielgrzymce biegowej na Jasną Górę.

Biegacze wystartowali sprzed pomnika Jana Pawła II w Łowiczu na Starym Rynku. W biegu uczestniczą, poza funkcjonariuszami, między innymi wicestarosta łowicki Piotr Malczyk i kapelan Zakładu Karnego w Łowiczu ks. Bogdan Skóra.
Koordynatorem i pomysłodawca tego przedsięwzięcia jest Ernest Polit, kapitan Służby Więziennej z Łowicza.

Sygnał startowy do biegu dali burmistrz Łowicza Krzysztof Kaliński i dyrektor ZK w Łowiczu ppłk Tomasz Sawicki. Pielgrzymka jest dedykowana jednemu ze strażaków PSP w Łowiczu, który uległ wypadkowi oraz w intencji zdrowia jednego z funkcjonariuszy ZK w Łowiczu.

Grupa biegaczy liczy 17 osób włącznie z ekipa techniczną. Spodziewany czas dotarcia do Jasnej Góry, to niedziela 23 czerwca we wczesnych godzinach porannych.

Pielgrzymka zakończy się udziałem całej ekipy w mundurach galowych w mszy świętej przed wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej w kaplicy jasnogórskiego klasztoru.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.