Wody Polskie zatwierdziły nowe stawki opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla gminy Głowno, które mają obowiązywać przez trzy lata.

Dla odbiorców pobierających wodę do celów socjalno-bytowych oraz produkcji rolnej (gospodarstw domowych, obiektów użyteczności publicznej, zakładów budżetowych, placówek oświatowych) stawka opłaty za wodę nie ulega zmianie i wynosić ma jak dotychczas 2,60 zł/m3 netto (+ 8%VAT = 2,8 zł brutto).

Dla pozostałych odbiorców, w tym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i pobierających wodę na potrzeby produkcyjne zakładów przemysłowych nowa stawka to 2,65 zł/m3 netto (+8%VAT = 2,86 zł brutto), podczas gdy dotychczas obowiązywała taryfa w wysokości 3,10 zł/m3 netto.

Dla obu typów odbiorców stała opłata abonamentowa wynosić teraz będzie 2,44 zł netto (+ 8%VAT, czyli 2,64 zł brutto) miesięcznie (dotąd było to 2 zł/mc netto).

Komentowanie nie jest możliwe.