W czwartek 23 listopada Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łowiczu stwierdziła, że w wyniku działań naprawczych z wodociągu w Oszkowicach w gm. Bielawy wyeliminowano bakterię E.coli, a woda nadaje się do spożycia.

Walka z bakterią coli w wodociągu Oszkowice w gminie Bielawy trwała niemal 3 miesiące, przy czym najdłużej z problemem tym zmagano się w Sobocie, gdzie gmina zobowiązana była przez wiele tygodni zaopatrywać mieszkańców oraz szkołę w wodę pitną. Kolejne serie chlorowania i płukania sobockiego odcinka wodociągu przynosiły efekty w postaci zmniejszania się ilości wykrywanej w badaniach bakterii, ale długo nie można było jej pozbyć się całkowicie. W końcu się udało, co PSSE w Łowiczu potwierdziła tym komunikatem

Czysta woda. Fot. EWR

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.