Jak co roku zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierzchowie, przy wsparciu miejscowych przedsiębiorców, zorganizował zabawę choinkową dla lokalnej społeczności. Na dzieci, a także ich rodziców, dziadków i krewnych, czekały takie atrakcje jak: jasełka, loteria fantowa, poczęstunek oraz wizyta świętego Mikołaja.

Dzisiaj, 8 stycznia, mimo mroźnej pogody, mieszkańcy chętnie przyszli do strażnicy OSP. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kęszycach przygotowali i zaprezentowali dwuczęściowe jasełka z dużą ilością kolęd, ale też z bardziej nowoczesnymi brzmieniami i układami tanecznymi w drugiej części

Przyszedł też święty Mikołaj z workiem prezentów, które w zamian za wierszyk czy kolędę rozdawał dzieciom. Przypominał nieco proboszcza miejscowej parafii w Bednarach.

Komentowanie nie jest możliwe.